Renault Clio Cup 2001

Poängställning 2002


Reglemente Renault Clio Cup 2002

1. DELTAGARE
Berättigade att delta i cupen är licensierade förare från Norden som har lämnat in den skriftliga anmälan till cupen för 2002. När anmälan inkommit har ekipaget förbundit sig att köra den sista finaltävlingen samt minst 2 av de övriga deltävlingarna i cupen. Förare/team som bryter detta och uteblir från sista deltävlingen, utan att i förväg ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault Team Sweden, förlorar samtliga under året inkörda poäng.

2. FORDONSBESTÄMMELSER
Tillåtna bilar är 2-hjulsdrivna Renault Clio bilar vilka uppfyller bestämmelserna i FIA reglementet artikel 254 för Grupp N bilar upp till 2 liter.

3. KLASSER
Alla fordon tävlar i samma klass oavsett cylindervolym och förarklass. Förare med Renault Team Sweden som anmälare eller komplett bil byggd av Renault Team Sweden får ej tillgodoräkna sig poäng i Renault Clio cup. De får delta men utom tävlan.

4. TÄVLINGAR
Renault Clio Cup 2002 omfattar 7 stycken deltävlingar enligt nedan:
4-5 januari Bergslagsrallyt, Hällefors
1-2 mars Rally Vännäs, Vännäs
24-26 maj Syd Svenska rallyt, Växjö
28-29 juni Midnattsolsrallyt, Östersund
6-7 september Östgötarallyt, Linköping
20-21 september Sandvikens MK, Sandviken
5 oktober Rejmerallyt , Nora MK

Renault Team Sweden frånsäger sig allt ansvar för ekipage som eventuellt blir bortgallrade vid någon av deltävlingarna.

5. POÄNGBERÄKNING
Samtliga Renault Clio Grupp N bilar tävlar mot varandra, d.v.s. bästa Renault Gr. N bil etta, nästa tvåa osv. oavsett placering i den officiella resultatlistan. För att full poäng ska räknas och priser kunna utdelas krävs att 6 eller fler bilar startat i en deltävlingen.
För att få tillgodoräkna sig poäng i cupen måste den skriftliga cupanmälan vara Renault Team Sweden tillhanda senast 1 vecka före ekipagets första start. Inga dubbla poäng eller bonus poäng utgår i någon av deltävlingarna. Alla tävlingar i cupen räknas.

Följande poängberäkning gäller:
1:an 15 poäng
2:an 12 poäng
3:an 10 poäng
4:an 9 poäng
5:an 8 poäng
6:an 7 poäng
7:an 6 poäng
8:an 5 poäng
9:an 4 poäng
10:an 3 poäng
11:an 2 poäng
12:an 1 poäng

6. PRISER
I varje deltävling i Renault Clio Cup där minst 6 bilar startat utgår priser enligt följande placering och summa:
Till ettan i deltävlingen 20 000 kr i prischeckar
Till tvåan i deltävlingen 10 000 kr i prischeckar
Till trean i deltävlingen 5 000 kr i prischeckar
När cupen avslutats och samtliga under året intjänade poäng räknats ihop erhåller totalsegraren 100 000 i prischeckar, tvåan 50 000 i prischeckar och tredjepristagaren får 25 000 i prischeckar. Eventuell vinst- eller reklamskatt betalas av pristagaren, vinnande team eller vinnande teams sponsor.

7. REKLAM
För att få deltaga i Renault Clio Cup skall cupsponsorerna dekaler vara applicerade på bilen enligt skiss som erhålls hos Renault Team Sweden. Renault Team Sweden förbehåller sig rätten att utnyttja stötfångaren fram till profilering av cupsponsorerna. Där får alltså inga andra sponsorer finnas profilerade. Om konkurrenssituation uppstår mellan förares sponsor och Renault Clio Cupsponsor får, efter skriftlig överenskommelse med Renault Team Sweden, Renault Clio Cupsponsorns dekal demonteras. Platsen där den demonterade dekalen suttit får ej utnyttjas, utan skall lämnas tom. Om någon cupsponsors dekal saknas på ett ekipages bil eller om en cupsponsors dekalplats utnyttjats av någon annan sponsor eller om det finns andra sponsorer profilerade på stötfångaren fråntas ekipaget eventuella ihop körda poäng i den aktuella Clio cup deltävlingen.

8. KONTAKT
För frågor gällande resultat, sammanställningar, beställningar m.m. hänvisas Ni till
Renault Team Sweden
Kungsåsvägen 3-5
660 50 VÅLBERG
Tel. 054-54 89 20 Fax: 054-54 89 22
Mailadresser:
jonas.kruse@telia.com eller ulrika.goodholm@telia.com

9. ÖVRIGT
Målsättningen och ambitionen med Clio Cup är att bidra med utvecklingen av förare, kartläsare och mekaniker genom gemensamma tester, support och utbyte av erfarenheter. Detta tillsammans med en professionell inställning och en positiv anda hoppas vi kommer att ge framskjutna placeringar i SM samt i framtiden rutinerade och professionella svenska team. Målsättningen är också att ge våra samarbetspartners maximal exponering.


www.motorsportivarmland.nu