Gör Intresseanmälan>>

Gå till hemsidanDuntis CupenGå till hemsidan

2005

Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSP-tävlingar på  grus.

Serien är öppen för alla förare med  2-hjulsdrivna  tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande i deltävlingarna ingår automatiskt i Serien.

 

 

 

 

 

ÅRETS  DELTÄVLINGAR    (Datum är preliminära, kan ändras)

                                    

DATUM TÄVLING  Deltävling
2  April Duntis – Cupen 1
21 Maj  Duntis - Cupen 2
11 Juni Duntis – (Sprinten) Cupen

3

20 Augisti Duntis - Cupen 4
8 October Duntis-Cupen 5 Finalen

 

Duntis – Cupen 2005

 

RÄKNADE TÄVLINGAR         (ingående tävlingar, se framsidan)

 

5 deltävlingar ingår i årets serie. Var av 4 st räknas  

Vid 4 eller färre genomförda tävlingar räknas samtliga.

KLASSINDELNING

 

I Duntis - Cupen  delas de tävlande in i följande 8 klasser:

 

u A-förare   2-hjulsdrivet      

                                           

 u    B-förare  2-hjulsdrivet

                        

u C-förare   2-hjulsdrivet

                          

u Original ELIT    (A- och B-förare: VOC,

                          

u Original C                 (C-förare: VOC,

 

·        Grupp E Elit              (A- och B-förare: Grp E & Grp N 0-1400)

·         

·        Grupp E C                (C-förare:  Grp E & Grp N 0-1400)

 

·        Veteran / Kassiska            A.B,C - förare

 

Indelningen gäller poängräkning i Duntis-Cupen.

Utöver klassindelningen kommer en TOTAL LISTA att föras för att få fram seriens totalsegrare! (på samma beräkningsgrund, se poängberäkning, men totalplacering istället).

 

POÄNGRÄKNING

Tävlande erhåller poäng klassvis enligt nedan i varje deltävling som följer:


 


Poängen ges oavsett antal startande i klasserna. Vid lika sluttid i deltävlingen delar förarna på poängen. (Sammanlagda poäng delat med antal förare med samma sluttid) OBS På final tävlingen är det dubbla poäng OBS

PRISER

Duntis-Cupen segrare (segraren i totallistan) får en inteckning i vandringspriset uppsatt av SMK Motala Bil, samt en följepokal till den.

 

Därutöver utdelas priser (till förare & kartläsare) i form av pokaler de 3 främsta i

de respektive A-, B-, och C-klasserna.

 

I Originalklasserna utdelas priser till de 3 främsta i respektive

Original  Elit  och Original C

 

30% av vinsten går till prispengar till dom 3 bästa i varje klass.

 

Antalet pristagare kan komma att ändras om antalet startande i klasserna kraftigt ökar eller minskar, efter beslut av SMK Motalas bil:s styrelse.

Prisutdelning sker efter avslutad final tävlingen

STARTAVGIFTER & EFTERANMÄLAN

 

Startavgifterna i deltävlingarna är upp till klubben.

Vid efteranmälan tar  klubben ut en avgift för efteranmälan (se inbjudan).

Efteranmäld förare som är seedad (se nästa punkt) ska starta på sin plats enligt seedningen. Övriga efteranmälda förare placeras in i startlistan i respektive bil och förarklass av tävlingsledningen i aktuell tävling.

SEEDNING & STARTORDNING

 

I första deltävlingen tillämpas vanlig lottning. I de följande deltävlingarna startar den föraren som leder sin klass enligt Duntis-Cupens indelning först i sin klass enligt del-tävlingens klassindelning. Seedade förare har GULA startsiffror. Bilklassindelning i resp. tävling får arrangören själva bestämma.

 

TIDTAGNING & PRICKBELASTNING

 

På samtliga SP  i alla ingående tävlingar anges tiden med 1/10 sekunds precision. Vid fotocelltidtagning får tiden tas med 1/100 sekund.

Påkört hinder i deltävlingar som är prickbelastade medför ett tidstillägg med

5 sekunder per påkört hinder. Påkörning av hinder i start- eller målgård medför

ett tillägg med 5 sekunder per påkörd kon. Målgård skall bestå av 7 el. 9 koner.

Om separat startgård används kan den bestå av färre koner.

Flygande start / mål får förekomma.

 

FÖRTUR TILL START I SERIENS DELTÄVLINGAR   (om behov finns)

 

Om antalet anmälda till deltävling överskrider max vad arrangören tillåter starta, har förare med poäng i serien företräde till start före förare utan poäng. Förare med högre placering har företräde framför de med lägre placering. Efteranmäld förare kan dock aldrig få förtur till start. Övrig gallring, se resp. inbjudan.

SÄRSKILJNING           (Vid seedning och slutresultat)

 

Vid lika poäng placeras den förare först som har högst poäng i någon deltävling, därefter näst högst osv. Därefter poäng i senaste deltävlingen, näst senaste osv.

                         

Övrigt

Seriens ställning kommer att publiceras på hemsidan, se nedan.

Ställningen kommer även förhoppningsvis skickas till de tävlande med resultatlistor.

Förare vars bil under pågående serie konstateras bryta mot gällande bestämmelser kan förlora alla eller delar av under året erövrade poäng efter beslut av SMK Motala Bil:s styrelse. De tävlandes namn kommer att offentliggöras på Internet och i andra medier. Regeltolkning i Duntis-Cupen  avgörs av SMK Motalas bil:s styrelse.

 

 

Följ Duntis-Cupen på internet. (Resultat, tävlingar, regler, Inbjudningar , info mm.) www.smkmotalabil.se

                 

 

Lycka till i Duntis-Cupen

Arrangörsklubb, adresser och telefonnummer

 

 

SMK Motala           Box 81           591 21 MOTALA  0141 - 21 99 03

 

Tävlingsplats: Duntebergets motorsports område i Motala

 

Mail adress rally@smkmotalabil.se

 

 

 

 

OBS Vi kommer att försöka att köra 5 st olika sträckningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duntis-Cupen  Organisationskommitté  år 2005

                                   Telefon   E-post

Torbjörn Knutsson                        070-940 12 85         torbjorn.knutsson@smkmotalabil.se

Weine Johansson                      0141-23 20 29           weine.johansson@smkmotalabil.se

Jörgen Olofsson                        0141-414 16              jorgen.olofsson@smkmotalabil.se

Tony Nordin                             070-516 57 77     

Noa Alderäng                            0141-916 60             noa.alderang@smkmotalabil.se

 

 

 

 
Gör Intresseanmälan>>