Tävlingsreglemente
7-Klubbars Autoexperten Rally Cup 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 


Prisutdelning i 7-Klubbars och 2009.
I Gnesta Lördagen den 5 December kl 17.00.
På Elektron i Gnesta kommer detta att äga rum samtidigt som en varmrätt, efterrätt och kaffe att serveras till ett pris av 150kr. I maten ingår lätt öl eller dricka. Meddela ifall gluten eller laktos fri kost önskas. Starka drycker medtages själv OCH skall konsumeras i måttliga mängder, annars kommer, G 8.2 Berusningsmedel att leda till uteslutning.

Anmälan är bindande och skall vara Gnesta MK till handa senast den 29 november med namn och telefon nr till p pelle.mattsson@gnesta-mk.se.

Vid förfrågningar så kontakta pelle.mattsson@gnesta-mk.se och 070-3625907 eller Thord Söderberg thordan@spray.se och 0152-40113.
Välkomna
7-klubbars Autoexperten Rally Cup kalender 2009
28
febr
Örsundaracet Örsundsbro MK
18
april CarFixRallyt Västerås MS
9
maj Rallysprinten Taxinge MK
30
maj Guttstasprinten Kolsva MS
7
juni Bruksvängen MSK Hammaren
12
sept Nybyrundan SMK Södermanland
20
sept Runt Mjölkpallen Pokalen Gnesta MK
27
sept Mini Xplosion Västerås MS
4
okt Nickbosprinten SMK Sala
Obs! Tävlingar kan tillkomma eller flyttas.
Mer info Reglemente pdf


09-02-17 7 Klubbars serien 2009
med AUTOEXPERTEN RALLY CUP

Den kanske äldsta rallyserien i Sverige,7 klubbarsserien ( Bildades 1955) har till årets serie inlett ett samarbete med några av Autoexpertens återförsäljare med butiker i Mälardalen.
Detta innebär att det blir en ännu större prispott att tävla om. Vårt reglemente samt vilka tävlingar som ingår finns också på Motorsport i Värmlands hemsida länk rallycuper.
Denna öppna rallyserie avgörs i 7-8 deltävlingar flera av sprintkaraktär på varierande underlag samt även tävlingar med specialsträckor på erkänt fina byvägar.
En nyhet ytterligare för årets serie är att den Uppländska C förarserien ingår i ett par av tävlingarna, vilket vi tycker är extra roligt.
Första deltävlingen är den 28 februari, Örsundarallyt i Örsundsbro anmäl er dit och var med från början.

Med dessa rader vill jag bara avsluta med att önska er alla lycka till med 2009 års tävlande och varmt välkomna till våra tävlingar i 7 klubbars serien 2009.

Thord Söderberg Ordf. 7 klubbars
7-KLUBBARS AUTOEXPERTEN RALLY CUP 2009
TÄVLINGSREGLEMENTE

GILTIGHETSTID

Detta tävlingsreglemente gäller under år 2009 och ändras ej under pågående serie med undantag för sådana förändringar som påkallas av SBF eller genom myndighetsbeslut.
Serien skall vara genomförd och avslutad under tiden 1 januari - 1 november innevarande
kalenderår varpå slutställning fastställs efter det antal deltävlingar som genomförts.

SERIENS OMFATTNING

Serien omfattas av max tretton deltävlingar per år.
Serieklubb kan efter styrelsens godkännande ges möjlighet att arrangera fler än en deltävling/år eller placera sin deltävling hos utomstående arrangör.
Serietävling får ej ingå som deltävling i SM, RM.
Ingående deltävling utgörs av nationellt RY (rally) RS (rallyspecial) eller RSP (rallysprint) tävling och arrangeras i full överensstämmelse med respektive gällande reglementen och dessa seriebestämmelser.
Deltävling är öppen för deltagare oavsett klubbtillhörighet.

FÖRARKLASSER
Tävlingarna är öppna för deltagande A - B - C förare.
Debutanter får deltaga då tävling arrangeras i överensstämmelse med gällande regler för
debutantutbildning. (tävling med transporttider)
Utbildningsrally skall medtagas som en egen klass.

BILKLASSER
I serien tillåts samtliga bilklasser enligt gällande RY, RS och RSP-reglementen att ingå enligt följande
Indelning:
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) alla 4 WD
Klass 2 A-B-C, Alla övriga 2WD (i resp. förarklass)
Klass 3 A/B (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och Volvo Original.
Klass 3 C Gr N 0-1400 cc och Volvo Original.
Klass 4 A/B/C (hopslagen) Gr E
Klass 5 A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K -81/Veteran 66-74
Utbildningsrally

INGÅENDE DELTÄVLINGAR
Det står arrangerande klubb fritt att välja tävlingsform, plats och underlag för deltävling enligt de förutsättningar som gällande reglementen medger.

TÄVLINGSAVGIFTER
Tävlingsavgift för år 2009 är fritt för arrangören att bestämma för samtliga deltagare varav 50:- avsätts till prispengar i respektive klass där avgiften är inbetald.

ANMÄLAN
Samtliga inom föreskriven tid anmälda deltagare upp till det maxantal arrangörens
tävlingsinbjudan medger, skall ges tillfälle att deltaga i tävling.


GALLRING
Vid eventuell gallring gäller följande gallringsmetod:
1. För sent inkommen anmälan.
2. Förare utan seriepoäng.
3. Arrangören fritt.

STARTORDNING
Inom serien tillämpas rullande startordning för samtliga deltagare.
Deltävling 1: Klass 1, 2, 3, 4, 5. Deltävling 2: Klass 2, 3, 4, 5, 1.
Deltävling 3: Klass 3, 4, 5, 1, 2. Deltävling 4: Klass 4, 5, 1, 2, 3.
Deltävling 5: Klass 5, 1, 2, 3, 4. Deltävling 6: Klass 1, 2, 3, 4, 5.
Deltävling 7: Klass 2, 3, 4, 5, 1. Deltävling 8: Klass 3, 4, 5, 1, 2.
Deltävling 9: Klass 4, 5, 1, 2, 3. Deltävling 10: Klass 5, 1, 2, 3, 4.
Deltävling 11: Klass 1, 2, 3, 4, 5. Deltävling 12: Klass 2, 3, 4, 5, 1.
Deltävling 13: Klass 3, 4, 5, 1, 2.
Inom bilklass 1, 3 (A/B), 4 och 5 sammanlottas alla deltagare oavsett förarklass. Övriga bilklasser är uppdelade i förarklasser och upp till arrangören att bestämma startordning för förarklasserna.
Debutanter och Utbildningsrally startar alltid före övriga tävlande.
Deltagare erhåller med startbekräftelsen även deltagarförteckning/startlista över de inom
föreskriven tid anmälda deltagarna.

RESULTATLISTA
Fullständig resultatlista tillsändes omgående till deltagare per post, eller annat media enligt tävlingsinbjudan. Deltagande klubbar samt ev. anmälare tillsändes per post.

SERIERESULTAT
Serieresultat individuellt och för lag sammanställs av 7-klubbars-organisationen och publiceras i nästkommande arrangörs program samt anslås på den officiella anslagstavlan för denna tävling.

SERIELAGTÄVLING (Gäller endast de 13 serieklubbarna)
Samtliga serieklubbar deltar med lag i serien, utan särskild anmälan eller avgift.
I respektive klubblag ingår högst sex förare, max. två A-förare samt minst två C-förare.
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 enligt den totala resultatlistan.
Vid ev. särskiljning sker detta enligt resultatet på ingående SS/SP i nummerordning.
Om utslag ändå ej går att uppnå enligt ovanstående tilldelas dessa deltagare den högsta möjliga poängsumman i förhållande till sin prestation.
Fullföljande förare med placering fr.o.m. 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.
Serieklubb som erhåller det högsta antalet förarpoäng tilldelas tretton (13) lagpoäng, medan trettonde plats ger en (1) lagpoäng.
Vid lika antal förarpoäng tilldelas dessa klubbar den högsta möjliga lagpoängen i förhållande till utförd förarprestation.
Vid lika antal lagpoäng i slutställningen för året är antalet förarpoäng avgörande mellan respektive klubbar.

C - FÖRARSERIE (Gäller endast de 13 serieklubbarna)
En speciell serie för klubbarnas C-förare genomförs med tillämpning av ovanstående
bestämmelser. I lag för C-förare får max. två (2) deltagare ingå.

INDIVIDUELL SLUTSTÄLLNING (Gäller samtliga deltagare)
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 i respektive serie. Fullföljande förare med placering fr.o.m. 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.
Vid lika totalpoäng sker särskiljning genom att den som har flest bättre placeringar räknat på samtliga deltävlingar placeras först därefter särskiljes genom bäst placering i 1:a serietävling 2:a osv. där dessa ekipage deltagit.
Vid 7 eller fler arrangerade tävlingar räknas 1 bort. Vid 6 eller färre tävlingar räknas alla.

PRISER
Vid deltävling sker prisutdelning i direkt anslutning till avslutad tävling och priser utdelas till minst de tre främsta förare och co-drivers i respektive bilklass oavsett förarklass och klubbtillhörighet.

SERIEPRISER (Gäller endast deltagare från de 13 serieklubbarna)
Efter avslutad serie erhåller segrande klubb i såväl 7-klubbarsserien som C-förarserien hederspriser för sina lagsegrar.
De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i 7-klubbarsserien samt respektive klubbs främste förare enligt totallistan erhåller hederspriser.
Segrande förare totalt, erhåller dessutom inteckning i Bertils Minne, en ständigt vandrande pokal. De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i C-förarserien erhåller hederspriser.
Segrande C-förare erhåller dessutom inteckning i Stig von Krusenstiernas ständigt vandrande pokal.

PRISPOTT (Gäller samtliga deltagare)
Prispotten utgörs av sponsorpotten tillsammans med den avsatta femtio kronan från respektive deltävling. Prispotten fördelas efter antalet startande per bilklass, vilken efter avslutad serie utdelas till de tre bästa förarna i respektive bilklass enligt följande.
1:a = 60 % av den totala klasspotten
2.a = 30 % av den totala klasspotten
3:a = 10 % av den totala klasspotten
Stort deltagarantal ökar det ekonomiska utfallet av årets serietävlingar.
Vid inställd serie flyttas prispotten till påföljande år (öronmärkta pengar).

PRO-Rally Team (Frivilligt ungdoms stöd)
Verkar för att stödja unga begåvade C-förare, tävlande för de 13 serieklubbarna.
Kostnad för medlemskap i teamet är 500kr som går till PRO-Rally Teams prispott.
Som medlem i teamet får man dekaler och tävlar med teamets anmälarlicens
Prispotten delas ut vid den årliga prisutdelningen till en eller flera C-förare som under året har utmärkt sig resultatmässigt eller sportsligt.
Pristagare utses av medlemmarna i PRO-Rally Team.

PRISUTDELNING
Samtliga seriepriser och PRO-Rally Teams prispott utdelas vid en separat prisutdelning efter årets serie avslutats.
Ej då hämtade priser/vinster kvarstår i 7-klubbarsorganisationen.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING
Juridisk hemvist är Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund. Regeltolkningar avgörs av styrelsen för Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund.

7-KLUBBARSORGANISATIONEN
INFORMATION

Om Du undrar över något beträffande detta seriereglemente och behöver ytterligare information, tala med kontaktpersonen i Din klubb så får du hjälp.

Du kan även kontakta:
Ordförande: Thord Söderberg 0152-401 13, 073 976 99 64.
Resultat ansvarig: Steve Elofsson 021-330 645, 070 776 82 02.

ORGANISATIONENS ADRESS
7-klubbars c/o Thord Söderberg
Husbylöt
645 97 Stallarholmen
POSTGIRO: 1 39 05 - 5

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7-klubbars. Tretton klubbar i aktiv samverkan för Motorsport
SMK Arboga SMK Kungsör SMK Köping SMK Sala SMK Södermanland MSK Hammaren Västerås MS Strängnäs AMS Taxinge MK Enköpings MK Örsundsbro MK Kolsva MS och Gnesta MK

Reglemente pdf