<< Till Supercupen

 

Officiell hemsida för:


Reglemente 2008

Startsida

Reglemente

Arrangörer

Kommitté

Nyheter

Resultat

Gästbok/Frågor


Reglemente och arrangörsåtaganden för SuperCupen 2008

1.
Super Cupen 2008 omfattas av fem (5 deltävlingar som utses av en förarkommitté och består av två vinter- och tre sommartävlingar.

Tävlingarna skall utses bland landets arrangörer som accepterarar de villkor som Super Cupen 2008 kräver.
Super Cupen 2008 rättar sej efter de för övrigt normala regler som gäller för den utvalda tävlingen enl. dess tilläggsregler.

2.
Deltävling bör som en tumregel bestå av:
Vintertid min. 80 km SS (ingen maxgräns)
Sommartid min. 40 km SS (ingen maxgräns)
Asfaltsträckor inget krav, men kan ingå
Tävlingen skall genomföras som endagstävling med besiktning tävlingsdagen eller i vissa fall även fri besiktning kvällen före.
Rekommenderas att undvika köra samma sträcka två ggr. Hellre kortare tävling, än en sönderkörd sträcka som väcker irritation...
Tävlingen bör ha viss 'snits' på arrangemanget , vilket bl.a. innebär att det bör finnas start- och målramp samt även bra tillgänglighet för publik och media.

3.
Tävlingsarrangör bestämmer startavgift, av vilken 200:- skall gå till Super Cupen 2008s slutliga prispott, som förvaltas av mästerskapskommittén intill det att finaltävlingen genomförts.
Super Cupen 2008s prisutdelning sker i samband med seriens sista deltävling, eller vid särskilld prisutdelning vilket meddelas i god tid.

4.
Poängberäkning
Gäller totalplacering i
Klass 1= 2wd A-förare
Klass 2= 2wd B och C-förare.
Klass 3= 4wd enligt skalan
Poängtabellen 1 plac = 30 poäng, 2 plac = 25 poäng, 3 plac = 22 poäng, 4 plac = 20 poäng, 5 plac = 18 poäng, 6 plac = 16 poäng, 7 plac = 14 poäng, 8 plac = 13 poäng, 9 plac = 12 poäng o.s.v. med en poängs skillnad ner till 20:e plats.
Vid särskiljning placeras den främst som har bäst placering i senast arrangerade deltävlingen.

Poängberäkning:
För att få full pott 30 poäng måste det vara minst 10 st startande i klassen.
Om det är mellan 6 till 9 startande börjar poängutdelningen vid 20 poäng och neråt enligt standardtabellen och om det inte är mer än upp till 5 startande börjar poängen vid 14 poäng i tabellen. (Detta ska naturligtvis gälla samtliga klasser).

B- och C-förare erhåller sina poäng från sin respekive klass placering för att sedan sammanräknas till en enda tabell.

Vid särskiljning placeras den främst som har bäst placering i senast körda tävling.

Finaltävlingen ger två (2) extra poäng till den som startar i tävlingen och fullföljer densamma.

a) Vid 5 arrangerade tävlingar räknas de 4 bästa
b) Vid 4 arrangerade tävlingar räknas de 4 bästa
c) Vid 3 arrangerade tävlingar räknas de 3 bästa
d) Vid 2 arrangerade tävlingar räknas de 2 bästa
e) Vid 1 arrangerade tävlingar räknas de 1 bästa


5.
De tre klassernas 'egna' prispottpengar accumuleras i den för resp. klass upprättade prissumman, vilket innebär att flera startande ger större prissumma.

6.
Prispotten fördelas enl. följande
1:an 30 %
2:an 20 %
3:an 15 %
4:an 8 %
5:an 7 %
6:an 6 %
7:an 5 %
8:an 4 %
9:an 3 %
10:an 2 %
S:a 100 %

Prispotten kan utökas med sponsoravtal för resp. klass 2wd resp. 4wd.

7.
Arrangörsåtaganden samt seedning och startordning av deltagare
SuperCupen 2008 skall anses som huvudtävling, så om annan bilklass än de som tävlar om SuperCup:s poäng vill deltaga i tävlingen, kan detta ske först efter samråd med cupledningen.
Startordning inom klasser:
De fem första i serietabellen skall alltid starta med startnummer motsvarande den placering de har i tabellen efter föregående tävling.
Till årets första deltävling används föregående års tabellställning. Detta gäller för samtliga serietabeller (4wd,A-för 2wd, B-för 2wd, C-för 2wd.
Om någon ur föregående tävlings tabell inte kommer till start, skall de fem första fyllas på bakifrån med plac. 6 - 7 - 8 osv.

Efteranmälda förare:
Placering i startlista.
De efteranmälda förare som vid "normal" anmälan skulle ha placerats bland de seedade,
skall starta först bland de seedade i sin klass. Seedningsgruppen utökas då så att de redan seedade behåller sin seedningsstatus.
De efteranmälda förare som vid "normal" anmälan skulle ha placerats i den oseedade gruppen,
skall placeras sist i sin förar/bilklass.
Vid oklarheter om seedning av förare, rådgör arrangören med seedningsansvarig eller Supermästerskaps-ledning.

Den utökade startavgiften (+ 200 kr) som skall erläggas för
Super Cupen 2008, administreras av arrangören och faktureras arrangören efter tävlingen.

Annonsering för tävlingen (internet, IB, Bilsportbörsen) skall ombesörjas av tävlingsarrangören, dock skall
Super Cupen 2008s logo användas i annonsen. Original till detta erhålles av Super Cupen 2008.

Super Cupen 2008 logga skall finnas med på programblad och kartor.

Resultatlistor efter tävlingen skall så snabbt som möjligt mailas till robert.johansson@exte.se, eller faxas på tel 0651-17505 samt mailas till maria@motorsportivarmland.nu .

Noter och tidtagningssystem
För notskrivning anlitas Gunnar Barth.
Arrangören bestämmer själva tidtagnings och resultatservicesystem.

Seedning av deltagare
En seedningsgrupp kommer att utföra seedning av startlistan på ett sådant sätt att så rättvisa förhållanden som möjligt för deltagarna.
Utgångsläget är aktuell tabellställning, men även tidigare meriter kommer att användas vid seedningen.
Seedade förare (10 st i resp. 4 wd och 2 wd), startar med två min. startmellanrum.

Tillåtna bilar
Klass 4 wd
= Samtliga 4 wd bilar klassade för rally
Klass 2 wd = Samtliga 2 wd bilar klassade för rally utom Volvo Original och Grupp E

Tillåtna förare
Serien är öppen för svenska och utländska förare.

Super Cupen 2008 förbehåller sej rätten att göra smärre ändringar/kompletteringar i reglementet