Tillbaka till startsidan2012
2012
           


12-12-28 Begränsade uppdateringar pga avsaknaden av bredband!
Mitt bredband ligger dessvärre nere och därför blir det lite begränsat med uppdateringar (mitt mobila bredband erbjuder "en plupp" på 2G-nätet.

Ha överseende!
12-12-21 Statistik trafikförsäkring för rallybilar
Förbundet håller på att sammanställa statistik kring rallytävlingar och önskar att klubbar/distrikt som känner till fall där trafikförsäkringen använts i samband med skador under rallytävlingar 2011 och 2012 mailar information till crister.nystrand@sbf.se på förbundets kansli.
12-12-21 Sista anmälan 7 januari till Medaljutdelningen
Lördagen den 26 januari 2013 är det dags för medaljutdelning för tävlingsåret 2012. Utmärkelserna för SM, RM och NEZ delas ut under dagen på Stockholm Lifestyle Motorshow på Älvsjömässan. På kvällen är det middag på Quality Hotel Globe där prisutdelningen för internationella framgångar och övriga utmärkelser sker.
Tänk på att alla pristagare och övriga som vill delta ska anmäla sig enligt nedan. Sista anmälningsdag är söndagen den 6 januari 2013.
www.sbf.se
12-12-21 Bilsportförbundets ordförande Kåge Schildts uttalande gällande gårdagens beslut från Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolens beslut innebär att ideella föreningar jämställs med företag och medlemmarna med deras kunder. För Svenska Bilsportförbundet (SBF) innebär det konkret att Marknadsdomstolen har upphävt Konkurrensverkets åläggande från förra året och kommit med tydligare direktiv.
Det har aldrig funnits ett förbud mot att arrangera tävlingar utanför Bilsportförbundets regi, och inte heller ett totalförbud mot att delta som aktiv eller funktionär i andra tävlingar än SBF:s. Men vi har förstått att omvärlden har uppfattat det så. Däremot innebär Marknadsdomstolens beslut att Bilsportförbundet även i framtiden får ha ett ansökningsförfarande för tävlande och funktionärer som vill delta i tävlingar utanför förbundets ramar.
Vi välkomnar också att Marknadsdomstolen uppmärksammar säkerhetsfrågan. Det man ska vara medveten om är att SBF ställer högre krav på säkerheten än vad den svenska lagen gör och det tänker vi fortsätta att göra för våra medlemmars bästa.
Vi kommer nu att titta närmare på beslutet och förankra det bland medlemmarna.
Ytterligare information finns på Riksidrottsförbundet hemsida http://www.rf.se/Nyheter/Nyheter2012/Marknadsdomstolensbeslutingeroroforframtiden/.
12-12-21 Idrottslyftet 2013
Välkommen till en möjlighet att utveckla klubben och skapa projekt för barn- och ungdomsverksamhet.
Idrottslyftet är en satsning från regeringen på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.
Fokus under 2013 kommer att ligga på behållarprojekt. Det innebär att satsningar som syftar till att förare och funktionärer väljer att stanna kvar inom bilsporten kommer att prioriteras. Ni kan ansöka om medel mellan 15 januari – 1 mars via er IdrottOnline-sida. Därefter är det inte möjligt att skicka in ansökningar. Efter 1 mars kommer besked ges om vilka projekt som blivit godkända eller inte.
Mer information kring Idrottslyftet hittar ni här, http://www.sbf.se/info/verksamhet/idrottslyftet/!
12-12-21 Medielegitimation och västar
För att få Svenska Bilsportförbundets medielegitimation krävs antingen att man omfattas av ett giltigt filmavtal som filmare, eller kan påvisa uppdrag för tidning/ar som skribent eller fotograf. Alla i den senare kategorin har ombetts skicka in kopior på publicerat material och de som gjort det har då fått en faktura på 200 kronor i administrationsavgift som betalas till BG 108-5950.

Några har valt att inte förnya legitimationen. En del av dessa skickar tillbaka medievästen, andra behåller den. Västen i sig är således ingen garanti för giltig medielegitimation hos SBF.
www.sbf.se
12-12-21 Filmavtal 2013
Filmare som har haft avtal för 2012, måste skicka in de filmer de filmat under 2012 för att ansöka om filmavtal för 2013.
www.sbf.se
12-12-21 Bokslut 2012
Ekonomiavdelningen arbetar just nu med bokslutet för 2012 och det beräknas vara klart i början av januari 2013. Har ni reseräkningar och resebidrag som ännu inte kommit in så skicka in det senast den 4 januari till ekonomiavdelningen. Kommer det in senare så kommer det att belasta 2013 års budget. Budgetarbetet för 2013 kommer att avslutas under januari månad.
www.sbf.se
12-12-21 Material till verksamhetsberättelsen
Utskott/kommittéer/grupper samt distrikt ombeds skicka in material till verksamhetsberättelsen för 2012. För att spegla 2012 är det i första hand händelser/tävlingar/event som ska lyftas fram. Både i ord och bild!
Sista dag för att skicka in material till hanna.sandberg@sbf.se är söndagen 20 januari.
12-12-21 Nya medlemmar i Ungdomsgruppen
Vid ungdomsgruppens senaste möte hälsades två nya medlemmar välkomna till arbetet med ungdomsfrågor på förbundsnivå inom SBF. Erik Gelotte från Upplands BF som arbetar/tävlar för Rasbo Motorklubb är 21 år. Han är idag aktiv som förare i rally, sitter med i Rasbo MKs styrelse och kommer under 2013 vara adjungerad ledamot i Ungdomsgruppen. Tillsammans med honom som ny i UG är Ida Lidebjer Granberg, 23 år, från Mjölby som både tävlar och arbetar för Västra Östergötlands Motorklubb. Ida har sedan 2005 tävlat som kartläsare i rally och tävlar sedan 2010 även som förare. Under 2012 blev Ida ansvarig för ungdomsfrågor i Östergötlands BF, där hon också är adjungerad i styrelsen. UG ser fram emot ett spännande 2013 som kommer att innebära en fortsatt storsatsning på ungdomsdelaktighet inom förbundet.
12-12-21 Vi gasar mot cancer
Fredrik Dehlin förlorade sin mormor i cancer, nu har han startat ett projekt för att samla in pengar till förmån till Barncancerfonden.
Den 13 juli nästa år kommer en uppvisningstävling köras i Millesbygden. Där har Fredrik samlat en del av Sverige Eliten i Rally och ska auktionera ut medåkningsplatser.
Åkturerna med favoritföraren kommer att auktioneras ut på Tradera.
12-12-21 Bilsport Rally & Racing
Du har väl inte missat att du som är SBF-licensierad har 20 % rabatt på tidningen Bilsport Rally&Racing! Håll dig uppdaterad med fartfylld fakta från motorsportens värld. Explosiv läsning om rally, racing, rallycross, folkrace, karting och crosskart samt förarporträtt och månadens tävling. Här hittar du även resultat och intressant teknik.
Priser för dig som har SBF-licens: Helår 12 nr för 452:- (ord.565:-)
För att beställa en prenumeration klicka här. Du kan även beställa via kundservice på telefon 0455-30 29 30 eller mail kundservice@fabas.se. Glöm ej att ange ditt SBF-licensnummer för att ta del av rabatten.
12-12-21 SBF önskar God Jul & Gott Nytt År
Svenska Bilsportförbundets styrelse och kansli önskar alla medlemmar, klubbar, distrikt, samarbetspartners och övriga en riktig God Jul & Ett Gott Nytt År.
Kansliet håller öppet som vanligt i mellandagarna.
12-12-20 Marknadsdomstolens beslut inger oro för framtiden
Ideella föreningar jämställs med företag och medlemmarna med deras kunder. Det beskedet gav Marknadsdomstolen när den idag meddelade sitt beslut rörande Bilsportförbundet. Ett beslut som Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber ser mycket allvarligt på.
- Marknadsdomstolens beslut är mycket allvarligt eftersom det bygger på att ideella föreningar jämställs med vinstdrivna företag. Domstolen sätter konkurrensrätten över den grundlagsskyddade föreningsrätten och angriper i praktiken de värden som de ideella föreningarna har byggt upp, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Karin Mattsson Weijber menar att Marknadsdomstolen inte tagit hänsyn till det sociala sammanhang och samhällskitt som det ideella föreningslivet i Sverige utgör.

Hon ser Marknadsdomstolens beslut som ytterligare ett steg i en process som kan komma att i grunden förändra förutsättningarna för hela den ideella sektorn.
- Vi ser på flera olika områden hur myndigheter inte skiljer mellan ideella föreningar och privata företag. Men det är den skillnaden som är utgångspunkten för hela politiken för den civila sektorn, och som samtliga partier är överens om. Om det synsättet skulle ändras kommer vi i framtiden inte att ha ett föreningsliv så som vi känner det idag.

Marknadsdomstolens beslut går inte att överklaga. Men Karin Mattsson Weijber ger inte slaget förlorat.
- Först måste vi gå igenom Marknadsdomstolens beslut i detalj och analysera vad det får för konkreta konsekvenser. Det reser definitivt ett antal viktiga principiella frågor inför framtiden. Sedan måste det här bli en fråga för våra politiker. Domstolen har sagt sitt, och om detta är innebörden behöver politikerna fundera ordentligt på om det verkligen är så här de vill ha det, säger Karin Mattsson Weijber.

Bakgrund:
Enligt Svenska Bilsportförbundets tidigare regler fick inte en medlem delta eller vara funktionär i tävlingar utanför föreningens eller förbundets verksamhet om dessa inte var sanktionerade av förbundet.

Konkurrensverket inledde 2008 en undersökning av denna regel. I maj 2011 kom Konkurrensverkets beslut, som tvingade Bilsportförbundet att ändra sina regler.

Bilsportförbundet överklagade, med stöd från Riksidrottsförbundet, Konkurrensverkets beslut till Marknadsdomstolen. Idag kom domstolens beslut. Det innebär att Bilsportförbundet inte får tillämpa ett totalförbud mot deltagande i tävlingar som inte sanktionerats av förbundet.

Marknadsdomstolens beslut: http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom2012-16.pdf

Bilsportförbundets kommentar: http://www.sbf.se/2012/12/20/bilsportforbundets-ordforande-kage-schildts-uttalande-gallande-dagens-beslut-fran-marknadsdomstolen/
12-12-20 Marknadsdomstolen har idag meddelat beslut i målet Svenska Bilsportförbundet (SBF) mott Konkurrensverket
.Marknadsdomstolen har funnit att SBF:s ifrågasatta regler strider mot konkurrensrätten och har därför förbjudit SBF att tillämpa dessa.

Sedan Svenska Bilsportförbundet (SBF) överklagat ett beslut fattat av Konkurrensverket (KKV) den 13 maj 2011 har Marknadsdomstolen i beslut meddelat den 20 december 2012 prövat om vissa av SBF:s regler är förenliga med konkurrenslagen och motsvarande EU-regler.
I korthet rör ärendet frågan om SBF:s regler är att betrakta som ett beslut av företag som begränsar konkurrensen på marknaden för anordande av bilsporttävlingar på ett otillåtet sätt.

SBF:s ifrågasatta regler förbjuder licensinnehavare i SBF att ställa upp som förare respektive funktionär i bilsporttävlingar som inte sanktionerats av SBF. Sådana osanktionerade tävlingar kan anordnas av andra, ej SBF-anslutna, ideella föreningar eller av företag. Enligt reglernas ordalydelse medges inga undantag från förbudet och förbudet gäller även sådana bilsportgrenar som inte existerar inom SBF. Den licensinnehavare som överträder förbudet kan stängas av från SBF:s verksamhet. Enligt SBF är reglerna att betrakta som s.k. solidaritetsregler som bör vara tillåtna.

En grundläggande fråga i ärendet har varit om SBF:s medlemsföreningar är att betrakta som företag eller inte när dessa anordnar bilsporttävlingar. Enligt uppgift från SBF omsätter de flesta bilsporttävlingarna inom SBF mellan 5 000 kr och 300 000 kr med ”tyngdpunkten” på ca 80 000 kr. Bland annat mot bakgrund av denna uppgift och med ledning av EU-rättslig domstolspraxis har Marknadsdomstolen kommit fram till att de medlemsföreningar i SBF som arrangerar bilsporttävlingar då bedriver ekonomisk verksamhet. Därmed är föreningarna att anse som företag i konkurrensrättslig mening, trots att föreningarna inte har vinstsyfte utan är ideella.

Marknadsdomstolen har dessutom konstaterat att SBF:s regler i konkurrensrättslig mening är att betrakta som ett beslut av en sammanslutning av företag (dvs. medlemsföreningarna i SBF). Detta beslut snedvrider enligt domstolen konkurrensen på marknaden för anordnande av bilsporttävlingar. Med andra ord har SBF:s regler en negativ effekt för andra arrangörer av bilsporttävlingar och av utredningen i ärendet har framkommit att vissa förare, som innehar SBF-licens, inte har vågat ställa upp i osanktionerade tävlingar med hänsyn till risken att förlora sin licens.

SBF har gjort gällande att de ifrågasatta reglerna kan försvaras med hänsyn till att de bidrar till att uppfylla vissa legitima syften. SBF har här hänvisat till den s.k. principen om idrottens särart. De åberopade syftena är bl.a. ”säkerställande av att tävlingsverksamhet kan anordnas under ordnade, likartade och rättvisa former” samt ”säkerställande av att bilsporttävlingar kan ske på ett säkert sätt”. Marknadsdomstolen har visserligen funnit att dessa syften i och för sig är legitima. Men enligt domstolens mening är SBF:s regler, som enligt ordalydelsen innebär ett totalförbud, för långtgående för att kunna rättfärdiga de nu nämnda syftena. Enligt Marknadsdomstolen kan SBF:s ifrågasatta regler inte heller rättfärdigas på någon annan grund.

12-12-20 Marknadsdomstolens avgörande
Marknadsdomstolens avgörande http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avgöranden/Dom2012-16.pdf
12-12-19 Tuff utmaning för Mikael Johansson
Vid årsskiftet byter Mikael Johansson stol i förlagshuset hos Albinsson & Sjöberg. Efter åtta och ett halvt år som redaktionschef på Bilsport tillträder han motsvarande tjänst på systertidningen Rally&Racing.
– Eftersom mitt bilhobbyhjärta klappar allra varmast för motorsporten blir det en härlig utmaning, säger Mikael Johansson. Jag inledde ju min karriär på förlaget som redaktör på Rally&Racings förlaga Bilsport-Börsen.

Parallellt med uppdraget på Rally&Racing fortsätter Micke att jobba för Bilsport, nu som Senior Editor.
– En ny funktion som inrättats med ansvar för undersökande journalistik och debatt, såväl i tidningen som på nätet, förklarar ansvarige utgivaren Stig L Sjöberg.

Men eftersom Micke har många strängar på sin lyra kommer han dessutom att återfinnas i en annan av Bilsports systertidningar; Trailer.
– Ja, förutom tävlingslicens i både rally och racing har jag ju också buss- och lastbilskörkort, säger Micke och skrattar. Något som jag lyckats hemlighålla i många år. Men när chefen fick veta var det kört! Men det ska bli kul.
12-12-27 Bilimportörerna välkomnar Stockholm Life Style Motor Show
År 2013 kan knappt börja bättre. Den 24 januari öppnas portarna till Stockholm Lifestyle Motor Show, en fordonsmässa omfattande både två och fyra hjul. Och ett är säkert: Det här blir något som få vill missa!

Volvo, Audi, Peugeot, Opel, Fiat Group, Renault, Mazda, Porsche, Suzuki och Volkswagen är bara några av utställarna som nu är i full färd med att planera sina montrar inför Stockholm Lifestyle Motor Show. Arrangemanget pågår samtidigt som den återkommande MC-Mässan och båda evenemangen ingår i samma biljett. En snabb rundringning i hopp om att få lite förhandstips om vad som kommer att bjudas på i både bil- och aktivitetsväg ger i stort samma bild.
– Stockholm Lifestyle Motor Show har ett mycket intressant koncept som passar oss bra, säger Volvo Personvagnars presschef Bo Larsen. Bilen idag är inte längre enbart ett transportmedel, utan lika mycket en image och livsstil, något mässan fångar upp.
– Mässan ger oss en unik möjlighet att möta våra kunder på hemmaplan, anser Irene Bernald, informationschef för Audi Sverige. Vi väljer självklart att lyfta fram quattro och passar givetvis på att slå ett slag för Audi Stockholm!

Även Mazda Motor Sveriges presschef Per Lidström framhåller kärnvärdena som bilföretaget delar med mässan:
– Image och design är lika viktigt som funktion, prestanda, säkerhet och körglädje, säger han.

Den nya bilmässan i Stockholm visar sig vara varmt välkommen, trots utmanande tider i branschen.
– Visst är det tufft för alla, säger Karin Karlsson på Renault Nordic. Samtidigt ökar det bara betydelsen av att ge full gas istället för att bromsa!

Ord som alla bilimportörer verkar ha lätt att hålla med om.
– Det är jätteroligt att det anordnas en nybilsmässa i Stockholm igen, säger Annicka Troedsson, presschef för Opel. Ett perfekt tillfälle för oss att lägga Sverigepremiären av nya Mokka på!
Torbjörn Lundgren, presschef för Fiat Group, har fyra personbilsmärken under sitt paraply. Och han lovar att ta med dem samtliga till Stockholm Lifestyle Motor Show.
– Självklart! Det ger oss ett otroligt spännande tillfälle att möta en bred publik, säger han. Därför tar vi med oss Fiat, Lancia, Alfa Romeo och Jeep!

Maria Lantz, presschef hos Peugeot, är av samma uppfattning:
– Allt sedan Stockholms Bilsalong lades på is har det varit lite av ett vakuum i huvudstaden. Men visst finns det gott om bilintresserat folk, så Stockholm Lifestyle Motor Show fyller definitivt ett behov för alla parter!
12-12-17 Grattis Thomas Enström, Vänersborg! Du vann Rallytravels exklusiva Rallyresa till Rally Sweden 2013!
Grattis Thomas Enström, du vann Rallytravels exklusiva Rallyresa med boende i Karlstad i samband med Rally Sweden 2013!

Ett stort tack till Rallytravels som skänkte två av sina suveräna rallyresor" Besök deras hemsida www.rallytravels.com för mer info om resan till Rally Sweden och deras övriga resor under 2013.

Har ni något förslag eller vill skänka något för utlottning, hör då av er till mig, Maria på maria@motorsportivarmland.nu eller 0731-80 13 68.

Ett varmt, varmt tack till dig och alla er som är med och sponsrar mig och mitt arbete med Motorsport i Värmland!

12-12-13 Påskmässan större än någonsin!
För 43:e gången i rad arrangeras Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia i Jönköping under påskhelgen. En show som har blivit det största årligen återkommande publikevenemanget i Sverige!
– Och till 2013 storsatsar vi på nytt och utökar mässan med nästan 4.000 kvadratmeter, avslöjar Eva Holmberg, projektsamordnare. Elmia har expanderat lokalerna och därmed har Hall B vuxit rejält.

Alla hallar kommer, precis som vanligt, att fyllas till bredden med allt från bil- och mc-kulturen. Räkna med underhållning, tävlingar och häftiga utomhusshower!

Arrangemanget, som äger rum i småländska Jönköping och årligen lockar cirka 80.000 besökare, ger en fantastisk möjlighet att träffa bil- och mc-entusiaster under fyra intensiva mässdagar. Sverige är ett mycket väl ansett bilbyggarland i sig, men några av USA:s mest kända bilbyggare liksom flera tunga namn från Europa väntas också delta.
– Nytt för i år är också att halva A-hallen mörkläggs. Det gör vi för att skapa en större upplevelse kring de bilar som ställs ut, säger Eva Holmberg.

För att förstärka den känslan utlovas många olika aktiviteter. Exakt vad som kommer att hända presenteras närmare längre fram. Men att ljud och ljus spelar en stor roll är knappast någon hemlighet. Det blir helt enkelt en grym show!

Custom Motor Show kommer verkligen att göra skäl för namnet vid 2013 års påskmässa. Tipshallen kommer att förvandlas till en klassisk ”Hot Rod Show” som direkt hämtad från 1960-talets Marmorhallar i Stockholm. Gamla välkända byggen från 1960-, 1970-, och 1980-talen kommer att visas, tillsammans med en hel del premiärer förstås
12-12-12 Se Richard i 99 saker med Erik & Mackan ikväll kl 21.00 på TV6
I höstas befann sig Richard Göransson ihop med tv-profilerna Erik & Mackan på den klassiska racerbanan Nürburgring i Tyskland för att spela in ett inslag till TV-serien 99 saker med Erik & Mackan. Vädret var strålande och grabbarna var förväntansfulla att anta uppgiften att köra på banan i en BMW 1M.

Det hela visas nu ikväll, onsdagen den 12 december kl 21.00 i TV6
- Det var en riktigt kul dag på Nürburgring. Erik och Mackan är verkligen två olika grabbar. Och det lär Ni se i kvällens program, säger Richard
12-11-30 Battle of Champions i nya Tele2 Arena
Den 21–24 november nästa år blir det motorsportfest i nya Tele2 Arena i södra Stockholm. Då är det dags för Battle of Champions där förarna bland annat kommer att tävla i rallycross, rally och crosskart. Den spektakulära tävlingsbanan kommer att gå både inne i och utanför arenan. Arbetet med tävlingsupplägget pågår just nu, men lördagen den 23 november kommer att bli den stora publikdagen med SM-finaler och internationella tävlingar. Evenemanget som planeras bli årligen återkommande kommer även innehålla förbundets Medaljutdelning/Bilsportgala. Biljettsläppet är beräknat till i början av 2013.
12-11-30 Glöm inte anmäla dig till medaljutdelningen
Lördagen den 26 januari 2013 är det dags för medaljutdelning för tävlingsåret 2012. Utmärkelserna för SM, RM och NEZ delas ut under dagen på Stockholm Lifestyle Motorshow på Älvsjömässan. På kvällen är det middag på Quality Hotel Globe och där sker prisutdelningen för internationella framgångar och övriga utmärkelser.
Tänk på att alla pristagare och övriga som vill delta ska anmäla sig enligt nedan, sista anmälningsdag är söndagen den 6 januari 2013. Mer information och anmälan hittar här!
12-11-30 Info från Licensavdelningen
Det stora årliga utskicket av inbetalningskort för 2013 års licenser är inplanerat till vecka 49. Det kommer även att göras ett lite mindre utskick till en grupp som inte följt med i det stora utskicket och vi hoppas hinna med att få ut de breven vid ungefär samma tid. I det mindre utskicket finns bl a de som är spärrade av sin klubb med, dessa kan betala sin licens men måste få sin klubb att släppa spärren innan de kan få sin licens.
12-11-30 Faktura för träningsförsäkring
I december kommer det att skickas ut fakturor för träningsförsäkring 2013 till de klubbar som löst ut sådan i år. Är det någon klubb som vet att den inte löst träningsförsäkringen i år men önskar göra det under nästa år, kontakta Janette Arvidsson på SBF:s kansli, janette.arvidsson@sbf.se
12-11-30 Statistik över tävlingar 2012
Snart är det dags att sammanställa statistiken för årets tävlingar inför verksamhetsberättelsen 2012. I december kommer därför, liksom tidigare år, en blankett att skickas ut till samtliga SDF.
12-11-30 Idrottslyftet mer och fler – nya riktlinjer för år 6
Idrottslyftet år 6 startar 1 januari 2013 och slutar 31 december 2013. Till nästa år kommer det att bli några ändringar. Fokus kommer att ligga på behållarprojekt. Satsningar som syftar till att förare och funktionärer väljer att stanna kvar inom bilsporten. En annan ändring är att vi kommer ha en ansökningsperiod från 1 januari till 1 mars. Därefter så är det inte möjligt att skicka in ansökningar. Efter 1 mars kommer besked ges om vilka projekt som blir godkända eller inte.
12-11-30 Medialegitimationer
För er som redan har medialegitimation gäller följande: För att erhålla medialegitimation för 2013 ber vi er sätta in 200.- på BG 108-5950. När inbetalning inkommit, skickas legitimationen till er senast två veckor efter. Brev till alla berörda är utskickat i november. Övriga ansöker via hemsidan under fliken press och betalar in 700,- på BG 108-5950 varav 500,- är deposition för medaivästen.
12-11-30 Filmavtal
För er som redan har filmavtal. Vänligen kom in med filmer på de tävlingar ni filmat under 2012. Önskar ni att förnya avtalet för 2013 vänligen kom in med en ansökan (finns på hemsidan under press) med angivna tävlingar som önskas filma under 2013, namn på övriga filmare samt betala in enligt prislista angivet i ansökan. Information om detta har skickats ut till samtliga i november.
12-11-30 Info från Bilsportarkivet
En ny plats för det arkiv som skapats för bevarandet av bilsportens historia är på väg att ställas i ordning i en lokal i anslutning till SBF:s kansli. Precis som tidigare kommer arbetsgruppen Bilsportarvet att vara den huvudsakliga länken mellan den/de som önskar skänka material av olika slag.

Nytt är att Kurt Lennart "Kurre" Jönsson övertar ansvaret för driften av själva arkivet och den arkivering som ska göras. För tillfället är det mest en salig röra av flyttlådor i den nya lokalen men förhoppningsvis ska driften snart kunna rulla på fullt ut igen i början av 2013.
12-11-30 Röstlängd
Sammanställningen av underlaget till 2012 års röstlängd börjar vara i slutfasen och i början av december kommer respektive distrikt att få röstlängden skickad till sig. Det är i nuläget totalt nästan 30 föreningar som inte kommer att tilldelas rösträtt till sina distriktsårsmöten.
12-11-30 IT-arbeten sker under december
Nu är de nya skrivarna på plats i Bilsportens Hus och arbetet fortsätter med nätverket. Detta kommer innebära en del driftstörning och stopp även för webbsidan. Vi jobbar med att hålla dessa tider så korta som det går, men under början på december kan det bli kortare avbrott både dagtid och kvällar.
12-11-30 Uppdaterade regler och mästerskapstävlingar
Nu har en rad reglementen uppdateras inför 2013, se www.sbf.se och kalendern med Mästerskapstävlingar fylls på varje vecka
12-11-30 Förbundsmöte 2013
Arbetet fortsätter med planering inför Förbundsmötet 2013, som sker söndagen 14 April i Karlstad. Motioner skall för att behandlas vid Förbundsmötet, inkomma till Förbundsstyrelsen (Kansliet) senast den 10 januari 2013.
12-11-30 Revision 2012 och budget 2013
Ekonomiavdelningen arbetar just nu med budgeten inför 2013 och förbereder för revisionen, skicka därför in allt som skall med på detta år.
Nu skall största delen av fakturorna för kursdeltagande vara utskickade. Kontakta oss omgående om något har blivit fel.
12-11-30 SGA-träffar
Förbundet står för en resa per person/distrikt/sportgren och år därefter får distrikten själva bekosta sin deltagare. Vid frågor: kontakta annika.vinberg@sbf.se.
12-11-30 Info från utmärkelsegruppen
En översyn och uppdatering av förbundets utmärkelseregister har påbörjats för att förhoppningsvis kunna publicera listor över de olika utmärkelsernas mottagare genom åren på förbundets hemsida.
Senare under våren ses även alla statuter och blanketter över så dessa är uppdaterade lagom till dess att de är dags att börja använda igen nästa höst.
12-11-30 Medlemsförmån -Bo på Scandic till förmånliga priser
Genom samarbetet med Scandic bor du som tillhör Svenska Bilsportförbundet till rabatterade priser på alla Scandichotell i Norden. Uppge koden: D359097201 vid bokning. Läs mer här!
12-11-30 Ramona körcoachade i TV 3:s ”Aldrig mera fet”
I programmet ”Aldrig mera fet” i TV3 hjälper den personliga tränaren och coachen Erika Rosenbaum åtta personer under ett år bli av med en kraftig övervikt, och att må bättre med sig själva. I gårdagens program får man följa Jessika. Hennes övervikt bottnar i ett mycket dåligt självförtroende, och bland annat har det begränsat henne från att våga köra bil. I programmet åker Ramona med Jessika och coachar henne när hon kör bil i olika övningar, för att hjälpa henne få bättre självförtroende som bilförare. ”Jessika gör en helt fantastisk resa under ett års tid. Kul att kunna få ge ett litet bidrag med mina kunskaper, men största insatsen gör onekligen Jessika själv. Ni måste bara se programmet, jag är verkligen superimpad av henne!”, säger Ramona. Programmet kan ni se HÄR . Inslaget med Ramona och Jessika börjar efter ca 25.20.
12-11-29 OBS! I morgon är sista dagen att sponsra med vinstchans på min sista exlusiva rallyresa med Rallytravels till Rally Sweden med boende i Karlstad!
I morgon är det sista dagen att att sponsra med vinstchans påmin sista rallyresa med Rallytravels till Svenska Rallyt 2013!

Rallytravels har skänkt en till Rallyresa där du exklusivt kan följa RallySweden 2013 på mycket nära håll! Rallytravels har "eget" hotell i Karlstad och ser till att du tar dig både ut på tävlingar och på besök på serviceplatsen in i depån.

Utlottningen är för alla er som är med och bidrar till Motorsport i Värmlands arbete. Alla ni som under perioden 1 oktober - sista november betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna denna exklusiva rallyresa under Rally Sweden.
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/10 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-11-23 Funktionärslandslaget har haft sin första träff
Svenska Bilsportförbundet har idag haft en första träff med dem som ingår i det nystartade funktionärslandslaget.
– Det här är ett nytt grepp att stödja våra unga funktionärer och ge dem en bra start på sin funktionärskarriär. Vi ser att behovet av att utbildade unga funktionärer är stort i hela landet, säger Elisabeth Eriksson, ledamot i Förbundsstyrelsen.

Idén presenterades av förbundsordförande Kåge Schildt på förbundsmötet i Luleå som hade ett ungdomstema. Stödet för förslaget var stort, hela stämman ställde sig bakom det.

Ungdomarna har fått ansöka till funktionärslandslaget, en grupp har sedan valt ut de som ska ingå. De fem som har blivit uttagna kommer att få utbildning inom olika områden som är viktiga i funktionärsarbetet. Det kommer inte bara vara teori utan de kommer även att arbeta vid större tävlingar. All utbildning skräddarsys efter den enskilde deltagaren och studieplaner upprättas för var och en.
– Det är viktigt att ungdomarna får en blandning av teori och praktik, för att utvecklas som funktionär, avslutar Elisabeth Eriksson.

De som ingår i funktionärslandslaget är:
Anna Öbrand, Lycksele MK
Beatrice Åberg, Finnskoga MK
Lina Zetterström, SMK Sala
Roger Grannas, Härjedalens AK
Viktor Ranggren, Hyllinge MS
12-11-12 Endast 9 dagar kvar! Sponsra och vinn ny exlusiva rallyresa med Rallytravels!
Nu är det bara nio dagar kvar att vara med och sponsra och vinna på den sista rallyresan med Rallytravels till Senska Rallyt 2013!

Rallytravels har skänkt en till Rallyresa där du exklusivt kan följa RallySweden 2013 på mycket nära håll! Rallytravels har "eget" hotell i Karlstad och ser till att du tar dig både ut på tävlingar och på besök på serviceplatsen in i depån.

Utlottningen är för alla er som är med och bidrar till Motorsport i Värmlands arbete. Alla ni som under perioden 1 oktober - sista november betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna denna exklusiva rallyresa under Rally Sweden.
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/10 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-11-21 Johan Lövgren är årets codriver
Till årets rallycodriver har Thomas Carlssons Minnesfond, utsett Johan Lövgren, Degerfors RC.

Johan som är 26 år och från Degerfors, är i år svensk juniormästare tillsammans med sin förare Johan Carlsson. Johan som startade sin codriverkarriär 2003 har sedan 2007 kamperat ihop med sin förare Johan Carlsson, med vilken han nu segrade i JSM och där de även blev 2:a i Rally-SM 2012. Tidigare merit är ett JSM-silver från 2010 och givetvis ett antal segrar under ett flertal år.

Johan utses till stipendiat 2012 för sin seriösa inställning, stort tekniskt kunnande att arbeta som codriver på SM-nivå och som har stor del i teamets framgångar de senaste åren, framgångar som kröntes av ett JSM-Guld 2012.

Thomas Carlssons Minnesfond grundades 2009, när den SM och internationellt meriterade codrivern Thomas Carlsson, Katrineholms MK, allt för tidigt avled i sviterna av cancer.
Det är styrelsen för Katrineholms MK som förvaltar fonden, som årligen delar ut ett stipendium till en ung och lovande codriver.

Tidigare stipendiater i Thomas Carlssons Minnesfond är:
2009 Christer Carlsson
2010 Miriam Valfridsson
2011 Martin Holmdahl
2011 Ola Kilestad (som fick ett specialpris)

Fonden ett Bankgironummer för den som vill bidra: BG 790-7249
Infosida: www.kmk.nu/ThCarlMinne.htm
12-11-16 Grattis Stig-Olov "Stecka" Walfridson 50 år idag!
Idag fyller Stig-Olov "Stecka" Walfridson 50 år! Stecka debuterade i rally 1982 i Finnskogsvalsen och har under åren som gått kammat hem inte mindre än 12-SM guld i rally och rallycross. Några år körde han även internationellt och har bland annat ett Europeiskt Europamästerskap i bakfickan.

Idag firar han alltså sin 50-årsdag, men det gör han borta på semster.

Jättegrattis och varma grattiskramar till honom från oss!
Webban Maria, Bengt och Andrea (www.walfridson.com)
12-11-12 Dags att nominera till Young Technician Award 2012
Ska ert team och er bästa ungdomsmekaniker få chansen att visa vem som är bäst och vinna ett rese- och studiebidrag på 15 000 kr?

Är ni ett team inom svensk bilsport på SM-nivå, eller motsvarande nationella och internationella mästerskap, är ni välkomna att nominera er bästa ungdomsmekaniker.

Tävlingsmekanikern ska nomineras av teamet och åldersgränsen är max 25 år under 2012.

I nomineringen ska framgå:
Teknisk kompetens
Agerande i tävlingsmekanikerrollen
Kunskaper om närliggande kompetensområden
Social kompetens

Nomineringar mailas till info@bilproffs.se senast den 8 december 2012
Nomineringsformulär hittar du både som bifogad fil samt på www.bilproffs.se/yta2012.

Priset utdelas sedan under pompa och ståt i samband med Bilsportförbundets medaljutdelning den 26 januari 2013 i samband med Stockholm Lifestyle Motorshow.

Johnnie Lindberg, nominerad av Lindberg Bros Pro Modified Dragracing Team, vann Young Technician Award 2011.
Fr.v. Peter Jeppsson, vd MAF, Johnnie Lindberg, vinnare av YTA 2011, Benny Wallin, projektledare MAF och Thomas Jansson, förbundsdirektör SBF.

Juryn består av:
Peter Jeppsson, vd MAF
Benny Wallin, projektledare MAF
Kåge Schildt, ordförande SBF
Bo Lindman, expert
Ytterligare information och frågor: Bo Lindman 070-595 83 99, bo.l.lindman@telia.com

Fakta
Young Technician Award, YTA, (ungdomspriset för bästa mekaniker) instiftades 2006 av SMSC i samarbete med Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och varumärket Bilproffs.se. Priset är ett rese- och studiebidrag till ett värde av 15 000 kr.
12-11-10 Munkfors Motorclub får ny hemsideadress
Hej alla motorsportvänner.
På grund av upprepade problem med hanteringen av vår .com-adress, kommer Munkfors Motorclub att överge .com som ändelse på webben.
Vår nya adress är www.munkforsmc.se. Alltså är det bara att byta ut den gamla ändelsen till .se i adressen.

För att kontakta klubben via e-post är det dessa adresser som nu gäller.
Klubben info@munkforsmc.se
Rallysektionen rally@munkforsmc.se
Folkracesektionen folkrace@munkforsmc.se
För att komma i kontakt med respektive sportgrensansvariga, gå in på hemsidan och klicka på KONTAKTA OSS.
12-11-09 Stig L Sjöberg tilldelades igår Sveriges Tidskrifters Stora Pris
För snart 40 år sedan lade Stig L Sjöberg grunden till det förlag som sedan 1975 ger ut tidningen Bilsport. Under åren har en rad tidningar tillkommit som gjort Albinsson & Sjöberg till Nordens största motorförlag. Igår kväll tilldelades Stig tidskriftsbranschens finaste utmärkelse för sitt arbete: Sveriges Tidskrifters Stora Pris.

Igår kväll, den 7 november, tog Stig L Sjöberg, Karlskrona, emot Sveriges Tidskrifters Stora Pris på Tidskriftsgalan 2012 på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Här premierades personer och tidskrifter som på ett eller annat sätt utmärkt sig under året, eller över en längre period, och som genom sitt agerande fört den svenska tidskriftsbranschen framåt.
– Priset är ett erkännande för oss alla på Albinsson & Sjöberg, säger en glad Stig L Sjöberg. Det känns mycket fint att uppmärksammas för att vi har visat att det går att göra bra tidningar även utanför de stora städerna.

Priset delades ut av tidskrifternas drottning, Amelia Adamo som själv tog emot priset förra året. Så här lyder motiveringen:
"Stig L Sjöberg har visat att det även utanför de stora städerna går att bygga bärkraftiga tidskriftsförlag med starka läsarrelationer. Han är en långsiktig och framsynt entreprenör med hjärtat i det publicistiska. En lyckad kombination av journalistisk fingertoppskänsla och näsa för affärer. Med ett lagom tryck på gasen och blicken stadigt riktad framåt styr han lugnt förbi guppen i vägen."

Stig har under lång tid varit aktiv inom tidskriftsbranschen. Han har många år haft styrelseuppdrag i föreningen Sveriges Tidskrifter och är också ordförande i distribueringsföretaget Tidsam som ägs av Bonnier, Aller Media, Egmont och Albinsson & Sjöberg.

Övriga pristagare: www.sverigestidskrifter.se/aktuellt/1897-vinnare-tidskrifts
12-11-01 Eftermontage av intercomutrustning i FIA godkänd hjälm
Förtydligande om eftermontage av intercomutrustning i FIA godkänd hjälmAnvänds intercomutrustning ska hjälmen, av fabrikanten, vara förberedd för detta med utrymme för hörsnäcka och förborrade hål.Om fabrikanten kräver en specifik typ av intercomsystem skall detta respekteras annars är det fritt till användaren att tillämpa system som passar för hjälmen utan att göra åverkan på såväl stoppning som skal.I tveksamma fall hänvisar FIA till generalagenten/tillverkare gällande hjälmen för information om vilket intercom som skall tillämpas, finns det ingen rekommendation står det fritt till ägaren att välja om kraven enl ovan följs.Förtydligande om eftermontage av intercomutrustning i FIA godkänd hjälm.

Används intercomutrustning ska hjälmen, av fabrikanten, vara förberedd för detta med utrymme för hörsnäcka och förborrade hål. Om fabrikanten kräver en specifik typ av intercomsystem skall detta respekteras annars är det fritt till användaren att tillämpa system som passar för hjälmen utan att göra åverkan på såväl stoppning som skal.

I tveksamma fall hänvisar FIA till generalagenten/tillverkare gällande hjälmen för information om vilket intercom som skall tillämpas, finns det ingen rekommendation står det fritt till ägaren att välja om kraven enl ovan följs.
http://www.sbf.se/2012/11/01/eftermontage-av-intercomutrustning-i-fia-godkand-hjalm/

12-10-31 Ny webbplats för eliten
I mitten av oktober lanserades en ny webbsida för elitförarna. Sidan ska vara en samlingsplats för dem som vill följa våra elitförare/co-drivers. Tanken är även att de som vill nå elit ska kunna använda sig av de kravprofiler som finns på sidan som berättar vad som behövs för att kunna nå toppen. Sidan finns på adressen www.smsc.se.
12-10-31 Lyckad förarutvecklingskurs
Den 14 oktober genomförde Svenska Bilsportförbundet tillsammans med Pro Motors och Car Events en förarutvecklingskurs för 16 ungdomar mellan 18-20 år med racing- eller rallylicens. Utbildningen hade fokus på säkerhet, både vid tävling och i den vardagliga trafiken.
Kursen var kostnadsfri för deltagarna då utbildningen genomfördes i samarbeta med FIA Institute.
www.sbf.se
12-10-31 Junior Elitläger
Den 20-21 oktober genomfördes ett utvecklingsläger för deltagarna i JES ute på Bosön. Fokus under helgen låg på fystester.
www.sbf.se
12-10-31 Distriktsordförande konferens
Helgen den 13-14 oktober genomfördes den årliga distriktsordförande konferensen mellan distrikten och förbundsstyrelsen. Mer om det kan du läsa i kommande nummer av Bilsport Rally & Racing. www.sbf.se
12-10-31 Nya projekt för att öka ungdomsdelaktigheten
Tillsammans med Folkraceutskottet och Folkrace SGA:er, Miljökommittén, Miljörådgivare (MRG), regbesiktigare, tekniker och Tekniska kommittén startar Ungdomsgruppen (UG) nu tre projekt för att öka ungdomligt inflytande. Under det kommande året ska respektive SGA, MRG, regbesiktigare och tekniker skapa kontakt med ungdomar i distrikten och klubbarna som är intresserade av att påverka. Dessa ska i sin tur vara grunden i en referensgrupp som varje utskott och kommitté tillsammans med distriktsrepresentanterna kan kontakta för att få en ungdomlig vinkel på olika beslut och tankar.
Projektet växte fram som en tanke hos Folkraceutskottet vid deras senaste SGA-träff då utskottet hade möte med UG angående ungdomsdelaktigheten i sportgrenen.

Ungdomsgruppen ser mycket positivt på dessa projekt och 2013 blir en provomgång där projekten senare ska utvärderas tillsammans med utskott, rådgivare och SGA:er.
www.sbf.se
12-10-31 Kansliet stängt 2 november
På fredag den 2 november är kansliet stängt. Öppet som vanligt igen den 5 november.
http://www.sbf.se
12-10-29 Grattis Conny Hansson - Du vann den första exklusiva rallyresan! Missa inte den andra och sista!
Conny Hansson blev den som vann den första exklusiva rallyresan med Rallytravels till Rally Sweden 2013. Du kommer att få se Rally Sweden på nära håll och bo på Rallytravels "egna" hotell i Karlstad.

Varmt tack till dig och alla andra som frivilligsponsrar och gör mitt arbete möjligt med Motorsport i Värmland.

En till resa med Rallytravels till rallytravels lottas ut till er som är med och sponsrar 250:-- eller mer mellan 1/10 - 30/11.

Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/10 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-10-29 Nytt publikrekord på Oslo Motor Show
Bilar, motorcyklar och lastbilar av högsta klass under samma tak – det är konceptet för Oslo Motor Show, som för tredje året i rad arrangerades i samarbete mellan Norges Varemesse och Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

I år tog Oslo Motor Show på Norges Varemesse i Lillestrøm emot nästintill 31.000 besökare. Publiken lockades inte enbart av de fantastiska utställningsfordonen, utan även av aktiviteterna utomhus med bland annat sprintrally och en svindlande uppvisning av Norges störste rallystjärna Petter Solberg.
– Efter tre år har Oslo Motor Show etablerats som en årlig uppföljare av Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia, som är en av Europas största utställningar för hobbyfordon, säger förlagschefen och Bilsports publisher Stig L. Sjöberg.

Skandinaviens Flotteste Bil
På Oslo Motor Show utses Skandinaviens Flotteste Bil, en titel som är bland det tyngsta en svensk, dansk eller norsk bilbyggare kan uppbringa.

I år är Skandinaviens Flotteste Bil en Ford Synergy Roadster -37, radikalt ombyggd på bara nio veckor!
– Ska sanningen fram så var vi fem man som jobbade med bilen, i ungefär 18 timmar per dygn, avslöjar den lycklige ägaren Jens Nybo från Karlslunde i Danmark.

Jens Nybo har redan påbörjat nästa projekt, även det baserat på en Ford -37.
– Men den här gången kommer det att ta längre tid än nio veckor, menar han.

Se alla resultat här: http://www.bilsport.se/nyheter/104588/nytt-publikrekord-pa-oslo-motor-show-alla-resultat-har/
12-10-25 Ha överseende ifall uppdateringarna inte skulle fungera lika smidigt under en period!
Efter nästan en veckas vistelse på sjukhus är jag då äntligen hemma igen.
Jag ska göra vad jag kan för att arbetet ska flyta på som det brukar här på MiV. Men eftersom läkarna egentligen brukar långtidssjukskriva vill jag ändå göra er lite uppmärksamma. Ifall det hela inte fungerar lika snabbt som det brukar (vilket jag verkligen inte hoppas kommer att ske).

Så ha överseende ifall det inte skulle fungerar rikigt som det brukar lite då och då.
/Webban Maria
12-10-24 Höstens största motorhändelse i Skandinavien
Sista helgen i oktober är det dags för Oslo Motor Show där ”Scandinavian Truck Trophy” utses och kampen om ”Skandinavias Flotteste Bil” avgörs.

I en tredje upplaga av Oslo Motor Show arrangerar Albinsson & Sjöberg, tillsammans med Norges Varemesse, ett motorevenemang i Lillestrøm. Tillställningen är Norges motsvarighet till svenska Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia i Jönköping.

Mässan föräras i år med besök av självaste H K H Kronprins Haakon som är djupt engagerad i Norges fritidssatsning inom motorsport för unga: ”Kjør for livet”.

Med regi av tidningen Trailer och norska kollegan Yrkesbil tävlar de allra finaste lastbilarna från Sverige, Norge och Danmark om att ta hem utmärkelsen ”Scandinavian Truck Trophy”.

Även segraren i finalen av ”Skandinavias Flotteste Bil” kommer prestigefyllt att koras bland de tävlande. Ett antal deltagare från varje land, som utsetts i deltävlingar tidigare under året, är med i slutstriden.

Fordonen på mässan blir en perfekt blandning av de bästa bilarna, lastbilarna och hojarna från Sverige, Norge, Danmark och andra länder. Utanför mässhallarna bjuder världsstjärnan Petter Solberg på rafflande rallyuppvisning. Det blir även drifting, rallysprint och mycket mera.
– Nytt för i år är att det kommer att finnas en nybilshall samt att barnen kommer att ha en egen hall med motoraktiviteter, säger Eva Holmberg, projektledare Albinsson & Sjöberg.

Läs mer om ”Kjør for livet” på www.oslomotorshow.no där också detaljprogrammet för 26-28 oktober finns.
12-10-20 Dåligt med uppdateringar - Webban på sjukhus
Jag har tyvärr blivit inlagd på sjukhus och inte kommit åt någon dator. Men allt kommer att komma ut, så fortsätt maila!

Ha överseende att det inte fungerar rikigt som det brukar i några dagar framöver.
/Webban Maria
12-10-16 Ramona och Miriam med i det officiella WRC-spelet
Tävla i Ramona och Miriams rallybil i nya ”WRC 3 The Game”! I det nya officiella WRC-spelet som nyligen kommit ut på marknaden, kan man tävla med Ramona och Miriams Mitsubishi EVO X på de olika sträckorna i Rally-VM. För mer info samt nedladdning, gå in HÄR
12-10-15 Äntligen en ny bilutställning i Stockholm!
Stockholm Lifestyle Motor Show intar Stockholmsmässan den 24-27 januari 2013 samtidigt som MC-Mässan! Detta ger den största motorutställningen i Stockholm på nästan ett decennium!

På Stockholm Lifestyle Motor Show visas nya personbilar och tyngdpunkten kommer att ligga på körglädje, trender och ny teknik. I samarbete med Svenska Moderådet lanseras en spännande trendvisning med fokus på fordonsdesign.
– Detta i kombination med en rejäl tillbehörsutställning tror vi kommer att träffa helt rätt hos den motorintresserade Stockholmspubliken. Stockholm har saknat en bilmässa i många år och det finns ett uppdämt behov – vilket gör att vi förväntar oss en stark publiktillströmning under mässans fyra dagar, säger Peter Näsman, projektledare för Stockholm Lifestyle Motor Show.
– Design är oerhört spännande och en ständig utmaning för biltillverkarna. Var hämtas inspirationen till nya modeller? Vår trendvisning kommer öppna ögonen för detaljer som man annars inte tänker på som bilkonsument, säger Peter Näsman.
– Är man det minsta motorintresserad finns all anledning att redan nu boka in den sista januarihelgen. Här finns något för hela familjen, avslutar Peter Näsman.

Förutom Stockholm Lifestyle Motor Show pågår Sveriges största motorcykelmässa och det är fri entré mellan mässorna.

Stockholm Lifestyle Motor Show arrangeras av Lifestyle Events AB och Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

12-10-11 Ramona och Miriam med i SVT:s nysatsning ”Motorsystrar”
På måndag startar SVT:s nya serie ”Motorsystrar”, där de motortokiga systrarna Erika och Emelie Kitana ger sig ut på en resa genom Sverige. I detta nya, webbexklusiva program kommer de bland annat att besöka Ramona och Miriam som berättar om sin rallyverksamhet. Programmet med Ramona och Miriam kommer att släppas torsdag den 25 oktober på SVT Play. Övriga profiler som kommer att dyka upp i programserien är bland annat Kenny Bräck, Tina Thörner och Robert Aschberg. Läs mer om programmet samt se trailern http://www.svt.se/motorsystrar/motorsystrarna-tar-pulsen-pa-motor-sverige.

12-10-08 Stor kram till Weine!
Stor kram till Weine Larsson på Helmia som än en gång tog sig tid och såg till att jag fick mina dataproblem lösta!

Nu har jag två webbläsare och det fungerar klockrent som komplement!

Jättetack!
12-10-08 Tobias vann bronsmedalj i EuroSkills
Tobias Persson från Viken kom på tredje plats i stenhård konkurrens vid europeiska mästerskapen för unga yrkesarbetare - EuroSkills - i Belgien.

Tobias Persson från Viken har kommit trea och vunnit bronsmedalj i EuroSkills. Tobias tävlade i grenen personbilsteknik. Tävlingarna som ägde rum på den världsberömda F1 banan Spa-Francorchamps i Belgien var fördelade på tre tävlingsdagar. Igår kväll stod det klart att Tobias kommit trea.
- Jag är jätteglad! Det har varit otroligt kul att få delta i EuroSkills och att dessutom vinna medalj är en extra bonus. Nu ska jag fira ordentligt och så småningom ta sikte mot WorldSkills som äger rum nästa år, säger Tobias. Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, har under tävlingsdagarna funnits på plats på EuroSkills i Belgien för att heja på Tobias.
- Vi deltar för att vi tycker att tävlingarna är en utmärkt arena för att visa upp den yrkesskicklighet som förutsätts av en modern bilmekaniker men även för att visa upp vilken framtidsbransch motorbranschen är. Vi är väldigt glada för Tobias skull, säger Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens Yrkesnämd.

Tobias arbetar till vardags på Börjessons Bil i Ängelholm. I våras vann han i sin gren i Yrkes-SM i Malmö och kommer nästa år att tävla i WorldSkills i Tyskland. EuroSkills, som är ett europamästerskap i yrkesskicklighet, arrangeras vartannat år av WorldSkills Europe och ägde nu rum för tredje gången. Totalt tävlade ca 400 ungdomar från 23 länder i 43 yrken i Spa-Francorchamps.

12-10-06 Begränsad uppdatering av MiV
En olycka kommer som bekant sällan ensam. Vi är utan internet här, pga den kraftiga blåsten. När jag skulle starta upp och jobba med min bärbara dator, totalhavererade den....

Nu har jag fått igång en ny, men dessvärre krånglade då även det mobila bredbandet. När vi nu fått det att fungera, går det på en "plupps"-mottagning på 2G-nätet.

Det gör att varje nyhet som uppdateras, tar ca 20 minuter att få upp.

Huvudprioriteten lägger jag idag på www.pgandersson.se Därmed blir det tyvärr begränsad uppdatering här på MiV tills internet kommer igång igen.

Ha överseende! Allt kommer ut igen, när internet behagar återvända.
12-10-12 Sponsra och vinn ny exlusive rallyresa med Rallytravels!
Rallytravels har skänkt en till Rallyresa där du exklusivt kan följa RallySweden 2013 på mycket nära håll! Rallytravels har "eget" hotell i Karlstad och ser till att du tar dig både ut på tävlingar och på besök på serviceplatsen in i depån.

Utlottningen är för alla er som är med och bidrar till Motorsport i Värmlands arbete. Alla ni som under perioden 1 oktober - sista november betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna denna exklusiva rallyresa under Rally Sweden.
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/10 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-10-02 Nya jennie-lee.com ute nu!
Efter många veckors jobb och planering kan vi äntligen presentera nya www.jennie-lee.com!
12-09-30 Sista dgen att sponsra med vinstchans på rallyresa med Rallytravels!
Idag är det sista dagen att vara med och sponsra om du vill ha chans att vina den exklusiva rallyresan med Rallytravels till Rally Sweden?!

Alla som under perioden 1 juni - sista september betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna en exklusiv rallyresa under Rally Sweden. Där har i år Rallytravels "eget" hotell i Karlstad och tar dig med både ut på tävling och på serviceplatsen in i depån!
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan.

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/6 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-09-29 Ramona konfrencier på Ljusdal Trend
6-7 oktober arrangeras Ljusdal Trend som är en branschöverskridande mässa med fokus på trend, design och att skapa oväntade möten mellan olika branscher. Under två dagar blandas ett sjuttiotal utställare med spännande produkter, föreläsningar, visningar och utställningar med matserveringar, nöje och en festlig stämning där både ung som gammal rör sig i området för att ta del av det allra senaste och träffa intressanta utställare och besökare.

Ramona kommer att vara konfrencier under mässan, för att guida besökarna samt intervjua utställarna. – När jag blev tillfrågad av mässansvarig Evelina Envall, så tyckte jag att det lät riktigt roligt och spännande. Trender är ett brett begrepp, och som mer eller mindre finns i alla brancher, och därför lockar Ljusdal trend en intressant mix av utställare från olika områden. Bara en sådan sak att ha en rallyförare som konferencier, visar det breda spektrat som Ljusdal Trend riktar sig till. Riktigt kul och bra koncept som jag fastnade för! säger Ramona.

Radio Ljusdal gjorde en intervju med Ramona inför mässan, som går att lyssna på HÄR . Läs mer om mässan på ljusdaltrend.se

12-09-29 Dagens ros och krya på dig till Ulf Storm!
Skickar en varm kram och ett fång rosor till min sponsor Ulf Storm på Totalreklam.
Krya på dig!
/Maria
12-09-28 Förhandlingar i Marknadsdomstolen avslutade
Idag avslutades förhandlingarna i Marknadsdomstolen som handlade om att Svenska Bilsportförbundet överklagat Konkurrensverkets beslut om ändrade solidaritetsregler. Frågan berör hela idrottsrörelsen då in princip samma regel finns i Riksidrottsförbundets stadgar som alla specialidrottsförbund har att förhålla sig till. Beslut i ärendet kommer den 23:e november kl 11.00.

Efter att beslutet meddelas i november startar en process att utvärdera beslutet oavsett utgången och förankra det bland medlemmarna i förbundet.
– Ett lämpligt tillfälle är att lyfta frågan på Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte i april som äger rum i Karlstad, säger Kåge Schildt, Ordförande i Svenska Bilsportförbundet.
- Vi hoppas givetvis på ett positivt beslut som gör att vi även fortsättningsvis kan värna om den ideella delen av bilsporten och den organisation vi har kopplat till RF och FIA som Svenska Bilsportförbundet står för, säger Thomas Jansson, Förbundsdirektör Svenska Bilsportförbundet.
– Vi har lärt oss mycket av dagarna i rättssalen som nu behöver smältas och reflekteras över.

www.sbf.se/2012/09/28/forhandlingar-i-marknadsdomstolen-avslutade/

12-09-28 Snart dags att förnya ”5-åringen”
Du som inte löst ut din licens sedan 2007 kommer att få ett inbetalningskort i brevlådan september/oktober.
För att inte din licens ska förfalla vid årsskiftet måste du betala in avgiften senast 31/12-2012. Licensen kommer då att vara giltig t.o.m 31/1-2013 och kan därmed ligga vilande i ytterliggare 5 år. Är du spärrad av klubb eller saknar klubbtillhörighet blir din avgift registrerad och licensen förfaller inte, däremot skickas den inte ut. Om du inte löser ut licensen i år måste du gå utbildning på nytt i den sportgren du ev. senare önskar återuppta.
www.sbf.se

12-09-28 Landslaget/SMSC presenterar ny webbsida
Under oktober månad kommer landslaget/SMSCs nya hemsida att lanseras. Här kommer det att finnas information om förbundets olika satsningar: Riksidrottsgymnasiet Racing (RIG Racing), Junior Elite Sweden (JES), Landslag/SMSC. På sidan kommer nyheter från förarna publiceras samt att du kan läsa om vilka förare som ingår i de olika satsningarna och vad som krävs för det. Hemsidan nås på adressen: www.smsc.se eller via www.sbf.se.
12-09-28 Förarutvecklingskurs
Den 14 oktober kommer det att genomföras en förarutvecklingskurs för dem som är mellan 18 och 20 år gamla och har en racing- eller rallylicens. Utbildningen kommer att ha fokus på säker¬het, både vid tävling och i den vardagliga trafiken. Kursdeltagarna kommer att gå igenom de grundläggande elementen i bilkörningen: bromsteknik, styrteknik, spårval, lastväxling, fartens betydelse, vikten av att förbereda sig väl inför tävling och träning med mera.
www.sbf.se
12-09-28 Utvecklingsläger på Bosön 20-21 oktober
Den 20-21 kommer ett JES läger att genomföras på Bosön för förare, kartläsare och mekaniker. Fokus på lägret kommer att vara fysträning.
www.sbf.se
12-09-28 Dags att nominera Eldsjälen i din förening!
Vem brinner för dig och vem brinner för din förening? Nominera Årets Eldsjäl, Årets Unga Ledare och Årets Förening till Eldsjälsgalan. Du vet vem det är som gör det där lilla extra av ren passion. Vem är det som kör till varenda match? Vem är det alltid som står i föreningskiosken? Vem är det som sprider glädje och inspirerar?

Ta nu chansen och nominera den här personen till Eldsjälsgalan. Ge den som förtjänar det chansen att få kliva upp på scen och ta emot folkets jubel.

Under en kväll hyllar Folkspel hela Sveriges ideella föreningsliv. Galan direktsänds i TV4 den 28 februari och bjuder alltid på underhållning, skratt och glädjetårar.

Nominera Din Eldsjäl, senast 1 november, läs mer på www.folkspel.se.

12-09-28 Bilsporten i Bingolotto
Söndagen den 7 oktober uppmärksammas Bilsporten i Bingolotto. I de olika programmen lyfts olika idrotter fram och nu är det bilsportens tur. Det är programledare Jan Bylund som får uppleva bilsporten på nära håll. Passa på att stöd en bilsportklubb genom att köpa lotter och följ programmet.
12-09-28 Sista chansen att nominera talanger och välförtjänta
En rad stipendier och priser kommer att delas ut under Medaljutdelning/Bilsportgalan i början av 2013. De tre minnesfonderna Ronnie Petersons, Robert Essebros och Annectos minnesfond, Årets Ungdom/Bilsportare/Klubbledare, Bilsportens Miljöpris och Stora Grabbars Märke. Ansökningshandlingar och mer information om de olika priserna och stipendierna finns på Bilsportförbundets webbplats under flikarna Ladda hem och Blanketter. Sista ansökningsdag för nomineringarna är 1 oktober 2012. www.sbf.se
12-09-28 Glöm inte nominera till Young Technician Award 2012
Priset delas ut till Sveriges bästa unga (max 25 år) tävlingsmekaniker och instiftades 2006 av SMSC i samarbete med Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och varumärket Bilproffs.se. Priset består av ett rese- och studiebidrag till ett värde av 15.000 kronor.

Nominera Er bästa unga mekaniker på www.bilproffs.se senast 15 november.

12-09-28 SBF´s kansli informerar:
Här informeras lite kort om olika frågor som är aktuella på förbundets kansli.
- Sista anmälningsdag för SGA-träffar i Rally och Karting är den 1 oktober och de stora kurshelgerna på Arlandastad inom flera sportgrenar/kommittéer sker 27-28 oktober och 3-4 november.
- Senast 1 oktober ska ansökan om registrering av Vinterdäck vara inskickat.
- Just nu pågår arbetet för att säkerställa Bilsportens tillträde till militära övningsområden och bevaka utredningen om skrotbilar. Uppstarten av detta arbete skedde i samband med Almedalsveckan, kontakt med riksdagsmän i såväl regering som opposition, arbetet sker löpande och beräknas pågå en längre tid.
- Nu pågår slutsammanställning och publicering av Gemensamma Regler för 2013.
- Utskick till klubbarna om spärr av licenser inför 2013, info om Idrottslyftet mm.
- Det arbetas för tillfället med att omförhandla skrivaravtalen samt att utveckla telefonisidan för att minska kostnader och öka tillgängligheten.
- Arbetet med 2013 års budget har nu börjat och ekonomi har skickat ut underlag för budgetäskande till berörda. Sista dagen att inkomma med budgeten tillsammans med verksamhetsbeskrivningen är den 14 oktober 2012.
www.sbf.se
12-09-24 Sista veckan att sponsra med vinstchans på rallyresa med Rallytravels!
Du har väl inte missat att du har chans att vina en exklusiv rallyresa med Rallytravels till Rally Sweden?!
Den här veckan är det sista veckan att vara med och sponsra för att ta del av utloggningen.

Alla som under perioden 1 juni - sista september betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna en exklusiv rallyresa under Rally Sweden. Där har i år Rallytravels "eget" hotell i Karlstad och tar dig med både ut på tävling och på serviceplatsen in i depån!
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan.

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/6 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!12-09-21 Välkommen! Tävlingstekniker utbildning på Ring Knutstorp med som ny samarbetspartner!
Svalövs Gymnasium har en tävlingsteknikerutbildning på Ring Knutstorp för racing, rally eller rallycross med erkänt duktiga lärare som är aktiva inom både rally och racing.

De är med och bygger tävlingsbilar, sambarbetar med många racingteam i Sverige, vilket gre bra och givande praktikplatser.

Det bästa av allt är att utbildningen har riktsintag, så var du än bor i landet, är du välkommen till den här utbildningen!

» Mer info om utbildningen hittar du på www.ringknutstorp.com/gymnasieskola

» Se presentationen här på MiV
12-09-11 En dag på Racerbanan v2.0
I helgen är det dags för tidningen Bilsports evenemang En dag på Racerbanan på Ring Knutstorp utanför Kågeröd. Här kan vem som helst, under ordnade former, testa hur det är att köra bil på racerbana.

Nya, uppdaterade ”En dag på Racerbanan v2.0” äger rum lördagen den 15 september 2012 på välkända Ring Knutstorp. Här finns möjlighet att prova på hur det känns att pressa kurvhastigheter, flytta fram bromspunkter och köra sin egen bil på ett sätt som inte går att göra på vanlig väg.

På programmet står Track Day, Muscle Cars on Track, Prova på time attack och uppvisning. Det kommer också att finnas en finbilsparkering i depåområdet.
– Dessutom är racerstjärnan och regerande STCC-mästaren Rickard Rydell på plats och hjälper deltagarna med tips och råd för snabb och säker körning, säger projektledaren Gert Karlsson.

Ta chansen att både testa bankörning och se hur snabb du är genom att sätta en officiell varvtid.

Välkommen till en fartfylld dag i nordvästra Skåne!

Läs mer på www.bilsport.se/event
12-09-07 Begränsad uppdatering i helgen under rallycross-SM i Götene
I helgen kommer jag att att befinna mig på plats i Götene under Rallycross-SM och i första hand jobba med www.walfridsson.com-

Eftersom det kommer att bli lite problem med internetuppkopplingen kommer det tyvärr att bli begränsat med uppdatering här på MiV.

Men håll ut! Det som inte kommer u i helgen, kommer ut på måndag!

Följ gärna Stecka Walfridson och de andra Supercar förarnas framfart på www.walfridsson.com

/Webban Maria
12-08-28 Sponsra och vinn rallyresa med Rallytravels!
Så var det dags igen för en ny utlottning till alla er som är med och bidrar till Motorsport i Värmlands arbete. Alla ni som under perioden 1 juni - sista september betalar in 250 kronor eller med är automatiskt med och kan vinna en exklusiv rallyresa under Rally Sweden. Där har i år Rallytravels "eget" hotell i Karlstad och tar dig med både ut på tävling och på serviceplatsen in i depån!
Det här kan du vinna - Resan till Rally Sweden 2013
Nyhet för 2013 är att Rallytravels har Karlstad och Hotel Best Western Våxnäs som sitt eget hotell. De har bokat hela hotellet för Rallytravels. Hotellet erbjuder mat och dryck och det finns restauranger i området av hotellet. Det är bara några kilometer till Karlstads centrum.

Rallytravels kommer att ha lite alternativ se nedan för våra gäster så att ni kan få ut så mycket
som möjligt av resan.

Program
Torsdag 7 februari

Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Karlstad och Hotell Våxnäs.
18.30 avgår bussen till Färjestads travbana och SS 1

Fredag 8 februari
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på Vargåsen med Collins Crest där vi tittar på
sträckan 2 gånger dagen avslutas med SS 8 Färjestads Travbana .

Lördag 9 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträskor där Hagfors Sprinten ingår
Vi besöker Ford WRC team vid service platsen

Söndag 10 februari
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor där vi besöker Petter
Solbergs hemmasträcka Mittanderfors och avslutar med Power stage.
Därefter hemresa

I priset ingår följande
Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost, besök hos Ford WRC team
Busstransporter inkl guides till specialsträckor och serviceplats, rallypass, rally info,
resultat
» Mer info

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna en rallyresa är att betala in 250:-- eller mer. För varje 250:-- är du med och stöttar mitt arbete med MiV och får samtidigt en vinstchans. Betalar du in 500:-- har du två vinstchanster etc. (Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

Ett varmt tack till Rallytravels.com som är med och skänker resan.

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 250:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 500:-- har du 2 vinstchanser, 750:-- ger 3 vinstchanser etc.
(Betalar du in flera mindre summor under perioden, räknas de ihop och när det når 250:-- är du automatiskt med i utlottingen).

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 1/6 - 30/9 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-08-27 Var med och dela på 50 miljoner från Svenska Spel
Varje gång någon spelar hos Svenska Spel med sitt Spelkort fördelas ett antal poäng till kundens utvalda favoritklubbar. En av de klubbarna kan vara din!
Det enda du behöver göra för att vara med och dela på 50 miljoner är att ansluta din klubb till SVEA på svenskaspel.se/svea/partner
12-08-27 RF:s förtjänsttecken
Årligen utdelas RF:s förtjänsttecken, idrottens högsta utmärkelse, till 100 av idrottens eldsjälar traditionellt under högtidliga former i samband med idrottsfesten på Riksidrottsmötet, nu närmast i Luleå den 25 maj 2013. Nu vill SBF:s styrelse ha Din hjälp att hitta någon eldsjäl inom bilsporten som uppfyller villkoren (se nedan) och som SBF därmed kan nominera till utmärkelsen.

Utmärkelsen kan tilldelas:
• den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år;
• den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i DF, SISU-d eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år;
• den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år;
• den som i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år;
• den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk);
• den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Här utöver gäller generellt att endast den som redan har fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan föreslås (undantag har dock förekommit i enskilda fall), samt att enbart nationellt funktionärs-/domarskap eller enbart uppdrag i valberedning eller som revisor normalt inte berättigar till tecknet. Enbart anställning, inkluderande uppdrag i tjänsten, berättigar inte till tecknet.

Skicka in förslaget till SBF tillsammans med uppgifter om uppdrag etc. som styrker att villkoren är uppfyllda senast den 1 oktober 2012.

Förslag märks med ”RF:s förtjänsttecken” och skickas till:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna
Alternativt per e-post till: mailbox@sbf.se
12-08-27 Bertils kanna utdelad
Östmark MFF har blivit utsedd till 2011 års bästa crosskartarrangör och dessutom fått det prestigefyllda priset Bertils kanna. Priserna delades ut i samband med klubbens deltävling i Crosskart SM den 7 juli i somras.
12-08-27 Vet du någon som skulle passa i funktionärslandslaget?
Funktionärslandslaget är till för ungdomar mellan 15-25 som vill ta ytterligare steg i sin funktionärskarriär. Har ni någon engagerad ungdom i er klubb eller i distriktet som skulle kunna tillhöra funktionärslandslaget?
Be dem fylla i intresseanmälan och skicka in till hanna.sandberg@sbf.se

12-08-27 Sök till RIG Racing senast 1 december
Är du intresserad av att kombinera studier med en elitsatsning i Racing, då är RIG Racing i Mjölby ett alternativ för dig. Genom att gå på RIG Racing får du bland annat ta del av en affärsskola, mentalträning, körträning på Mantorp och fysträning. Samtidigt som du får din gymnasieutbildning. Om du tycker att det verkar intressant är du välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdagen är 1 december 2012. Blanketten finner du på www.sbf.se .
12-08-27 Dags att nominera till Young Technician Award 2012
Priset delas ut till Sveriges bästa unga (max 25 år) tävlingsmekaniker och instiftades 2006 av SMSC i samarbete med Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och varumärket Bilproffs.se. Priset består av ett rese- och studiebidrag till ett värde av 15.000 kronor.
Nominera Er bästa unga mekaniker på www.bilproffs.se.
12-08-27 Nominera talanger och välförtjänta
En rad stipendier och priser kommer att delas ut under Medaljutdelning/Bilsportgalan i början av 2013. De tre minnesfonderna Ronnie Petersons, Robert Essebros och Annectos minnesfond, Årets Ungdom/Bilsportare/Klubbledare, Bilsportens Miljöpris och Stora Grabbars Märke. Ansökningshandlingar och mer information om de olika priserna och stipendierna finns på Bilsportförbundets webbplats under flikarna Ladda hem och Blanketter. Sista ansökningsdag för nomineringarna är 1 oktober 2012.

12-08-27 Uttjänta bilar
Svenska Bilsportförbundet arbetar aktivt med frågan som finns på Naturvårdsverkets bord om riktlinjer för uttjänta bilar och miljön. Det har varit mycket frågor och spekulationer kring det. På denna länk finns information om hur SBF arbetar med frågan tillsammans med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet).
12-08-19 Varmt tack till Göransson, Ebbesson och WestCoast för åkturerna!
I helgen fanns vi på plats på TTA på Gelleråsen och racedagen avslutades för min och Andrea´s del med en åktur på den 2.400 meter långa banan.

Meningen var att vi skulle få åka ett varv med bara Richard Göransson (som blev två varv), men WestCoast racing gladde oss genom att vara så otroligt snälla att de även lät oss få en åktur med Andreas Ebbesson.

Jättetack för vår första fartupplevelse på racingbanan!
/Maria och Andrea

www.richardgoransson.com
www.ebbessonmotorevents.com
www.westcoastracing.se
12-08-15 OBS! - Rallybilar och rallyförare sökes för Min Stora Dag!
Nu börjar Min Stora Racedag närma sig. Vi är på mantorp den 16/9 och kommer ha tillgång till deras grusslinga så det vore jätteroligt om vi kunde få dit lite rallybilar också! Vi hade lite rallybilar med 2010 och det var väldigt uppskattat. Dessutom har jag fått en separat förfrågan från en kille i stockholmstrakten som vill åka rallybil i skogen. Han verkar inte kunna ta sig så långt så det måste ske i stockholm med omnejd.

För mer info:: http://www.autolife.se/page/68863/
12-08-14 Bjørn Larsens Bel Air tog titeln Norges Flotteste Bil 2012
I helgen avgjordes finalen i tävlingen ”Norges Flotteste Bil 2012”. Tio bilar hade valts ut av en jury och därefter har man kunnat rösta på sin favorit dels på nätet, dels under finaldagen på den stora bilträffen med över 1 000 bilar; Bilsport Classic Grensetreff i Halden.

På anrika Fredriksten Festning kunde publiken se de tio finalisterna i verkligheten och när alla röster räknats samman stod Bjørn Larsen från Trøgstad med träffens största pokal i sin hand.

Bjørns välbyggda Chevrolet Bel Air 1955 hade erövrat den ärofyllda titeln ”Norges Flotteste Bil” och kommer i höst att tävla mot bilar från Sverige och Danmark då ”Skandinaviens Flotteste Bil” ska koras på Oslo Motor Show i Lilleström 26–28 oktober 2012.

Klart är också att Trond Vestad, Halden, med sin Buick Convertible 1949 och Svein Sagebakken, från Høyanger, med sin Ford Coupé 1932 kommer – förutom Bjørn – att kämpa om samma titel på mässan.

Bjørn köpte sin vinnarbil redan 1987 men då var den inte i samma fantastiska skick som idag.
– Jag körde med Chevan i tio år därefter åkte den in i garaget, säger Bjørn som tog god tid på sig att genomföra renoveringen som skulle resultera i utnämningen Norges Flotteste Bil.

Bel Airen är byggd med ny teknik men med bibehållen klassisk design.
– Jo, jag ville behålla de vackra linjerna men samtidigt ha en bekväm och modern vagn att åka med, säger Bjørn

En helt ny 427-crate-motor ligger under huven och är sammankopplad med en specialbyggd 4L60E-automat. Alla instrument är digitala men ser ändå ut som de gjorde 1955. Fram- och bakvagn har uppgraderats och inredningen i skinn är sydd i Sverige.
12-08-12 Seger i CykelVasasprinten och bra debut i Cykelvasan!
I helgen ställde Richard Göransson upp i sina första två cykellopp. I fredags kördes CykelVasasprinten och i lördags den 95km långa Cykelvasan mellan Sälen och Mora. Och en bättre cykelpremiär kunde det inte bli. Seger i CykelVasasprinten och 64de plats i det närmare 7000 stora startfältet i Cykelvasans motionsklass.
- Vilken helg. Mitt mål var att knäcka 4-timmarsgränsen, men nu blev tiden 3tim 21min, vilket är helt galet. Att jag sen kom på 64de plats och bästa cyklist med postort Örebro är jag väldigt stolt över. Att få vinna CykelVasasprinten ihop med MTB-proffset Emil Lindgren är en stor stjärnan i kanten.

CykelVasasprinten avgjordes i Lindvallens backar med lag som parades ihop med proffs och ”amatörer”. Richard och Emil vann finalen efter att Richard lyckats rycka ifrån trefaldige vasaloppsvinnaren Jörgen Brink i en uppförsbacke.
- Nu har jag verkligen fått blodad tand för cykling. Det är bara att träna som en dåre inför nästa år. Då ska jag vara med i toppen!

Nu väntar dock fortsättningen av TTA och Richard kör race i Karlskoga redan kommande helg.
- Vi vann sist i Falkenberg och hade en bra premiär på Karlskoga. Avståndet upp till täten i tabellen har minskat och det ska bli mindre efter helgen, avslutar Richard
12-08-09 Richard kör Cykelvasan och tävlar i CykelVasasprinten!
På Lördag står Richard Göransson inför en ny utmaning i form av 95km cykling mellan Sälen och Mora i Cykelvasan. Som uppladdning väntar CykelVasasprinten på fredag eftermiddag vid skidbackarna i Lindvallen.
- För en månad sedan ägde jag inte ens en Mountainbike. Men under sommaruppehållet i TTA har jag hunnit med 100mil cykling och tycker det här ska bli riktigt kul. Kan jag lyckas komma under 4 timmar på ”vasan” blir jag väldigt nöjd, säger Richard

Richard finns med i sponsorn Nitton 93 lag, Team Nitton 93, som ställer upp med ett 40-tal medarbetare i loppet. Richard har startnummer 3414 och startar i startled 9. Mer än 9000 deltagare tävlar i Cykelvasan.

Men Cykeldagarna inleds med CykelVasasprinten där även trefaldige Vasaloppsvinnaren Jörgen Brink blir en av de tävlande som körs på fredag 10 augusti klockan 15.30 i Lindvallen, Sälen. Ihopparade elitcyklister och kändisar tävlar tillsammans i tvåmannastafett på en bana vid Snötorget. Richard kommer att tävla i lag med Sveriges Mountainbike proffs Emil Lindgren.

CykelVasasprinten, som dragit storpublik de två senaste åren, kan ses som en propagandaprolog inför den stora CykelVasan som körs på lördagen. I de åtta deltagande lagen återfinns förutom åtta elitcyklister följande kändisar:
Jörgen Brink: Vasaloppsvinnare 2010, 2011 och 2012. Tre VM-brons.
Morgan Alling: Skådespelaren, manusförfattare och regissör. Och mountainbike-freak!
Håkan Loob: F d hockeyproffs och numera klubbdirektör i Färjestad. En av få som vunnit allt, dvs SM, VM, OS och Stanley Cup.
Julia Svan: Skidåkande dotter till Gunde och Marie. JSM-guld 2011.
Marcus Ljungqvist: F d cykelproffs, numera sportdirektör i Team Sky Pr Cycling. Fyra i linjeloppet på VM 2005.
Richard Göransson: Racerförare i TTA. Fyrfaldig STCC-mästare.
Patrik Sandell: Rallyförare för Sweden World Rally Team. JVM-seger 2006.
Per Vestling: Multisportutövare. VM-guld 2011.

CYKELVASASPRINTEN 2012
Lag – Deltagare elityklist – Deltagare kändiscyklist
Alecta: Kajsa Snihs – Marcus Ljungqvist
Enervit: Jenny Rissveds – Håkan Loob
ICA: Ole-Christian Fagerli – Morgan Alling
Preem: Emil Lindgren – Richard Göransson
Skistar: Tony Longo – Julia Svan
Stadium: Matthias Wengelin – Jörgen Brink
Thule: Martin Flinta – Per Vestling
Trek: Mattias Brolin – Patrik Sandell

Det är givetvis fri entré och tävlingen kommenteras av Eurosports cykelkommentator Roberto Vacchi.

Mer info på www.vasaloppet.se där man även kan följa deltagarna med tider osv
12-08-08 Patrik Sandell kör Cykelvasan
Cyklevasan växer sig starkare och starkare för varje år. Tävlingen är numer Sveriges i särklass största mountainbike-tävling med totalt ca 12600 startande. För tredje året i rad är rallyföraren Patrik Sandell en av de som står på startlinjen. Och han siktar högt.
– När jag sitter i rallybilen i väntan på start vill jag känna att allt jag själv kan påverka är förberett till 100%. Då är fysiken en otroligt viktig bit, och cykling har blivit en av grundbultarna i min träning, säger Patrik Sandell.

Det är tredje gången Patrik deltar i Cykelvasan. Förra året cyklade han på 3 timmar och 24 minuter, vilket räckte till en 22:a plats i motionsklassen. Men till i årets tävling har han laddat lite extra.
– Redan första helgen i maj var jag på ett cykelträningsläger i Torsby, så jag känner mig i bra form för att vara rallyförare, säger Patrik.

Cykelvasan följer till stor del samma spår som det klassiska skidloppet, med start i Sälen och målet i centrala Mora. Totalt är det 95 kilometer som skall avverkas.

Även Patriks codriver Maria Andersson kommer att komma till start. För hennes del är dock mountainbike något helt nytt.
– Det skall bli otroligt roligt. Tyvärr har jag lite problem med ett knä, men jag hoppas det håller ihop, säger Maria.

Både Patrik och Maria kommer att tävla för TREK Sverige. Patrik kommer att cykla på en TREK Gary Fisher Superfly Elite 29tum, och Maria på en TREK 6300 DISC WSD.
12-08-06 Ramona och Miriam cyklar Cykelvasan
På lördag går årets Cykelvasa, och liksom tidigare år ställer Mitsubishi Motors Sverige upp med en stark trupp som kommer att cykla den drygt 9 mil långa vägen mellan Sälen och Mora. Drygt 30 personer kommer att tävla i Mitsubishis färger – och bland kända namn finns bland annat Morgan Alling och tävlingscyklisten Veronica Larsson. Mitsubishis marknadschef Niclas Larsered är en av deltagarna, och när han frågade om Ramona och Miriam ville vara med och delta rådde det ingen tvekan.
– Det kändes som en riktigt kul utmaning, vi båda gillar både att röra på oss och att tävla vilket ju är en bra kombination, säger Miriam. Tävlingsmomentet tar de dock med en nypa salt denna gång. – Vi har tyvärr inte haft tid och möjlighet att ligga i hårdträning nu när det varit så mycket annat, så vi har inga resultatmässiga målsättningar denna gång. Men jag känner på mig att detta kommer att ge blodad tand, så detta kan vara en kul och bra början! säger Ramona som idag har varit och hämtat sin mountainbike från Shimano.
12-08-06 Morgan Björk har avlidit
Redaktören för krönikan ”Årets BILsport”, Morgan Björk, har avlidit efter en tids sjukdom.
Morgan Björk har med stor kunskap och passion ansvarat för både innehåll och layout i årsboken. Den första utgåvan kom redan 1968. Förlaget Årets Bilsport i Västerås köpte rättigheterna till boken 1992, och Björk kom att bli en viktig kugge i företagets bokproduktion. Förutom årskrönikan har Björk skrivit en rad böcker om framgångsrika bilsportstjärnor, till exempel Kenneth Hansen, Lasse ”Stinsen” Larsson och Stig-Olov ”Stecka” Walfridson.

Ny redaktör för Årets BILsport blir nu förlagets chefredaktör Annemo Friberg som tillsammans med ett antal frilansare ska se till att Björks livsverk lever vidare.

Morgan Björk, från Varnhem, blev 68 år och han efterlämnar makan Gunbritt och tre barn.
12-07-31 Motorfest på Mantorp Park – Bilsport Action Meet!
På lördag, den 4 augusti, drar Bilsport Action Meet igång på Mantorp Park mellan Linköping och Mjölby. Arrangemanget är årligen återkommande sedan 2001 och bjuder såväl besökare som deltagare på en fartfylld motorfest.

”Årets Bygge” koras, det ska köras driftingtävling, RS-bana och prova-på-drifting. Till det kommer burnout show, billjudstävling och utställning. Allra mest intresse lockar kanske 402- metersstrippen där finalen för EDPS-körningarna ska avgöras och här gäller det för deltagarna att prestera. Det är prestige i att köra snabbt på Bilsport Action Meet. Och det kommer att gå fort! Starten och en bit upp i banan är preparerad med klistrig track bite för att däcken ska få ett riktigt bra fäste. Hela åtta klasser tävlar.
– Nyheten för i år är driftingtävlingen Dotz Bilsport Drift Challenge som arrangeras tillsammans av OCL Brorssons och tidningen Bilsport. Här tävlar ett 20-tal driftingförare om 50.000 kronor i prispotten i klassen ProInt, säger Bilsport Action Meets projektledare Jan Hansson.
– Men oavsett om du gillar bredsladdar, höga hastigheter på strippen, fantastiska utställningsfordon eller teknikkrävande RS-körning mellan koner så får du alltså ditt lystmäte på Mantorp Park på lördag, fortsätter Jan.

Utställningen ser ut att bli den bästa under sommaren i Sverige där finalister från En dag på Strippen-evenemangen i Emmaboda, Piteå, Sundsvall och Sveg bedöms inför publik av en granskande jury och gör upp om den åtråvärda titeln ”Årets Bygge”.

Läs mer på tidningen Bilsports hemsida, www.bilsport.se/event där också detaljprogrammet finns.

Arrangörer är tidningen Bilsport och Mantorp Park i samarbete med Gatbilar.se och Feringe Hot Rod Association
12-07-31 Mr Anderstorp har lämnat oss
Jag nås av budet att Bertil Sanell är död på måndagsmorgonen.Det är med stor sorg och bestörtning jag konstaterar att en av våra stora inom motorsporten lämnat oss. Bertil var, och kommer alltid att vara förknippad med Anderstorp.

Banan som han var med och skapade och som blev något av hans livsverk. Vi som haft det stora privilegiet att känna Bertil har imponerats av hans kunnande och hans engagemang för sporten.
Jag som under många år arbetat på Anderstorp har haft stort stöd av Bertil och hans vilja att hjälpa till för att allt ska fungera, kommer att sakna honom.

Vi i Bilsportarvet har förlorat en vän och duktig medarbetare och hans tomma stol blir svårt att hitta en ersättare till.

Bertil förlorade kampen mot sin sjukdom och blev 78 år.

Jan Tromark
Bilsportarvet
www.bilsportarvet.se/cms/
12-07-17 Påminlnelse om förarlicens- och kartläsarlicenskurs
Östergötlands Bilsportförbund vill påminna och informera om förarlicens och kartläsarlicenskursen i Rally och L-ABC-utb. söndagen den 12 augusti med början kl.8.30 på Linköpings Motorstadion, Linköping, .
Se inbjudan
kursinformation
12-07-02 Kenneth Hansen årets stipendiat
För sina fjorton EM-guld och en målmedveten satsning på att plocka fram nya unga stjärnor får Kenneth Hansen Årets Bilsport AB:s rallycrosstipenium 2012. Checken på 10 000 kronor delades ut i samband med EM i Höljes.

Den svenska EM-tävlingen i Höljes är lite av bokmässa för Årets Bilsport AB och för att ytterligare uppmärksamma rallycrossen instiftades stipendiet 2010 för att uppmuntra någon som gjort mycket för sportgrenen. Stipendiaten får förutom blommor och diplom en check på 10 000 kronor.
- Det är vårt sätt att ge en uppmuntran till någon som under lång tid verkat för rallycrossen, säger förlagschef Tommy Härlin.

Kenneth Hansen körde sin första rallycrosstävling den 17 april 1983. Sedan dess har det blivit fjorton EM-guld, tio SM-guld och en mängd medaljer av andra valörer. Efter att ha avslutat sin egen karriär satsar han på att få fram nya, unga talanger som en dag kan bli nästa världsstjärna. Vid stipendieutdelningen var Hansen på X-Games i Los Angeles, men fanns med i Höljes telefonledes.
- Hansen är unik både som förare, teamchef och coach. En värdig stipendiat, säger Härlin.

Motiveringen lyder: ”Kenneth är den mest framgångsrika föraren som vi har inom svensk rallycross, med sina 14 EM-guld och 10 SM-guld och han har ett stort hjärta för rallycrossen. Kenneth startade sin rallycrosskarriär 1983. Han jobbar på för fult med att vi skall få fram nya fina förare så att vi i publiken skall få se trevlig och tät rallycross i framtiden. Han har också ett stort hjärta för sitt team som han driver framgångsrikt. Vi alla hoppas att vi kommer att få se han på banor runt om i Europa många år framöver.”

Den forne mästaren i rallycross var förstås glad över utmärkelsen:
- Tusen tack! Inte trodde jag man kunde få ett stipendium sedan förarkarriären är över, säger Hansen som coachade flerfaldige rallyvärldsmästaren Sébastien Loeb under X-Games i Los Angeles.

Förlaget Årets Bilsport AB har sitt huvudkontor i Västerås och utger årligen ett antal böcker om bilsport. Flaggskeppet är årskrönikan som utkommit varje år sedan 1968 och har ett stort samlarvärde.
Tidigare har Årets Bilsports stipendium i rallycross delats ut till bilbyggaren Ingvar Gunnarsson, Öxnevalla, och föraren Per Eklund, Arvika.
12-07-02 Drygt 12.000 besökte Nostalgia Festival i Ronneby!
kom drygt 12.000 besökare till Nostalgia Festival i Ronneby Brunnspark. Peter Fredrikssons Cadillac tog hem titeln Sveriges Snyggaste Bil 2012.

Årets upplaga av tävlingen Sveriges Snyggaste Bil avgjordes under lördagen i samband med motorträffen Nostalgia Festival i Ronneby. Närmare 3.000 personer hade röstat i årets upplaga av skönhetstävlingen för bilar och när alla röster räknats samman hade en Cadillac från 1947 erövrat den prestigefyllda utmärkelsen.

Det är Peter Fredriksson från Kode som äger vinnarbilen och han strålade ikapp med solen i Ronneby Brunnspark när han höjde den stora pokalen mot den klarblåa himlen.

Den vackra Cadillacen är resultatet av flera års renovering där man verkligen frångått originalet.
– Bilen har bland annat luftfjädring, specialsydd inredning och mängder med detaljer som formats om för att få ge en coolare look, säger Peter och tillägger att lackeringen är en egen blandning av guldbas och svart pearl som toppats med mängder av klarlack.

Läs hela reportaget om Peters Cadillac i nästa nummer av Bilsport Classic!
People’s Choice för bilar vanns av Per Olsson med sin Mercedes 300 SL från 1955. För motorcyklar tog Göran Martinsson hem det ärofyllda priset med sin Victoria 115 från 1961. För båtar segrade Mark-Peter Rosendahl med sin Dahlin Wood från 1979.

Liselott Spåre från Fjälkinge vann tillsammans med maken Magnus och Axellina Concours de Charme för bilar med sin MG1300 från 1969.

Priset Best in show för båtar gick till Calle och Margareta Anderssons Marieholm Canberra, 1966.

Som vinnare i Blekingerallyt korades Sture Svensson och Lars Olsson i en Cadillac Coupé Deville från 1956.
12-06-27 Så var det dags igen - MiV drar till Höljes och folkfesten där!
Så var det då äntligen dags för ett av årets största motorsportevent i Sverige - Rallycross-EM i Höljes!
Som vanligt kommer Motorsport i Värmland att vara på plats, men i första hand som webmaster åt Stecka Walfridson och Helmia Motorsport.

Det innebär att uppdateringarna här på MiV inte kommer att bli så snabba som de kanske brukar. I mån av tid och uppkoppling, kommer det ut och när det hela är över kommer det jag missat ut. Så misströsta inte!

Rallycross-EM kommer jag som vanligt att uppdatera på www.walfridson.com.
Eftersom årets "Mr Magic" är en av "mina" förar, kommer självklart även www.pgandersson.se uppdateras under helgen!

Väl mött alla!
Och tveka inte och kom fram och sig hej om vi stöter på varandra!
Är alltid kul att få ansikten på besökarna här på sajten!
/Webban Maria
12-06-26 Motorcykelfrossa på Nostalgia Festival i Ronneby
MC Collection i Sollentuna, med cirka 120 motorcyklar i samlingen, kommer att visa flera av sina unika samlingsobjekt i Ronneby Brunnspark under helgens Nostalgia Festival.

Förra påsken visade MC Collection, tillsammans med Nostalgia Magazine, resterna av en amerikansk Reading Standard 20T från 1920 under Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia.

Motorcykeln hade då varit nedplockad i mer än 60 år. Utmaningen var att under ett år förvandla "skrotet" till en pärla i utställningsskick – för att visas upp i montern på samma utställning året därpå. Efter ett omfattande och varsamt arbete av ett flertal duktiga hantverkare kunde ett stycke unik mc-historia räddas.

Nu kan besökarna på Nostalgia Festival njuta av motorcykeln och även uppleva när den för första gången efter renoveringen startas och provkörs. Det finns idag endast en handfull kompletta motorcyklar av detta slag i Sverige.

Småländskt motorgeni
Men det kommer fler rariteter till festivalen! Från Lönneberga i Småland utvandrade familjen Hedström till USA på 1880-talet. Sonen Carl Oscar blev känd genom förbättringar av den franska De Dion-motorn och George Hendee, tillverkare av trampcykeln ”Silver King”, fick höra talas om det småländska motorgeniet. När de båda senare slog ihop sina påsar startades hösten 1900 tillverkning av det berömda mc-märket Indian. Endast två Indian Camelback 1905 lär finnas i Norden, båda ägs av MC Collection och den ena kommer till Ronneby.

Så nyligen som på Midsommarafton i år blev en liten och mycket speciell Indian ”Little Twin” B-3 1915 färdigrenoverad. Cykeln är en förminskad version av Indians klassiska Big Twin och togs fram speciellt för den europeiska marknaden. Men den blev kortlivad, efter två år lades tillverkningen ner av kostnadsskäl. Se den i Brunnsparken!

Startas och körs
En annan spännande motorcykel var Harley-Davidson Model 8A 1912, utrustad med en praktisk nyhet som noga framhölls i reklamen – Free Wheel Control. Med en spak på vänster sida kunde föraren frikoppla bakhjulet för att motorn inte skulle stanna när cykeln stod still. Idag kallas anordningen koppling! Ytterst få Harley-Davidson av denna tidiga modell finns bevarade. Fordonet har tidigare var med i Brunnsparken, men då orenoverad.
– Alla våra unika motorcyklar ska startas och några kommer att köras i Brunnsparken, utlovar Ove Johansson på MC Collection som välvilligt ställer ut ytterligare cirka tio maskiner.

På Nostalgia Festival kommer också att visas en De Dion Tricycle 1900 som anses vara den moderna motorcykelns föregångare, en trehjuling med stor otymplig motor. Efter fyra års renovering kan den nu ställas ut av ägaren Stefan Olovsson, Bäckaskog.
12-06-26 ”Rådis” förarkarriär i bokform
Fabrikskontraktet var signerat, karriären på väg mot toppen i Fords VM-team. Men benbrottet inför Safarirallyt bröt trenden för Thomas Rådström. Nu berättar han i bokform sin version om vad som verkligen hände i Nairobi.

I samband med kommande EM-deltävling i Höljes lanserar Årets Bilsport AB boken om Thomas Rådström ”Full attack – min version om vägen till Rally-VM”. Med talang, envishet och målmedvetenhet tog den unge Vännäsföraren en sits i fabriksteamen – bland annat via segern i Svenska Rallyt 1994. Och upptäckte att det inte bara handlar om champagnesprut, ära och framgång. Tvärtom var motgångarna många trots att farten hela tiden fanns för att göra toppresultat.

Förlag Årets Bilsport AB är utgivare av boken som lanseras under EM-tävlingen den 28 juni-1 juli i Höljes.
- Förra året gav vi ut en bok om co-drivern Tina Thörner, som blev väldigt uppskattad av våra läsare. Nu är det dags för en förare igen och valet föll på Rådström, därför att vi kände tiden mogen att berätta vad som hände. Varför en till synes spikrak karriär blev krokig och snårig, säger Tommy Härlin, förlagschef på Årets Bilsport.

Årets Bilsport AB har sitt huvudkontor i Västerås och ger årligen ut ett antal böcker om bilsport. Flaggskeppet är årskrönikan som utkommit varje år sedan 1968 och som har ett stort samlarvärde.

Ett begränsat antal av boken om Rådströms karriär säljs för endast 300 kronor under premiärhelgen i Höljes. Ordinarie pris är 595 kronor. Boken är på 225 sidor och rikt illustrerad. Bokens skribent är Annemo Friberg, nyligen anställd som chefredaktör på förlaget.
12-06-15 Tävlingen ”Sveriges Snyggaste Bil 2012” avgörs i Ronneby under Nostalgia Festival
iksomfattande uttagning kommer tio av landets snyggaste bilar till Ronneby Brunnspark och finalen i ”Sveriges Snyggaste Bil 2012.”

Den årliga tävlingen, startad av tidningen Bilsport redan 1976, har valt att ännu en gång förlägga årets final till Nostalgia Festival i Ronneby den 30 juni.
– Bland flera hundra nominerade bilar har juryn tagit ut tio finalister som genom omröstning i biltidningar, på nätet och på festivalen ska göra upp om vilken som vinner den prestigefyllda titeln, säger projektledaren Magnus Karlsson.

Det är fjärde gången finalen, som alternerar runt i landet, avgörs i Ronneby. Förra året vanns tävlingen av Nisse Lundin från Nora med sin Chevrolet Corvette från 1962.

En av årets finalister kommer från Blekinge. Det är Peter Goos från Saxemara som har flera trevliga ”pony cars” i sitt stall.

De fem främsta i tävlingen kommer att gå vidare till finalen i ”Skandinaviens Flotteste Bil” på Oslo Motor Show i slutet av oktober där de snyggaste bilarna från Sverige, Norge och Danmark tävlar.
12-06-11 Grattis Zamora Lind och Conny Hansson!
Ett varmt grattis till Zamora LInd och Conny Hansson! Ni vann varsin bok "Från Rally- till Rallycrossmästare" som tack för ert frivilliga stöd.

Skickas med post i veckan.

Varmt tack till alla ni som var med och stöttade mig och mitt arbete med Motorsport i Värmland under april-maj!
12-06-01 Tobias, Christofer, Emelie & Calle vinnare i SM
Nu är Yrkes-SM i Malmö avgjort. Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN gratulerar de fyra vinnarna inom sina respektive grenar Tobias Persson – personbilsteknik, Christofer Ask – bilskadeteknik, Emelie Dammare –fordonslackering, Calle Johansson – lastbilsteknik.

Under tre dagar har 16 ungdomar tävlat i de fyra yrkesgrenarna bilskadeteknik, personbilsteknik, lastbilsteknik och fordonslackering.

Vinnarna tog hem segern efter hård duell. Tobias Persson från Viken blev årets bäste personbilsmekaniker. När det gäller bilskadereparatörerna tog Christofer Ask från Tygelsjö hem segern. Bäste lackerare blev Emelie Dammare från Vikmanshyttan och bäst i lastbilsteknik blev Calle Johansson från Mölnlycke.

Generellt kommer vinnarna att ingå i det svenska Yrkeslandslaget i Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland 2013.

På Yrkes-SM informerades om personalbehovet inom branschen, eftersom vi har ett stort behov av rekrytering och att det inom snar framtid handlar om 3000 arbetstillfällen.
- Yrkes-SM 2012 är det bästa SM som någonsin arrangerats, säger Caj Luoma, ordförande för Motorbranschens yrkesnämnder MYN och LYN. Vi deltar för att vi tycker att tävlingen är en utmärkt arena för att dels visa upp motorbranschens yrkesgrenar och den moderna teknikintensiva bransch det är. En riktig framtidsbransch, avslutar Caj Luoma.

Yrkes-SM arrangeras vartannat år av WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan Utbildningsdepartementet, Skolverket och Internationella programkontoret samt LO och Svenskt Näringsliv. Syftet är att lyfta fram yrkesarbete, skicklighet och kompetens.

Mer om Yrkes-SM hittar du även på www.bilproffs.se.
12-06-01 Connoisseurs otordag firar 1 -årsjubileum med rekordförhoppningar
- Tyska bilar står högst i kurs visar ny läsarundersökning
Förväntningarna på årets Motordag är höga från såväl arrangörer, samarbetspartners som bland tidningen Connoisseurs läsare. Förhoppningen är att ett nytt försäljningsrekord ska slås och med flera exklusiva och spännande bilnyheter på plats finns alla möjligheter till det. Intresset för nybilsköp bland läsarna underbyggs av magasinet Connoisseurs färska undersökning om Sveriges miljonärers konsumtionsvanor.

Undersökningen visar att tyska bilar är ohotade i topp på miljonärernas inköpslista och att de tillfrågade läsarna planerar att tillsammans sammanlagt köpa 40 Ferrari, 51 Maserati och 8 Lamborghini bland många andra bilmärken, under de närmaste två åren. Connoisseurs Motordag firar tioårsjubileum och hålls i år vid Steninge Slott den 1 juni.

Under dagen får den köpstarka läsarkretsen fritt fram att provköra några av världens mest exklusiva bilar och njuta av välsmakande mat och aktiviteter.
- Vi ser verkligen fram emot vår tionde Motordag. Det är helt unikt att kunna tillhandahålla detta exklusiva utbud av bilar, möjligheten till provkörningar och framförallt att man kan köpa bilarna direkt på plats. Vi vet också tack vare vår undersökning att en klar majoritet av våra läsare planerar att köpa bil inom ett par år. Det är positivt för Sveriges ekonomi och det bådar gott inför Motordagen, säger en för väntansfull Susanne Ytterskog, vd Connoisseur.

Överflöd av bilar
Fem eller fler bilar. Det är vad nästan hälften av de tillfrågade läsarna svarar, i Connoisseurs undersökning, att de inhandlat under de senaste tio åren. Detta ska ställas mot att fyra av tio svarar att de har två bilar i hushållet. Till vem köper de då dessa bilar? Får de räkna bort sig själva så inhandlar åtta av tio miljonärer bilar till sin sambo, sju av tio köper bilar till sina föräldrar och var tredje köper bilar till sina barn. I undersökningen framkommer även att så många som åtta av tio av Connoisseurs läsare äger en bil som drivs med diesel och har partikelfilter. På frågan om vad som varit det viktigaste inom produktutvecklingen för bilar under de senaste tio åren anser miljonärerna att den allt effektivare b ränsleförbrukningen, den höjda säkerheten samt den minskade miljöpåverkan varit det mest primära.

Connoisseurs läsare fortsatt köpstarka trots ekonomisk oro
Undersökningen som Connoisseur låtit göra visar att även om Sveriges miljonärer har det fortsatt bra så oroar sig sju av tio tillfrågade läsare över den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det som främst ländernas (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) bräckliga ekonomier -Oron stoppar dock inte läsarnas konsumtion. Nio av tio miljonärer i Sverige

Fordon som visas upp på Connoisseurs Motordag den 1 juni:
Aston Martin Cygnet Jaguar Range Rover Evoque Aston Martin Rapide Jaguar XF Aston Martin Virage Jaguar XJ Audi R8 Lamborghini Bentley Land Rover Discovery BMW 6--]Serie Gran Coupe Maserati BMW M6 Cabriolet MC Stradale BRP Mercedes Benz SL 350 Callisma Mercedes Benz SLK 200 Chevrolet Camaro Cabriolet Mercedes Benz B SLS AMG Roadster Chevrolet Corvette ZR1 MINI Cooper S GoodWood Chevrolet Volt Porsche Boxster S Ferrarri 458 Spider Porsche Panamera S Hybr id Fisker Karma Spyder RS-­-S Gran Turismo S Aut Spyder RT-­-S GT V8 Tesla GTC V12 Infiniti Cabriolet
12-05-31 Garage & Transportförsäkring
Vi kan nu erbjuda våra medlemmar att teckna försäkring för garage och transport för de flesta fordonsklasser. Mer information kommer inom kort finnas på hemsidan, men vill du teckna försäkring redan nu kontakta bilsport@provinsinsurance.se.

12-05-31 Angående tävlingsrapporter från arrangerande klubbar
Centralt till SBF:s kansli kommer det varje vecka in tävlingsrapporter som skall gå till distriktens tillståndshandläggare, och det innebär att vi lägger ut onödiga pengar på kuvert och porto + även arbetstid på detta.

Så vi vill därför åter påminna om vad som gäller:
Efter tävlingen skall tävlingsrapporten fyllas i, en resultatlista med de tävlandes personnummer samt domarrapport/teknisk rapport och ev. tävlingsbestraffningar skall sändas in till den som utfärdat tillståndet.
Det innebär att till SBF centralt skall bara mästerskapstävlingar eller rikstävlingar sändas, alla övriga tävlingar skall sändas till ert distrikt.
Enda lilla undantaget är för Rally, där reg.nummerlistan skall sändas in till SBF centralt/teknik, men det gäller alltså bara för reg.nummerlistan. Övriga handlingar skall gå till den som utfärdat tillståndet.
Ifall ni är osäkra, så titta på tävlingstillståndet, börjar tillståndsnummret med SBFxx-xxx, så skall handlingarna in till SBF:s kansli, övriga skall till distrikten.
12-05-31 Nominera din Eldsjäl
Dags för dig att kliva fram, ta ditt ansvar och nominera den person i din förening som brinner mest – Eldsjälen, den unga ledaren eller rent av årets förening. Du vet vem det är, han eller hon är, som gör det där lilla extra av ren passion. Vem är det alltid som står i föreningskiosken? Vem är det som sprider glädje och inspirerar

Ta nu chansen och nominera den här personen eller föreningen till Eldsjälsgalan. Ge din Eldsjäl chansen att få kliva upp på scen och ta emot folkets jubel.

Under en kväll hyllar Folkspel alla Sveriges eldsjälar. Galan direktsänds i TV4 och bjuder alltid på underhållning, skratt och glädjetårar.
Juryn 2012 består av representanter från Folkspel, Eyeworks och TV4.
Här kan du nominera!
12-05-31 Träning och tävling = LOK stöd
Tränings- och tävlingssäsongen är i gång för fullt. Är ni minst tre stycken mellan 7-20 år från klubben på en träning eller en tävling så kan ni söka LOK stöd för det. Det gäller både förare och funktionärer. För en närvarolista så kan ni söka bidrag för det.

De aktivteter som ni genomför mellan den 1 januari – 30 juni söker ni för via er IdrottOnline sida senast den 15 augusti.

Mer info på denna länk.
12-05-31 Idrottslyftet – mer och fler
Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!
I varje klubb finns goda idéer om hur ni skulle kunna utveckla er verksamhet. För att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.

Vill ni rekrytera fler barn och ungdomar och/eller få fler att stanna längre? Eller utbilda och behålla unga ledare? Då är Idrottslyftet det självklara valet.
Mer info här
12-05-31 Nytt stödmaterial ska ge tryggare idrott för barn och ungdomar
Ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp inom idrotten. Men när en förening upptäcker oacceptabelt beteende är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera. Nu lanserar SISU Idrottsutbildarna ett nytt stödmaterial för att säkerställa att alla ska känna sig trygg i sin idrott. Samtidigt utreder regeringen möjligheten för ideella ledare att begära ut begränsade registerutdrag.

Här hittar du stödmaterialet ”Trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar”
www.sbf.se
12-05-31 OBS! Sista dagen att sponsra med vinstchans på två signerade "Stecka-böcker"
Idag är det sista dagen att vara med och frivilligsponsra för att vara med i utlottningen av två stycken böcker "Från Rally- till Rallycrossmästare", signerade av Stecka Walfridson. Boken handlar om Stig-Olov "Stecka" Walfridsons karriär och är utgiven av Årets Bilsport.
Info Från Rally- till Rallycrossmästare
Författare: Morgan Björk
Pris: 595:--

"Stecka som han kallas är en av Sveriges mest populära förare och han har gjort sig ett namn inom både Rallyns och RallyCrossens värld. Han berättar öppenhjärtligt om sitt liv och sin karriär"

Mer info boken: www.aretsbilsport.se

Mer info Stecka: www.walfridson.com.

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna de båda böckerna, signerade av Stig-Olov "Stecka" Walfridson, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Ett varmt tack till Stig-Olov och Helmia Motorsport som ger mig den här möjligheten att lotta ut något för att få in lite pengar!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 16/4- 31/5 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!

 


12-05-25 Mattias Adielsson lånar ut rallybilen
På lördag sänds programmet Kvällen är din i TV4. I programmet kommer dansdrottningen och kartläsaren Tina Thörner att uppfylla en önskan från en av hennes idoler. Tina kommer att bjuda på rallykörning i Mattias bil. Programmet börjar kl 20.00.
12-05-24 Sveriges bästa ungdomsmekaniker utsedda
Nu är årets slutprov avslutad. Totalt 1802 elever från 130 gymnasieskolor deltog.
Slutprovet är ett av motorbranschen framtaget test, där elever inom sex olika yrkesgrenar får möjlighet att visa att de behärskar de kunskaper som branschen efterfrågar. Totalt ska 50 frågor besvaras av varje elev.

Sverigevinnare blev:
Bilmekaniker, Erik Gödecke, Alléskolan, Hallsberg– 125 poäng
Bilskadereparatör, Marcus Visuri, Fordonsutbildningar i Örebro, Örebro – 112 poäng
Fordonslackerare, Frida Gustavsson, Haraldsbogymnasiet, Falun – 104 poäng
Lastbilsmekaniker, Andreas Svensson, Nifsarpsskolan, Eksjö – 113 poäng
Maskinmekaniker, Einar Lövemyr, Njudungsgymnasiet, Vetlanda – 127 poäng
Reservdelsspecialist, Madelene Petersson, Nifsarpsskolan, Eksjö – 111 poäng
Totalt kan man få 150 poäng.

Bästa klass: Fp3, bilmekaniker, på Ängelholm Valhall College med medelvärde 91,2 poäng.
– Vi tror dialogen mellan skola och näringsliv är viktig. Slutprovet är en del av den dialogen. Genom provet får motorbranschen ett bevis för om utbildningen svarar upp mot en del av de kunskapskrav som branschen ställer, säger Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder.

Vinnarna kommer att uppvaktas av motorbranschen i samband med skolavslutningen.

MYN och LYN tilldelar också Sverigebästa vinnarna, en plats på årets Studie- och premieresa till Santa Pod och dragracing EM i England, den 7-10 september.

Mer fakta om slutprovet hittar du på www.bilproffs.se.

FAKTA
Det är Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN (Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd), som årligen genomför detta landsomfattande slutprov för avgångselever inom fordons- och transportprogrammets sex olika inriktningar.
12-05-22 MinStoraDag söker rallyförare för åktur
Hej!
Jag jobbar en del med MinStoraDag och arrangerar bland annat minstoraracedag som i år blir av på mantorp med 100-150 sportbilar som kommer köra 50-60 svårt sjuka barn och deras familjer under en heldag i september.

Nu har jag fått en separat förfrågan från dem från en 12-årig kille som älskar rally. Han vill gärna åka i en så häftig rallybil som möjligt.

Familjen bor i Ludvika men de kan förflytta sig en bit om det skulle vara så. Det handlar om att ge lite av sin tid till någon som garanterat kommer uppskatta det!

Vill ni själva eller känner någon som kan tänkas ställa upp så hör av er till mig via mail på info@racingrascals.se
12-05-20 Motorprinsens medalj till Tina Thörner
Juryn för Motorprinsens medalj har beslutat utse Tina Thörner till innehavare av Motorprinsens medalj.
Juryns motivering:
”Tina Thörner har de sportsliga meriterna med en lång och framgångsrik karriär som kartläsare inom motorsporten. Men framförallt har Tina genom sitt arbete och sin positiva framtoning inte bara varit viktig för kvinnor inom svensk motorsport i modern tid utan är också en av den svenska motorsportens främsta ambassadörer.”

Tina Thörner har varit engagerad inom motorsporten sedan 1984 och inledde sin karriär som kartläsare 1990. Hon har navigerat åt ett stort antal internationellt kända förare som till exempel; Colin McRae, Jutta Kleinschmidt, Kenneth Eriksson och Ari Vatanen. 2008 blev Tina historisk i mellanöstern genom att tävla tillsammans Nasser Saleh Al-Attiyha. Hon har vunnit flera världscupsegrar i Rally-Raid med bland annat Guerlain Chicherit och Nasser Saleh Al-Attiyha. Tina har dessutom bland annat vunnit tre Dam-VM-titlar och två andraplatser i Grupp N i rally-VM. Till de främsta meriterna räknas även en andra och en tredje plats i det berömda Dakar-rallyt samt andra plats i Svenska Rallyt.

Ordförande för juryn är Peter Wallenberg Jr som säger:
”Få om ens någon har väl de senaste åren gjort så bra propaganda för bilsport som Tina genom alla sina tv-framträdanden. Tina är ju en tjej med en utstrålning som går rakt igenom tv-rutan. På något sätt har hon blivit synonymt med bilsport och talar alltid varmt om sporten i alla sammanhang hon dyker upp. Det är också extra roligt att utse den första kvinnliga innehavaren av Motorprinsens medalj det år som sammanfaller med året när vi firar 100-årdagen av Prins Bertils födelse.”

Innehavare Motorprinsens medalj:
1976 Björn Waldegård
1977 Björn Waldegård
1979 Ronnie Petterson (postumt)
1981 Per-Inge Walfridsson
1982 Bertil Lundberg
1983 Stig Blomqvist
1986 Lennart Bohlin
1988 Lars V. Adén
1991 CG Hammarlund
1992 Lars Österlind
1993 Bertil Klarin
1996 Gunnar Palm
1999 Richard Rydell
2000 Kenny Bräck
2002 Ove ”Påven” Andersson
2008 Mattias Ekström
2009 Kenneth Hansen
2010 Mats Eriksson
2012 Tina Thörner

Fakta om Motorprinsens medalj
Motorprinsens medalj instiftades 1975 för att öka intresset för bilsporten i Sverige. Över tiden har den utvecklats till att bli en av de finaste utmärkelserna inom svensk motorsport. Medaljen fick sitt namn för att hugfästa Prins Bertils stora betydelse för motorsporten i Sverige. Prins Bertil var KAK:s ordförande mellan 1947 och 1993. I juryn för Motorprinsens medalj sitter representanter för KAK, Svenska Bilsportförbundet, Riksidrottsförbundet och Sportjournalisternas förbund. Medaljen får bäras och är av åttonde storleken och i guld. Medaljen har nu sedan instiftandet utdelats 19 gånger.

Fakta om KAK
KAK, grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Vi ägnar oss åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt att genom ett medlemskap stödja KAK. Se även www.kak.se.
12-05-15 Årspremiär för ”Strippen”!
Lördagen den 19 maj 2012 är det premiär för motorevenemanget ”En dag på Strippen”, (EDPS), på småländska Emmaboda Flygbana. I år för femtonde gången!

Nu är det dags för det som så många har slitit med inför i sina garage under hela vintern: tidningen Bilsports ”En dag på Strippen 2012”. Premiären sker traditionsenligt på Emmaboda Flygbana.
– Precis som vanligt bjuder vi på 402 meter strippkörning, utställning, företagsmontrar, billjudstävling, jurybedömning och servering, säger projektledaren Janne ”Bilsport” Hansson.

Arrangör är Bilsport, i samarbete med Feringe Hot Rod Association. EDPS fortsätter sedan i Sundsvall den 26 maj, 9 juni i Piteå, 24 juni i Sveg och avslutas med den stora finalen på Mantorp Park under Bilsport Action Meet den 3-4 augusti.
12-05-14 Motorsportens dag
Högstabanan 20 maj, kl 10-15
Fri entré

* Motocross, prova på om du är under 12 år, uppvisning
* Crosskart, utställning, prova på
* Rally, åka med
* Rallycross, uppvisning
* Folkrace, uppvisning
* Brandkår och ambulans, räddar förare ur bil
* Cafeteria och hamburgergrill
* Hoppborg

Högstabanan ligger längs med Dalarövägen strax utanför Handen

www.haningemotorklubb.se


12-05-10 Dagens ros med en varm och till Weine och Helmia!
Som så många gånger förut, när sammanbrottet är nära och datorerna strular, ställer tappert och tålmodigt Weine Larsson och Helmia upp och supportar!

Otroligt skönt att veta att det finns sånna vänner där ute i Motorsport Sverige!

Jag lovar, nu har en helt ny värld öppnat sig för mig här! Med en skräckblandad förtjusning kavlar jag nu upp ärmarna och tar mig an den moderna tekniken!

KRAM och TACK till både Weine och Helmia!
/Webban Maria
12-05-08 Rallybilen är på Roadshow med Net1
Mitt i kommande TTA-premiär är vinterns rallybil ute på vift. Den är med på en roadshow som rally-partnern Net1 genomför. De besöker 16 olika städer och marknadsför sitt bredband för landsbygden i en täckningsturné.
– Vi är alltid beredda att sätta vårt nät på prov. Med Sveriges största täckning vågar vi anta utmaningar på extrema ställen. I vintras hjälpte vi till exempel Richard att livesända sitt deltagande i Rally Sweden. Det är få som klarar av att livesända inifrån en rallybil när det går i 200 km/h mitt ute i de Värmländska skogarna, säger Marcus Larsson, Marknads- och Försäljningschef på Net 1.
– Net 1 täcker skog, mark, berg och hav men framför allt täcker vi där våra kunder behöver uppkoppling. Med vår Täckningsturné vill vi visa att vi vågar ta våra påståenden till sin spets. Säger vi att vi har Sveriges största täckning, så ska vi kunna bevisa det också, fortsätter Marcus Larsson.

Förutom täckningsspaningen i rallybilen, en Mini S Countryman som är en motsvarighet till den WRC Mini Cooper som Richard körde i rallyt i år, kommer Net1 anordna Modemjakten, där alla som vill delta får leta rätt på ett gömt Net 1-modem. Modemet kommer sända ut bilder från en webbkamera och deltagarna kommer få ledtrådar via sms. Modemjakten kan följas live både på plats på torget och på Net1 hemsida. Den som hittar modemet först vinner ett års Alltid-abonnemang från Net 1!

Bilen har redan varit i Kiruna, Gällivare, Boden, Arvidsjaur, Piteå, Skellefteå, Lycksele och Umeå. Härnäst väntar följande stopp
11 Maj, Ö-vik
12 Maj, Strömsund
13 Maj, Östersund
14 Maj, Sundsvall
18 maj, Mora
19 Maj, Falun
20 Maj, Karlstad
21 Maj, Arvika
Utöver Modemjakten och täckningsspaningen bjuder Net1 på en rad andra spännande och skojiga aktiviteter för både stora och små.

Detta händer:
Modemjakten – vinn ett årsabonnemang Testa täckningen på skogsvägarna – med ett åk i rallybilen Net1 bjuder alla på varmkorv Alla barn får hoppa av sig i vår hoppborg Kraftprovet – Hur arg är du på din uppkoppling?
Besök www.net1.se för mer info

12-04-26 Fortsatt förtroende för Förbundsstyrelsen
Vid årets förbundsmöteshelg i Luleå var temat som nämnt ungdomar (se mer nedan) och på söndagen genomfördes sedvanligt förbundsmötet under ledning av Björn Eriksson. Kåge Schildt omvaldes som ordförande och Kenneth Thorén, Hans Hillebrink samt Elisabeth Eriksson omvaldes som ledamöter. Från ungdomsgruppen fortsätter Josefin Lundin som adjungerad och för att förstärka styrelsen ytterliggare så har även Annelie Lundmark från Haninge MK adjungerats till styrelsen istället för Kenneth Hansén som kliver av.
12-04-26 Ungdomstema i Luleå
I år var förbundsmötet något helt extra - det var fokus på ungdomar och delaktighet. Fokusfrågor för Ungdomsgruppen (UG) och något som är viktigt för bilsportens framtid. Ungdomar från varje distrikt hade bjudits in till mötet och totalt fanns 13 ungdomar på plats från rörelsen. Förutom att anordna en separat träff för dessa ungdomar ordnade UG även en speciell ungdomsaktivitet – precisionskörning med fyrhjuling. UG deltog även i lördagens föreläsningsschema och berättade då om gruppens arbete samt gruppens visioner för framtidens bilsport.

Helgen var fylld med intressanta diskussioner och synpunkter, vilket var syftet och UG:s stora förhoppning inför mötet.
12-04-26 Medlemsavgift/Årsrapport 2012
Nu börjar det åter vara dags att betala medlemsavgift och lämna in årsrapport till SBF igen.
Alla föreningar får ett brev med inbetalningskort, rapport och en del annat matnyttigt från SBF någon av de första dagarna i maj. Som vanligt är det den 1 juni som är sista dag för att ha gjort rätt för sig så missa inte att betala i tid och även att se till att rapporten lämnas in, även om inga uppgifter behöver ändras.

På SBFs hemsida, under "Förbundsinfo" kommer en fil som uppdateras kontinuerligt att finnas tillgänglig.
I den filen kan alla föreningar kolla upp om avgiften och rapporten ännu har registrerats hos SBF (med ett par dagars eftersläpning).
12-04-26 Anläggningsbidrag
Det är numera respektive distriktsidrottsförbund (DF) som handlägger ansökningar om bidrag för anläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet. DF handlägger bidragsärenden. Klubben kan kontakta DF:s ansvarige handläggare för närmare information.
12-04-26 Utlandsstart
Den som planerar start i en tävling utomlands kan komma att uppmanas att skaffa ett skriftligt starttillstånd från SBF.
Detta anser vi INTE ska behövas då det finns ett generellt starttillstånd på baksidan av våra Nationella och Internationella licenser.

På SBFs hemsida under "Aktuellt" och länken "Utlandsstart" finns en länk till ett dokument på engelska som beskriver hur starttillståndet anges på våra licenser. Det dokumentet uppmanas alla att använda i första hand om en begäran om starttillstånd kommer.
12-04-26 Tilläggsförsäkring
Bilsportförbundet har en tilläggsförsäkring som kompletterar licensförsäkringen. Den försäkringen tecknas frivilligt och efter att ha lyssnat på våra medlemmar så kommer tilläggsförsäkringen from 1/7-12 att ändras för alla. Den kommer att omfatta ett bättre skydd för er utrustning, hjälm och skadade idrottskläder. Hjälmen kommer att ersättas upp till 8.000 kr och idrottskläder till 12.000 kr som högsta ersättning. Som tidigare utgår även en extra invaliditetsersättning som kompletterar licensförsäkringens försäkringsbelopp i de fall ni drabbas av en olycksfallsskada. Mer information kommer inom kort att läggas ut på www.sbf.se.
12-04-26 Garage och transportförsäkring
Bilsportförbundet har fått en hel del frågor kring möjligheten att försäkra sina fordon. Ett led i detta är att vi i början av sommaren kommer erbjuda våra medlemmar att teckna försäkring för garage och transport för de flesta fordonsklasser. Vi återkommer inom kort med mer information.
12-04-26 Ändrade öppettider på kansliet under helgdagar och personaldagar
Ändrade öppettider på kansliet i samband med helgdagar de närmaste veckorna.
Valborgsmässoafton 30 april stänger kansliet kl. 12.00.
Onsdagen den 16 maj stänger kansliet kl. 12.00 och håller sedan stängt den 17 och 18 maj.
Kansliet håller stängt den 10-11 maj för personaldagar.
12-04-25 Nu drar årets säsong igång!
Till helgen är det tre veckor kvar till årets säsongspremiär på Emmaboda Flygbana. Under knappt en månad kommer vi avverka fyra strippar från norr till söder med final i början av augusti på Mantorp Park och Action Meet.

Men säsongen slutar inte där. 18-19 augusti är det dags för Vallåkraträffens 30-årsjubileum.

Anmälan är öppen till Emmaboda, Sundsvall, Piteå, Sveg och Vallåkraträffen. Så vad väntar du på? Anmäl dig nu på www.bilsport.se/event!

En dag på Strippen Emmaboda 19 maj
En dag på Strippen Sundsvall 26 maj
En dag på Strippen Piteå 9 juni
En dag på Strippen Sveg 24 juni
Bilsport Action Meet Mantorp Park 4 augusti (3 augusti camping & besiktning)
Vallåkraträffen 18-19 augusti
12-04-20 Idolvinnaren Amanda Fondell till Nostalgia Festival!
Musik, bilar och båtar inramar ett av landets största, och framför allt vackraste veteran- och nostalgievenemang, Nostalgia Festival, som äger rum den 30 juni- 1 juli i Ronneby Brunnspark.
– En nyhet är att vi kommer att visa upp vackra nostalgiska sportbåtar i brunnsparken under lördagen, säger Linda Hugosson, projektkoordinator. Dagen efter blir det både paradkörning och fartprov i Ronnebyån, en mycket publikfriande aktivitet som har ”Fri fart på Göta kanal” som förlaga.

Lördagens stora veteranbilsträff med omsorgsfullt renoverade motorcyklar, mopeder, traktorer och gamla lastbilar bjuder också på framträdande av Amanda Fondell, vinnaren av tv-programmet Idol 2011.
– Och som vanligt avgörs tävlingen Sveriges Snyggaste Bil, det blir veteranmarknad, Blekinge-rally och mycket mer, utlovar Linda.

Nostalgia Festival bjuder i år på både gammalt och nytt och hoppas därmed att locka hela familjen till Ronneby!

12-04-17 Vara MK, Eka, Team Vägatorp och Bengt Karlsson vann de 10 STCC-biljetterna
STCC skänkte mig 10 biljetter att lotta ut till deras premiären den 5 maj. De har jag nu lottat ut. Vara MK hade turen på sin sida och vann dubbelt upp, dvs de får fyra biljetter.

Vinnarna av STCC-biljetterna är enligt följande:
Vara MK, 4 biljetter
Anders Ekström, 2 biljetter
Team Vägatorp, 2 biljetter
Bengt Karlsson, 2 biljetter

Är du en av vinnarna?! Maila mig, maria@motorsportivarmland.nu, snarast på din adress så jag kan skicka över biljetterna åt dig!

Grattis till er alla!
Och ett stort tack till alla er som är med och frivilligsponsrar och stöttar mig och mitt arbete med sajten!


12-04-17 Sponsra och vinn! Två av Steckas signerade böcker "Från rally- till rallycrossmästare lottas ut till två frivilligsponsorer!
15 april - 31 maj lottar jag ut två stycken böcker "Från Rally- till Rallycrossmästare", signerade av Stecka Walfridson. Boken handlar om Stig-Olov "Stecka" Walfridsons karriär och är utgiven av Årets Bilsport.
Info Från Rally- till Rallycrossmästare
Författare: Morgan Björk
Pris: 595:--

"Stecka som han kallas är en av Sveriges mest populära förare och han har gjort sig ett namn inom både Rallyns och RallyCrossens värld. Han berättar öppenhjärtligt om sitt liv och sin karriär"

Mer info boken: www.aretsbilsport.se

Mer info Stecka: www.walfridson.com.

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna de båda böckerna, signerade av Stig-Olov "Stecka" Walfridson, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Ett varmt tack till Stig-Olov och Helmia Motorsport som ger mig den här möjligheten att lotta ut något för att få in lite pengar!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Utlottiningen för perioden mellan 16/4- 31/5 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!

 


12-04-15 Schildt omvald ledare för bilsporten
Som väntat valdes Kåge Schildt på söndagen för sitt nionde år som ordförande för landets bilsportare. Förbundsmötet hölls i Luleå och inramades av ungdomar och dess roll i sporten.

De 41 ombuden från landets alla hörn var helt eniga i sitt beslut att ge förbundsordförande Kåge Schildt i uppdrag att fortsätta leda Svenska Bilsportförbundet och dess 104 000 medlemmar. Det blir hans nionde år som ordförande. Även övriga i tur att avgå valdes för ytterligare en period.

Förbundsmöteshelgen i Luleå präglades av ungdomsdelaktighet och hur klubbarna får den att blomstra. En inblick i hur Riksidrottsförbundet arbetar med barn och ungdomsidrott gav föreläsaren Jennifer Van Der Gronden från RF:s och SISU Idrottsutbildarnas Ungdomsråd. Hon talade bland annat om vikten av utbildning.

Traditionsenligt leddes sedan förbundsmötet av förre landshövdingen i Östergötland, Björn Eriksson, som i vanlig ordning svingade klubban både snabbt och säkert.

Följande personer ingår i Svenska Bilsportförbundets styrelse:
Ordförande Kåge Schildt, Åstorp (omval)
Vice ordförande Kenneth Thorén, Solna (omval på 2 år)
Vice ordförande Sören Johansson, Linköping
Ledamot Hans Hillebrink, Upplands Väsby (omval på 2 år)
Ledamot Monica Möller, Helsingborg
Ledamot Pierre Ellison, Säffle
Ledamot Elisabeth Eriksson, Överkalix (omval på 2 år)

12-04-15 Guldrattar till 7 trotjänare
Sju klubbledare hedrades för lång och trogen tjänst med utmärkelsen "Guldratt" då Svenska Bilsportförbundet höll förbundsmöte i Luleå.

Minst 20 års uppoffrande och framgångsrikt arbete i ledande befattning inom klubb, distrikt eller förbund krävs för att någon ska äras med en numrerad Guldratt. Av följande sju delades sex av dessa hedersbetygelser ut i samband med dagens förbundsmöte:

444 Tore Lax, Gränna MK
445 Rune Karlsson, Lycksele MK
446 Bengt Rådmyr, Skövde MK
447 Janne Lönnmark, Stockholms Bilklubb (utdelades vid Stockholms Bilsportsförbunds årsmöte)
448 Stig Sjöberg, MK Brinkarna
449 Roger Andersson, SHRA Umeå
450 Elsa Nilsson, Överkalix MK
(Varje guldratt är numrerad, därav det unika numret framför var och en)

12-04-15 OBS! Sista dsgen idag! - Frivilligsponsra och ha vinsthcnas på två av de tio STCC-biljetterna till premiären 4-5 maj!
Idag är det sistadagen att sponsra för att ha vinstchans på två av de 10 biljetterna jag har fått från STCC till deras premiär på Mantorp Park 4-5 maj. Fem av er som är med och frivilligsponsar 50:-- eller kommer att vinna två biljetter vardera.

Eftersom vi vill att biljetterna ska hinna delas ut i tid, är sista dag att betala in pengarna den 15 april.
STCC
STCC 2012 närmar sig med stormsteg och säsongen är späckad med spännande nyheter, som den stora finalen på Solvalla i Stockholm.

Fakta STCC:
TV-avtal på fyra år med CANAL+ och SVT
Femårsavtal med Svenska Bilsportförbundet
SM-status (Clio Cup JTCC har JSM-status)
Treårsavtal med Yokohama som officiell däckleverantör
Treårsavtal med Ring Knutstorp och femårsavtal med Mantorp Park


Mer info: http://www.stcc.se

Besök STCC för mer info!

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna biljetter till STCC, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer.
För varje 50-lapp, har du en vinstchans.


Ett varmt tack till STCC för biljetterna!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/3 - 15/4 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-04-12 Förbundsmöte för Svenska Bilsportförbundet
Svenska Bilsportförbundet håller på söndag förbundsmöte i Luleå. Kåge Schildt, Åstorp, förväntas bli omvald och därigenom påbörja sitt nionde år som ordförande

Efter två år som ledamot blev skåningen från Åstorp 2004 vald till ordförande av de 41 ombud som representerar en organisation med över 104 000 medlemmar. Därefter har han enhälligt blivit omvald varje år.
– Det är en förmån att få leda en organisation som Svenska Bilsportförbundet med alla entusiaster och ideellt arbetande, säger Kåge Schildt.

Ungdomsdelaktigheten ska lyftas fram
Sist var det Helsingborg och året innan det var det Visby. De senaste åren har förbundsmötet, Svenska Bilsportförbundet högsta beslutande organ, förlagts på olika orter. Årets förbundsmöte är placerat i Luleå, med Övre Norra Bilsportförbundet som värd. Temat för årets förbundsmöte är Ungdomsdelaktighet.
– Vi började med ungdomsarbete i förbundsstyrelse och utskott för sju år sedan. Det är ett viktigt arbete. Ungdomarna är vår framtid och därför vill vi satsa på dem nu också, fortsätter Kåge.

Fd landshövding leder mötet
Traditionsenligt kommer Östergötlands före detta landshövding Björn Eriksson att föreslås som ordförande för mötet. En syssla han brukar genomföra helt i Bilsportförbundets anda: Full fart framåt! Endast avbrutet för en och annan skrattretande anekdot.

Följande personer ingår i Svenska Bilsportförbundets styrelse:
Ordförande Kåge Schildt, Åstorp
Vice ordförande Kenneth Thorén, Solna
Vice ordförande Sören Johansson, Linköping
Ledamot Hans Hillebrink, Upplands Väsby
Ledamot Monica Möller, Helsingborg
Ledamot Pierre Ellison, Säffle
Ledamot Elisabeth Eriksson, Överkalix

För omval föreslås Kåge Schildt, Kenneth Thorén, Elisabeth Eriksson och Hans Hillebrink, övriga har ett år kvar i styrelsen.
12-04-11 Bara fyra dagar kvar att frivilligsponsra och ha vinsthcnas på två av de tio STCC-biljetterna till premiären 4-5 maj!
Idag är det bara fyra dagar kvara att sponsra för att ha vinstchans på två av de 10 biljetterna jag har fått från STCC till deras premiär på Mantorp Park 4-5 maj. Fem av er som är med och frivilligsponsar 50:-- eller kommer att vinna två biljetter vardera.

Eftersom vi vill att biljetterna ska hinna delas ut i tid, är sista dag att sponsra den 15 april.
STCC
STCC 2012 närmar sig med stormsteg och säsongen är späckad med spännande nyheter, som den stora finalen på Solvalla i Stockholm.

Fakta STCC:
TV-avtal på fyra år med CANAL+ och SVT
Femårsavtal med Svenska Bilsportförbundet
SM-status (Clio Cup JTCC har JSM-status)
Treårsavtal med Yokohama som officiell däckleverantör
Treårsavtal med Ring Knutstorp och femårsavtal med Mantorp Park


Mer info: http://www.stcc.se

Besök STCC för mer info!

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna biljetter till STCC, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer.
För varje 50-lapp, har du en vinstchans.


Ett varmt tack till STCC för biljetterna!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/3 - 15/4 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-04-10 72.000 besökte säsongsstarten! Stark start på Elmia
Bilsport Performance & Custom Motor Show är över för den här gången. Över 72.000 trotsade det instabila vädret och tog sig till Elmia för den traditionella insparken av en ny entusiastbilssäsong. Och ytterligare 5.000 bevittnade på lördagskvällen den spektakulära burnout-showen på Elmias utomhusarena.

Det kom snö, det var kallt, det varnades för att ge sig ut på vägarna. Ändå var rädslan att missa starten på en ny gatbilssäsong större än den att fastna i bilköer med sommardäck på vinterväg. Över 72.000 besökte Bilsport Performance & Custom Motor Show! De som gjorde det fick dessutom uppleva en av de bästa påskshowerna som arrangerats, inte bara till storlek utan även till utställningens kvalitet.

En särskild Hot Rod-avdelning med noggrant utvalda utställningsobjekt, Elvis-tema, tidningen BIlsport 50 år och den traditionellt rika mix av fordon som gjort Bilsport Performance & Custom Motor Show så attraktiv.

Ett trendskifte som i år var mycket tydligt är övergången inom stylingsidan av hobbyn där det så kallad stance har utkristalliserat sig som det nya. I princip handlar det om en utveckling av det som runt millennieskiftet kallades tyskstuk, maximalt sänkt fjädring och med rejält sträckta däck på breda fälgar till en bil med clean look. Den sedan tidigare etablerade trenden med korsbefruktning av råa prestandafordon och snyggbyggen med hög finish var också en stil som växt sig starkare. Det stod helt klart efter prisutdelningen.

Hela helgen var Erik Hanssons extrema Amazon GTRsnackisen bland utställare och besökare. Helt otippat var det inte men förstagångsutställaren med sin första custombyggda bil vann de två tyngsta troféerna på Performance show: Best In Show och Peoples Choice!

På Custom Show, en hall bort svarade svenskättlingen Jerry Magnusson för den närmaste prestationen då hans Chip Foose-designade Magnatude roadster belönades med priserna Street Rod Open, Exhibitors Choice, Best Paint och så Best in Show Custom! Svenskättlingen var dessutom mäkta imponerad av showen. Så stor och så hög nivå på bilarna menade han var ovanligt att se i USA.

En av de största attraktionerna var dock en utställning som skulle gjort succé som permanent museum i Las Vegas eller till och med Memphis. Mässgeneral Lasse Theander lyckats samla ihop en imponerande utställning med bilar, skivor prylar som ägts eller brukats av Elvis Presley, kungen av Rock’n Roll.

Människor som levt och verkat i Elvis innersta krets hade bjudits in för att berätta sin story. Däribland Elvis gode vän Joe Esposito och studiogitarristen Reggie Young berättade historier om sina minnen med Elvis och spelade inför fullsatta läktare.

Där arrangerades även en Elvis Song Contest där artister som ser ut och sjunger som Elvis tävlade om en resa till Memphis i USA. Vinnaren var Big Mike från Visby. Tillsammans med utomhusshowen där Armén körde uppvisning med stridsvagnen Leopard och stuntföraren Terri Grant sladdade cirklar med sin Legend Car, påskaftonsbus med burnoutshow för alla som ville bränna däck på arenan och det faktum att hela påskhelgen flöt på med en högre och godare stämning än någonsin gjorde påsken 2012 till en helg att minnas.
12-04-05 Träffa Adielssonmotorsport på Elmia i påsk
Nu under påsken finns det möjlighet att träffa Mattias Adielsson och Christoffer Bäck på Elmiamässan i Jönköping. Mattias och Christoffer kommer att visa rallybilen i montern hos Aspen. Du träffar dem i hall B och monter B04:18. Mässan pågår från långfredagen till annandag påsk.

Det har varit en hektisk men mycket lärorik tid för Mattias och Christoffer nu. Bara att genomföra träningen inför ett VM rally är ett äventyr. De spenderade tio dagar i Portugal och hann även med att följa tävlingen.
- Vi har lärt oss massor på att bara vara med i atmosfären vid en VM tävling. Det är många goda råd som vi har fått av de etablerade VM stjärnorna som vi nu tar med oss hem till våra egna tävlingar, säger Christoffer.

Fakta om Bilsport Performance & Custom Motor Show
Skandinaviens största motormässa
Den senaste upplagan av Bilsport Performance & Custom Motor Show lockade över 80.000 besökare. Nu laddas det inför 2012 års mässa. Med fyra sprängfyllda hallar med närmare 800 fordon och halsbrytande uppvisningar utomhus samt framträdanden av kända artister blir påskhelgen ännu en gång den självklara mötesplatsen för alla motorentusiaster under påsken.

Hall B ”Performance-hallen”
Hall B vänder sig till entusiaster i alla åldrar som söker nya verktyg, delar och tillbehör. Här finns företagen som specialiserat sig på styling, tuning, motorsport och bilvårdsprodukter.
B-hallen bjuder även på premiärvisning av årets nyheter inom motorsport tillsammans med exklusiva sportvagnar, stylingbilar och häftiga prestandafordon.

Öppettider
Långfredagen 10 – 18
Påskafton 10 – 18
Påskdagen 10 – 18
Annandagpåsk 10 – 16

Information om Adielsson Motorsport finner du på www.adielssonmotorsport.com
12-04-05 Nu öppnar Bilsport Performance & Custom Motor Show!
Förberedelserna pågår för fullt och det är snart bara timmar kvar tills showen för fyrtioandra(!) gången i ordningen slår upp portarna.

Långfredagen den 6 april drar eventet med stort E igång. Under fyra dagar väntas cirka 80 000 besökare lockas till Jönköping och Elmia. Och programmet är fullspäckat konstaterar projektledaren Lasse Theander:
– Det kommer att finnas något för alla åldrar och intressen, utlovar han. Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, har två stora avdelningar i hall C: Mopeden 60 år och Svenska tävlingsfordon. I hall D finns ombyggda hojar och Hot Rods. Tre gånger om dagen sker stuntshower utomhus, där Terry Grant uppvisningskör bilar från Storbritannien, svenske Matti Teppas kör hojar, och driftingkungen Stian Jacobsen, Norge, är på banan. Samtidigt slår han ett extra slag för ”nightshowen” utomhus på påskafton.

I år fyller också tidningen Bilsport 50 år vilket firas och inramas av årets tema, som är en hyllning till den evige rocklegenden Elvis Presley. Kvällsunderhållningen är därmed självklar, och ja: det blir Elvisshow. Även dagarna kommer att fyllas med toner från ”The King”.

Tolv utsedda deltagare tävlar i Elvis Song Contest. Fyra bröllop i sann Elvis-anda med en kuliss av Graceland kommer att förgylla påskaftonen.

Antalet utställande företag är 172 med tio länder representerade. Cirka 600 bilar och motorcyklar kommer att visas upp, och antalet klubbar som deltar är 35.
– Jag tror minsann att vi slår publikrekord i år, förutspår Lasse Theander och välkomnar alla till folkfesten.
12-04-04 FIA APP K - en läsförståelseövning
12345(1 Rösta)Ja då är den offentlig gjord sedan någon vecka ,denna heliga skrift......
Läs och försök att förstå ! På sidan 103 i denna lunta finns en sammanfattning av ändringarna och den mest intressanta är nog denna .

"Appendix VIB: Sid 69; Skyddsburar. Infördes 2011, men för 2012 har det kommit storaändringar. Läs gärna hela Appendix VIB för att få ett sammanhang av reglementet."

Klart som korvspad....näää.
Läs själva och kommentera gärna under "Bli först att kommentera" hur Ni ser på ändringarna.
Läs mer på: www.bevelko.se/bloggen/item/1926-sevnska-app-k-2012.html

12-04-01 Ramona med i Time out i TV4 ikväll kl.20.30
Ikväll kl. 20.30 i TV4 är Ramona med i finalen i Time out. Tillsammans med hennes lagkamrater Ankan Johansson och Måns Möller, möter hon brottaren Martin Lidberg tillsammans med hans lagkamrater Annika Andersson och Per Andersson.
12-03-29 Licenskurs för Co-driver i Norrköping
Östergötlands Bilsportförbund vill påminna och informera om Co-driverkurs i Norrköpind den 15/4 med början kl. 9.30.
VÄLKOMNA!

Se inbjudan
12-03-29 Ramona expertjury i finalen av Sveriges Värsta Bilförare ikväll på TV4!
Ikväll kl. 20.00 på TV4 avgörs vem som blir Sveriges Värsta Bilförare 2012. Ramona har fått i uppdrag att hjälpa jurymedlemmarna Patrik ”Budda” Andersson och Jeanette Jedbäck Hindenburg, att utse vem av deltagarna som är värst bakom ratten.
- ”Jag var nästan chockad över hur okontrollerat och dåligt finalisterna kör, de har ändå varit med i programmet i 10 veckor nu. Egentligen är alla värdiga vinnare av programmet. Eller förlorare skall man kanske säga.” säger Ramona.
12-03-28 Ronnie – Världsmästare 1972
Välkommen på premiär av den nya utställningen om Ronnie Petersons bortglömda världsmästartitel som öppnar den 6 april på Autoseum.

Sveriges störste motorsportstjärna Ronnie Peterson blev aldrig världsmästare i Formel 1 trots nio säsonger i kungaklassen. Däremot hjälpte han Ferrari till titeln för sportvagnar 1972. Nu har det gått 40 år och den "bortglömda titeln" uppmärksammas på Autoseum med en utställning i samarbete med Teknikens Värld och Autoropa.

Hjärtat i utställningen är fotografier på Ronnie i mästarvagnen Ferrari 312 PB med citat av honom själv om tävlingarna. Samma år debuterade Ronnie nämligen som krönikör i Teknikens Värld, ett samarbete som fortsatte under flera år och som gav läsarna en unik inblick i en racerförares vardag. På plats finns också Ronnies Formel 1-bil March 721X från säsongen 1972 samt en replika på den Ferrari 312PB som Ronnie tog titeln i.

På premiären finns personal från Teknikens Värld på plats liksom Ronnies promotor Sveneric Eriksson som berättar om säsongen 1972. Även personal från Autoropa finns på plats och visar upp en racingpreparerad Ferrari 458 Challenge.

På Autoseum i Simrishamn kan du beskåda ett 120-tal bilar och ett 80-tal motorcyklar. Sedan 2010 huserar här också samlingarna från Ronnie Peterson Museum med ett antal racingbilar som LolaT70, Swebe, Tecno, Robardie och Ronnies första fordon ”Traktorn”. Denna helg pågår även Konstvandringen på Österlen.

Öppning av utställningen äger rum klockan 15 på Långfredagen. Välkomna!
12-03-27 Ramona med i ”Erik och Mackan” ikväll kl. 21.00
Ikväll kl. 21.00 i kanal 6 är Ramona med i ”Erik och Mackan knäcker den manliga koden”, där hennes uppdrag är att lära dem att fickparkera med handbromssladd.
- "Roligt uppdrag, men Erik och Mackans resultatet var väl ganska… blandat kan man säga", skrattar Ramona.

12-03-26 Sponsra och vinn! Jag har fått 10 STCC-biljetter till premiären 4-5 maj - lottar ut dem bland de frivilligsponsrande!
Jag fick just 10 biljetter av STCC till deras premiär på Mantorp Park 4-5 maj. Fem av er som är med och frivilligsponsar 50:-- eller kommer att vinna två biljetter vardera.

Eftersom vi vill att biljetterna ska hinna delas ut i tid, är sista dag att sponsra den 15 april.
STCC
STCC 2012 närmar sig med stormsteg och säsongen är späckad med spännande nyheter, som den stora finalen på Solvalla i Stockholm.

Fakta STCC:
TV-avtal på fyra år med CANAL+ och SVT
Femårsavtal med Svenska Bilsportförbundet
SM-status (Clio Cup JTCC har JSM-status)
Treårsavtal med Yokohama som officiell däckleverantör
Treårsavtal med Ring Knutstorp och femårsavtal med Mantorp Park


Mer info: http://www.stcc.se

Besök STCC för mer info!

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna biljetter till STCC, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer.
För varje 50-lapp, har du en vinstchans.


Ett varmt tack till STCC för biljetterna!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/3 - 15/4 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-03-24 Välkomna till motorsportafton i Tandsbyn
Fixit och Jämtlands alla motorklubbar hälsar dig som är teknik- och motorintresserad välkommen till en oförglömlig kväll i Tandsbyn. Då kommer motorsport på fyra hjul att vara samlingstemat. Fixit-företagen finns numer i fd Husqvarnas lokaler och i samband med flytten har ytterligare några högmoderna maskiner införskaffats. Maskinparken är idag en av de förnämsta inom svensk verkstadsindustri. Att på några rader beskriva maskinerna är totalt omöjligt.

Titta gärna på www.fixittransmission.com så får ni en bild av vad företagen jobbar med. Vi kommer att få studera ett antal maskiner i praktiskt arbete som t ex.

• Multus-svarven som på några minuter tillverkar en komplett drivaxel
• Trådgnistningsmaskinen som arbetar med en noggrannhet på 0,005 mm
• EB-svetsen som gör det helt omöjliga
• Fleroperationsfräsar i en mängd olika utformningar

Med kunder som Fords WRC-team, hela europaeliten i rallycross, många STCC-stall, Sveriges bästa rallyförare, Koenigsegg, Airbus m fl, så förstår ni att det finns mycket att gotta sig åt. Om alla bollar hamnar på plats, så kommer det att bli premiärvisning av en helt ny produkt.

Patrik Sandell kommer och berättar om Sweden World Rally Team och vägen mot de stora VMmedaljerna.
Vi får även träffa Jocke Nyman och höra hur hans planer ser ut för resten av SM-serien.

Övriga programpunkter blir senast nytt om
• Elbilsrallyt mellan Östersund och Trondheim
• Polar Classic Rally
• STCC Airport Race Östersund
• Camaro Cup 2012

Välkomna till en unik kväll med unika upplevelser.
Anmälan till Camilla på JMKs kansli senast 11 april. Maila till kansli@jmk.nu eller ring Camilla på 070-394 50 90.
12-03-22 Bilsports utgivare tilldelas Guldratten och Kunglig Medalj
Stig L Sjöberg, en av de två grundarna av Förlags AB Albinsson & Sjöberg och sedan 1975 ansvarig utgivare för tidningen Bilsport, har idag tilldelats Svenska Bilsportförbundets förtjänsttecken Guldratten samt Sveriges Motorfederationers Kungliga medalj för sitt oförtrutna sätt att verka för svensk bilsport.

Svenska Bilsportförbundets högsta förtjänsttecken är Guldratten, vilken kan tilldelas någon som svarat för en utomordentlig insats för bilsporten eller förbundet, antingen genom enskild exceptionell handling eller genom lång, trogen och framgångsrik uppoffring för densamma.

De som tilldelas denna utmärkelse kan även nomineras för Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj instiftad för att för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för främjandet av motorsport.

Idag har tidningen Bilsports ansvarige utgivare Stig L Sjöberg tilldelats båda!

Motiveringen lyder:
"Stig Sjöberg är en mycket välförtjänt mottagare av Svenska Bilsportförbundets högsta utmärkelse Guldratten samt Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj. Stig har under ett stort antal år, genom sina företag sett till att våra talanger fått stöttning och uppmuntran på ett föredömligt sätt. Stig har även arbetat på ett oförtrutet sätt för att höja bilsportens status, samt för att tillvarata bilsportens intressen på bästa sätt.

Med utgångspunkt från tidningen Bilsport har Stig utvecklat företaget till att idag vara ett av
de ledande förlagen i Skandinavien. Bilsporten genom Svenska Bilsportförbundet uttrycker sin tacksamhet för Stigs osjälviska arbete och utmärkelserna Guldratten och Kungliga Medaljen utgör vårt bevis och uppskattning för Stigs outtröttliga engagemang inom Bilsporten."
12-03-12 Se Fredrik Huldt testa Richards WRC MINI i kväll på TV!
Som avslutning på årets rallyäventyr fick motorjournalisten Fredrik Huldt chansen att testa Richards WRC MINI direkt efter Svenska Rallyt. I kväll visas inslaget från provkörningen på TV8 i programmet GranTurismo med start kl 22.00.

Utöver Fredriks provkörning av bilen, där han fullkomligt överöser med superlativ, så finns även Richard med i studion och berättar lite mer kring Rally, Svenska Rallyt och TTA.

Här kan Ni se en försmak av inslaget: http://www.automotorsport.se/filmer/20120312/provkord-mini-wrc/
Även provkörningen kommer att visas i nästa nummer av tidningen Auto Motor&Sport!

Så missa inte det, kl 22.00 i kväll på TV8!
12-03-09 Motorkväll med Bengtsfors MotorClub
Bengtsfors MotorClub firar sextioårsjubileum med att anordna en motorkväll i nostalgins tecken på Odeonbiografen tisdagen den 13:e mars kl. 19.00. Klubben kommer att visa bilder och filmer och kvällens hedersgäst är flerfaldige svenske mästaren Ola Strömberg.

Det är fri entré och klubben bjuder dessutom på fika. - Vi anordnade liknande motorkvällar 1994, 2004 och 2007. Alla har varit välbesökta och vi har haft ett liknande upplägg varje gång, säger klubbens ordförande Bengt-Åce Gustavsson.

Klubben har haft en märklig historia som gått som en berg och dalbana. De senaste åren har dock intresset ökat lavinartat främst genom de populära tävlingsformerna Drivers Open och uthållighet. Detta har inte gått obemärkt förbi då klubben 2011 fick kommunens kulturpris samt att man blev utsedda till årets klubb inom Västra bilsportförbundet.
- Det blir kanske inte så lätt att toppa detta 2012, men vi har börjat bra med sextimmarstävlingen på gamla Dalsland Ring som blev en stor succé och nu planerar vi för fullt för vår kommande rallytävling i maj, fortsätter Gustavsson.

För mera information, besök gärna vår hemsida: www.bengtsforsmc.se
12-03-07 Sponsra och vinn! Två av Steckas signerade böcker "Från rally- till rallycrossmästare lottas ut till två frivilligsponsorer i mars!
I mars månad lottar vi ut två stycken böcker "Från Rally- till Rallycrossmästare", signerade av Stecka Walfridson. Boken handlar om Stig-Olov "Stecka" Walfridsons karriär och är utgiven av Årets Bilsport.
Info Från Rally- till Rallycrossmästare
Författare: Morgan Björk
Pris: 595:--

"Stecka som han kallas är en av Sveriges mest populära förare och han har gjort sig ett namn inom både Rallyns och RallyCrossens värld. Han berättar öppenhjärtligt om sitt liv och sin karriär"

Mer info boken: www.aretsbilsport.se

Mer info Stecka: www.walfridson.com.

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna de båda böckerna, signerade av Stig-Olov "Stecka" Walfridson, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Ett varmt tack till Stig-Olov och Helmia Motorsport som ger mig den här möjligheten att lotta ut något för att få in lite pengar!

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/3 - 31/3 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-03-06 Motorkväll med Bengtsfors MotorClub
Bengtsfors MotorClub firar sextioårsjubileum med att anordna en motorkväll i nostalgins tecken på Odeonbiografen tisdagen den 13:e mars kl. 19.00. Klubben kommer att visa bilder och filmer och kvällens hedersgäst är flerfaldige svenske mästaren Ola Strömberg.

Det är fri entré och klubben bjuder dessutom på fika. - Vi anordnade liknande motorkvällar 1994, 2004 och 2007. Alla har varit välbesökta och vi har haft ett liknande upplägg varje gång, säger klubbens ordförande Bengt-Åce Gustavsson.

Klubben har haft en märklig historia som gått som en berg och dalbana. De senaste åren har dock intresset ökat lavinartat främst genom de populära tävlingsformerna Drivers Open och uthållighet. Detta har inte gått obemärkt förbi då klubben 2011 fick kommunens kulturpris samt att man blev utsedda till årets klubb inom Västra bilsportförbundet.
- Det blir kanske inte så lätt att toppa detta 2012, men vi har börjat bra med sextimmarstävlingen på gamla Dalsland Ring som blev en stor succé och nu planerar vi för fullt för vår kommande rallytävling i maj, fortsätter Gustavsson.

För mera information, besök gärna vår hemsida: http://www.bengtsforsmc.se
12-03-04 Grattis Strängnäs AMS och Team Maud Sahlin Motorsport! - Ni var februarivinnarna!
Tack till alla er som var med och frivilligsponsrade Motorsport i Värmland i februari. I månadens dragning blev det Strängnäs AMS som vann solglasögonen "Marcus Grönholm" från Peltor. Team Maud Sahlin Motorsport vann boken "Från Rally- rallycrossmästare" om Stecka Walfridsons karriär.

Ett grattis till er båda och varmt tack till alla er som är med och stöttar mig och mitt arbete med sajten!
12-03-04 Tack Totalreklam!
Måste få ge ett stort tack och en varm kram till Totalreklam för ryggsäck, kepsar, mössor och för de urfina "Motorsport i Värmland" nyckelbanden!

Ni är guld värd!

www.totalreklam.se/

12-02-26 Endast fyra dagar kvar! - Sponsra och vinn! Ett par Marcus Grönholm solglassögon och en "Stecka-bok" lottas ut i februari!
Den här månaden lottar jag ut ett mina sista par av Marcus Grönholm solglasögon från Peltor samt en signerad bok "Från Rally- till Rallycrossmästare" bland alla som är med och sponsrar 50:-- eller mer.

Det enda du behöver göra för att vara med och ha chans att vinna någon av prylarna är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Mer info om Peltors Marcus Grönholm solglasögon och "Stecka-boken" hittar du under » Frivillig Sponsring

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/2 - 29/2 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-02-22 Jag vann Göranssons och HiQ´s tävling - Får åktur med med Richard Göransson!
Richard Göransson hade i samarbete med HiQ en tävling med bästa bild från Colins Crest.
Och jag vann! Med en bild när min dotter hoppar 15 meter vid Colins Crest!
Ska bli jättekul att få, inte bara vara med på en TTA-dag, utan få åka med.

Varmt tack till Richard Göransson och HiQ!


Vinnarbilden: Andrea Ivares Berglind hoppar långt vid Colis Crest!
12-02-23 Fotografering och filminspelning för Göransson!
Rally Sweden är avslutat. De blev inte riktigt som tänkt men i de stora hela är jag riktigt nöjd. Vi paketerade en fin satsning som uppskattades på många håll och vi genomförde ett flertal bra arrangemang i samband med tävlingen. Sportsligt blev tävlingen ingen succé, men när allt lirade gick det enligt plan. Lite tekniska missöden hindrade vår framfart och dikeskörningen på fredagen hjälpte inte till.

Men direkt efter rallyt testkörde motorreportern Fredrik Huldt MINI-bilen uanför Hagfors. Hans försa testkörning av en WRC-bil och han var lyrisk. Reportage om testkörningen kommer i nästa nummer av tidningen Auto Motor&Sport samt i TV-programmet GranTurismo under mars månad. Där är även jag med i studion och snackar lite rally ihop med Fredrik Huldt och programledaren Gunnar Dackevall.

Jag är även nu omslagspojke. Proffsfotografen Ryan Garrison tog lite kul bilder i en studio utanför Falu koppargruva. Nu pryder jag gratistidningen Nolltvå som finns i hela Dalarna/Sälen. Så nu under sportlovsveckorna finns en tillgänglig i det omrädet. Tidningen går även att se på nätet. www.nolltva.se

Trots att rallyt är över är det full fart. allt ska summeras och sammanställas samt all planering för racingsäsongen går på varvstoppen. Det kommer bli ett riktigt kul racingår men uppstarten av TTA-Elitserien i Racing och lite kul Z4 körningar.

Så 5:an och fullt!
12-02-22 Uthållighetsävlingen 3/3 inställd
Tyvärr så måste Västerås MS meddela att även detta försök att köra uthållighetstävling i Västerås måste avbrytas. Det pga det mildväder som nu har dragit in och prognosen säger att det ska fortsätta vara milt.

Västerås MS hoppas komma igen nästa säsong.

12-02-22 Ett skepp kommer lastat från Amerika - till Custom Motor Show!
Åk till Bilsport Performance & Custom Motor Show i påsk så får du se bilen som Elvis Presley sköt sönder med sin pistol när den vägrade starta! Se även mängder av Hot Rods och särskilt tre av USA:s för tillfället hetaste byggen som just nu är på väg över Atlanten för denna unika visning.

Bilsport Performance & Custom Motor Show har en lång tradition av att leta upp och bjuda in specialfordon som besökare kan betrakta varje påsk. Så även i år, och just nu seglar fyra unika bilar över Atlanten för att landa i Göteborg veckan före påsk. De visas bara på Elmia och skeppas tillbaka så fort mässan stänger så det är ett mycket speciellt tillfälle!

Elvis Presley var en stor bilentusiast och köpte massvis med bilar under sitt liv. 1974 köpte ”The King” den knallgula De Tomaso Pantera som kommer att visas i Jönköping. Panteran, som är en italiensk supersportvagn, är designad av amerikanen Tom Tjaarda.

Tidiga Panteror kunde överhetta och drabbas av ånglås. Elvis’ Pantera vägrade hur som helst starta en kväll varpå den vapenglade artisten drog en pistol och sköt på bilen som straff. Ett skott rikoschettade ratten och splittrade vindrutan, ett annat punkterade ett däck och ett tredje ska ha gjort hål i förardörren. Allt är reparerat men märket i ratten påstås finnas kvar. Bilen ägs numera av Petersen Automotive Museum i Los Angeles.

I Hall D visas 30 olika Hot Rods varav åtta är specialbyggda i USA. De tre hetaste bilarna är:

Jerry Magnusons Ford -32 ”Magnatude” – byggd av Chip Foose och en av världens finaste och mest uppmärksammade Hot Rod. Forden har vunnit högvis med priser.

På tal om Foose så är denne Hot Rod-kung utbildad bildesigner och ligger bakom flera prisvinnande bilar och har bland annat ett eget fälgmärke. Han har även designat Ken Reisters Ford ”Lighting Rod” som tog sju år att bygga.

”Flames Coupe -32” är en av världens mest kända Hot Rods och var omslagsbil på Rod & Custom Magazine 1990. Ägare är Bruce Meyer, en av världens största bilsamlare som har allt från Ferrari och exklusiva Buggati till Hot Rods i sin magnifika samling.
– Årets utställning blir alltså lite av Hot Rod-special, säger Lasse Theander, mässgeneral.
12-02-19 Kim Andersson nominerad till årets ungdom i Västra Bilsportförbundet
Kim Andersson Årjängs MK fick mottaga stipendie från Västra Bilsportförbundet under helgen som gick. Tillställningen ägde rum på Billingehus i Skövde. Efter att ha vunnit JSM i isracing, vunnit JTCC och slutade
på en andra plats i Brittiska vinterseriens Clio Cup år 2011.

Man nämnde även Kims senaste bedrift i rallyt Dan Anderssons Minne , där Kim slutade 7:a totalt av 106 deltagare.
- "Det här var en rolig överaskning. Jag känner mig hedrad!" säger Kim.
12-02-15 Bilproffs.se satsar på unga gästmekaniker i motorsporten
För nionde året i rad bjuder Bilproffs.se in ungdomar från gymnasieskolans fordons- och transportprogram, årskurs två och tre, att söka som gästmekaniker inom rally, racing, dragracing och rallycross.

Även om man har gått ut fordons- och transportprogrammet med godkända betyg, är under 25 år och redan arbetar i bilbranschen, eller söker jobb inom branschen, är man också välkommen med sin ansökan. Det finns ca 15 gästmekanikerplatser till förfogande under tävlingssäsongen 2012.
- Syftet med gästmekanikerprojektet är att lyfta fram och sätta fokus på servicemarknadens viktiga roll i branschen. Det finns också ett stort behov av att långsiktigt bibehålla och öka intresset för motorbranschens olika yrken, säger Benny Wallin på Motorbranschens yrkesnämnder.
- Projektet har visat sig mycket framgångsrikt och en allt hårdare konkurrens om allt färre ungdomar till gymnasieskolans olika program gör att denna satsning blir viktigare, fortsätter Benny Wallin och uppmanar alla intresserade ungdomar, med inriktningen mekaniker, bilskadereparatör eller lackerare, att söka till en spännande säsong som gästmekaniker i något av de ledande bilsportteamen.

Sista ansökningsdag är den 15 mars!

Mer information och ansökningsformulär hittar du på Bilproffs.se

Fakta:
Bilproffs.se är Motorbranschens Yrkesnämnds och Lackerarnas Yrkesnämnds gemensamma varumärke för motorbranschens rekryteringsinsatser.

Bilproffs.se har sedan 2004 samarbetat med Svenska Bilsportförbundet för att lyfta fram fordonsteknikers och mekanikers betydelse och status genom bilsporten.
12-02-05 Sponsra och vinn! Ett par Marcus Grönholm solglassögon och en "Stecka-bok" lottas ut i februari!
Den här månaden lottar jag ut ett par Marcus Grönholm solglasögon från Peltor samt en signerad bok "Från Rally- till Rallycrossmästare" bland alla som är med och sponsrar 50:-- eller mer.

Det enda du behöver göra för att vara med och ha chans att vinna någon av prylarna är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Mer info om Peltors Marcus Grönholm solglasögon och "Stecka-boken" hittar du under » Frivillig Sponsring

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/2 - 29/1 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-02-05 Grattis Sören Anttila och Likenäs MK!
Ett varmt grattis till Sören Anttila och Likenäs MK! Det var ni som hade turen på er sida när dragningen av januaris frivilligsponsring avgjordes. Ni vann varsin bok "Från Rally- till Rallycrossmästare" signerad av Stecka Walfridson.

Ett varmt tack till er och alla ni andra som sponsrar och gör arbetet med MiV möljigt!
Nu ska jag klura ut någon vinst till februari-dragningen bara!

12-01-30 Sista dagen i morgon - Sponsra med chans att vinna tvvå signerade "Stecka-böcker"!
I morgon är det sista dagen att betala in för att vara med i utlottningen av två signerade böcker "Från Rally- till Rallycrossmästare. Boken handlar om Stig-Olov "Stecka" Walfridsons karriär och är utgiven av Årets Bilsport.
Info Från Rally- till Rallycrossmästare
Författare: Morgan Björk
Pris: 595:--

"Stecka som han kallas är en av Sveriges mest populära förare och han har gjort sig ett namn inom både Rallyns och RallyCrossens värld. Han berättar öppenhjärtligt om sitt liv och sin karriär"

Mer info boken: www.aretsbilsport.se

Mer info Stecka: www.walfridson.com.

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna de båda böckerna, signerade av Stig-Olov "Stecka" Walfridson, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/1 - 31/1 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-01-30 Gustav Malja tilldelades Rydell Special Award
Tidningen Bilsport inledde sitt 50-årsfirande med stor fest i Victoriahallen i Stockholm sista helgen i januari. Inför mer än 500 personer fick Gustav Malja ta emot Rydell Special Award, ett pris på 50.000 kronor, som Rickard Rydell i samarbete med Bilsport delade ut för trettonde gången.
Inför mer än 500 personer i Victoriahallen i Stockholm fick Gustav Malja, 16 år från Malmö, ta emot Rydell Special Award. Priset på 50.000 kronor delade Rickard Rydell och 50-årsjubilerande tidningen Bilsport ut för trettonde gången.
- Syftet med Rydell Special Award, som delas ut i samarbete med tidningen Bilsport, är att stötta en formelbilsförare med ambition att tävla utomlands. Gustav Malja gick direkt till ADAC Formel Masters i Tyskland efter framgångar i karting och utvecklades mycket som förare under fjolåret. Han är nu redo för att köra om de främsta placeringarna i mästerskapet, säger Rickard Rydell.
Gustav Malja blev 2009 svensk mästare i kartingklassen KF3 och gjorde 2011 sin första säsong i formelbilar. I år fortsätter han i ADAC Formel Masters.
- En glädjande överraskning och stor ära att få ta emot Rydell Special Award, säger Gustav Malja och fortsätter:
- Förra säsongen lärde jag mig massor och i slutet på året hängde jag med de snabbaste förarna i klassen. Nu är förväntningarna högre och jag känner att en placering bland de tre främsta är fullt möjlig.

Alla vinnare av Rydell Special Award
2011 Gustav Malja
2010 Daniel Roos
2009 Felix Rosenqvist
2008 Felix Rosenqvist
2007 Marcus Ericsson
2006 Alexander Haegermark
2005 Daniel Roos
2004 Sebastian Hohenthal
2003 Sebastian Hohenthal
2002 Niklas Petersson
2001 Alexander Storckenfeldt
2000 Alx Danielsson
1999 Robin Rudholm

Läs mer på: www.rickardrydell.com
12-01-30 Hjälp! - Billig driftsäker bil önskas köpas snarast
Sambon blev i helgen påkörd och fick sin gamla trotjänare skrotad.
Är nu i akut behov av en driftsäker och billig bil, helst Volvo 740 eller 940.

Har du nån på lut, eller vet av någon?!
Kontakta då mig maria@motorsportivarmland.nu
Eller ring mig på 0731-80 13 68
12-01-29 Susann Hansen är Årets Bilsportmamma
Susann Hansen utsågs till Årets Bilsportmamma och fick motta den uppskattade utmärkelsen på tidningen Bilsports 50-års gala i Stockholm i lördagskväll.

Motiveringen löd ”För att på ett entusiastiskt och beundransvärt sätt stöttat och supportat sin man och deras två söner till internationella framgångar runt hela världen.”
- Jag är oerhört glad, hedrad, tacksam och rörd över det för mig fina erkännandet, säger Susann om Bilsports överraskning under galakvällen.
- Det är inte ofta vi mammor och kvinnor bakom våra racerförare får denna typ av uppmärksamhet och därför är den desto mer värdefull för mig.

I över 20 år har hon följt maken Kenneth Hansens enastående karriär i rallycross. Äldste sonen Timmy Hansen (19 år) tävlar framgångsrikt i internationell racing och yngste sonen Kevin Hansen (13 år) går i år från karting till rallycross. Susann var själv en vinnare i rallycross och tog hem ett EM-guld under sin tävlingskarriär.

För Sveriges mesta bilsportfamilj handlar livet till största del av just tävlandets och elitsatsningarnas olika utmaningar i stort och smått. Allt från att hitta finansiering, det bästa teamet, den snabbaste bilen, kost, träning och reseplanering.
- Efter den här positiva energikicken är jag ännu mer motiverad att ta mig an säsongens arbete, ler Susann.
- Det är häftigt att driva eget team och det är en ynnest att få följa grabbarna i deras förhoppningsvis fortsatta lyckosamma och långa karriärer i bilsportens förlovade land.

Länk: www.hansen-motorsport.se och www.timmyhansen.se

12-01-29 Erik Carlsson ”på taket” hedrades särskilt
Årets mottagare av Bilsport Special Award blev en mycket uppskattad Erik Carlsson ”på taket”. Priset delades ut under galakvällen i Victoriahallen i Älvsjö där över 500 gäster njöt av god mat och strålande underhållning när tidningen Bilsport firade sitt 50-årsjubileum. Dessutom utsågs Jimmy Ålund till Årets Senior och Pontus Tidemand till Årets Junior av Bilsports läsare. Tidningen Bilsport har inlett sitt 50:e år med en storslagen fest och Bilsport Award-utdelning i Victoriahallen i Älvsjö. Över 500 gäster, tidningsfolk, motorsportstjärnor, bilbranschens representanter och samarbetspartners till Bilsport, firade tillsammans.

För underhållningen stod Micke Bäck band tillsammans med Martin Stenmarck, LaGaylia Frazier och komikern Sissela Kyle. Dessutom bjöd dansgruppen Jeerk på spektakulära shower. Erik Carlsson ”på taktet” fick motta Bilsport Special Award 2011.

Traditionsenligt delades Bilsport Awards ut till de främsta juniorerna och seniorerna
inom svensk bilsport. Årets Junior blev Pontus Tidemand och Jimmy Ålund utsågs till Årets Senior av Bilsports läsare. STCC-stjärnan Rickard Rydell gav sitt Special Award till Formel ADAC-föraren
Gustav Malja som närmast siktar på Formel 3. Kvällens stora final var utdelningen av Bilsport Special Award. En utmärkelse som tidningen Bilsports publisher Stig L Sjöberg varje år utser mottagaren av. I år gick äran till Erik Carlsson ”på taket”.

Hela kvällen gick i Bilsportens tecken och gästerna fick uppleva både nostalgi och framåtanda. Bland stjärnorna som intervjuades märktes racinglegendaren Kenny Bräck, förre Formel 1-föraren Reine Wisell och trefaldiga europamästarinnan i rally, Ewy Rosqvist-von Korff.

Mer om Bilsport Awards, utmärkelser, fonder och resultat finns att läsa på bilsport.se.
12-01-27 Rådström gör comeback i bokform
För X år sedan lämnade Thomas Rådström kvar hjälmen på hyllan, och det var färdigåkt både på rallycrossbanan och i rally-VM. Men nu gör stjärnföraren comeback- i bokform!

Thomas Rådström, Vännäs och numera Umeå, har bestämt sig för att få sin karriär i rally-VM och rallycross-EM nedtecknad och utgiven. Framgångar som segern i Svenska Rallyt 1994 ska återupplevas, liksom motgången några år senare då han genom sitt eget misstag tappade en klar ledning. Rykten ska bekräftas, eller dementeras.
- Tiden är mogen att sammanfatta och skriva ner allt. Boken har varit på tal i flera år, och nu känns det rätt att få den färdig lagom till rallycross-EM i värmländska Höljes, säger Rådström.

Skribent blir Annemo Friberg, tidigare chefredaktör för Idrottsbladet/IB Motorsport och numera på Svenska Bilsportförbundets kansli.
- Thomas är en av våra största förare och i huvudsak verksam innan jag började ägna mig på heltid åt bilsport. Därför känner vi inte varandra och det gör mig väldigt nyfiken på personen bakom framgångarna, säger Friberg.

Boken blir på minst 176 sidor, och rikt illustrerad. Utgivare är bokförlaget Årets Bilsport i Västerås.
- Vi började bearbeta Thomas för flera år sedan och nu har äntligen alla pusselbitar fallit på plats för att vi ska komma igång. Efter succén med boken om Tina Thörner är vi glada över att Annemo har möjlighet att skriva ytterligare en bok och det om en av de förare som Tina har åkt med, säger förlagschef Tommy Härlin.

Titeln på boken är inte helt spikad ännu, men den norrländska envisheten kommer att finnas med på ett hörn. För utan den hade inte Thomas Rådströms mål att bli fabriksförare gått i uppfyllelse. Lanseringen av boken sker i samband med den svenska deltävlingen i rallycross-EM i värmländska Höljes, helgen 30 juni – 1 juli 2012.
12-01-24 Sökes: rallyfans på Svenska Rallyt!
Vi är två journalister som söker en person att följa under Svenska Rallyt 2012.
Vi vill göra ett reportage om det folkliga runt rallyt och söker helt vanliga rallyintresserade människor för att ge en bild av sporten och kulturen.

Är du intresserad eller känner du någon vi kan snacka med?
Hör av dig till oss på: kaisa.andersson@hotmail.se eller johansundstroem@gmail.com
eller ring Johan på 070-7408629
12-01-22 Grattis Andrea Ivares Berglind - 18 år idag!

Idag fyller vår dotter 18-år och vi har mirakulöst nog lyckats lotsa henne, mer eller mindre, helskinnad igenom barndomen!

Varmt grattis gumman!
Vi älskar dig!

/Mamma och Pappa


12-01-19 MiV behöver ny bärbar dator - har du nån bra deal?!
Min bärbara dator är inne på sin sista andning.
Min fråga är om det finns någon där ute som ex.vis handlar med datorer och är intresserad av nån deal?!
Har du någon idé, är jag öppen för förslag!

Maila mig isåfall så får vi höras: maria@motorsportivarmland.nu

12-01-19 Bilsporten kör årlig finalfest i nya Stockholmsarenan
Bilsporten intar nya Stockholmsarenan redan 2013! Då blir det premiär för Stockholm Motor Weekend, ett arrangemang med officiella mästerskap och därmed de bästa förarna.

Med start den 8-9 november 2013 kommer Svenska Bilsportförbundet (SBF) att i samarbete med Stockholm Globe Arenas (SGA) arrangera Stockholm Motor Weekend. Evenemanget blir en årlig manifestation inom svensk motorsport, med mästarmöte och SM-final där de bästa förarna i Sverige deltar samt internationella stjärnor. En spektakulär bana jämförbar med X Games byggs i och utanför nybyggda Stockholmsarenan.

Inom SBF genomförs över 1 000 tävlingar per år med 60 000 förare, och Stockholm Motor Weekend blir en värdig avslutning på säsongen.
- Bilsport är en av Sveriges största sporter och inne i en positiv utveckling. Nu inför vi något nytt genom att ta sporten till både Stockholm stad och arenamiljö, säger SBF:s förbundsdirektör Thomas Jansson. Alla motorintresserade får uppleva våra bästa förare i kamp med internationell elit i en finalfest med storpublik på Sveriges mest moderna arena.
-Vi är stolta över att kunna bekräfta ytterligare ett nytt evenemang till Stockholmsarenan. Stockholm Motor Weekend är ett väldigt spännande evenemang som kommer att passa perfekt i nya arenan och som även nyttjar hela det unika evenemangsområdet, säger Ninna Engberg VD för SGA. Målet är en fullsatt Stockholmsarena med 30 000 åskådare. Evenemanget kommer att stärka Globenområdets och Stockholms attraktionskraft för både svenska och internationella evenemangsbesökare, tillägger Ninna Engberg.
12-01-15 We are many We are SAAB
Lördagen den 14 januari gick verkligen i SAABs tecken….. I 40 länder samlades SAABägare och entusiaster för att visa sitt stöd för den konkursdrabbade biltillverkaren. En av intiativtagarna till detta var Tim Rokka som driver www.Saabsunited.com En naturlig samlingsplats var naturligtvis Trollhättan och parkeringen utanför SAABfabriken.

Det gick ett antal konvojer från Sveriges olika hörn dit. Vi åkte från Norrköping i vår SAAB 90 från 1986 och hakade på den som kom från Helsingborg i Falköping. Det är lite maffigt att komma i en lång rad samtidigt. Fanns även en del internationella besökare från tex England och Belgien.

I Trollhättan kunde man räkna in ca 800 bilar , dvs runt 1500-2000 besökare(då det var 1-3 personer i varje bil). Alli ifrån de gamla djungeltrummorna (SAAB 96 med tvåtaktsmotorer) till de mer moderna SAAB 9-3 och 9-5.Ja, i stort sett alla modeller fanns representerade på parkeringen.

SAAB är verkligen djupt rotat i själ och hjärta . I Sundsvall och Norrköping samlades SAABägare och entusiaster på hemmaplan.

www.saabsidan.dinstudio.se
12-01-05 Sponsra och vinn! Två signerade "Stecka-böcker" lottas ut bland frivilligsponsrarna i januari!
Den här månaden lottar jag ut två "vinster" bland alla som är med och sponsrar 50:-- eller mer. Vi kör lite av en favorit i repris och låter två frivilligsponsrare i januari få varsin bok "Från Rally- till Rallycrossmästare. Boken handlar om Stig-Olov "Stecka" Walfridsons karriär och är utgiven av Årets Bilsport.
Info Från Rally- till Rallycrossmästare
Författare: Morgan Björk
Pris: 595:--

"Stecka som han kallas är en av Sveriges mest populära förare och han har gjort sig ett namn inom både Rallyns och RallyCrossens värld. Han berättar öppenhjärtligt om sitt liv och sin karriär"

Mer info boken: www.aretsbilsport.se

Mer info Stecka: www.walfridson.com.

Det enda du behöver göra för att vara med och kunna vinna de båda böckerna, signerade av Stig-Olov "Stecka" Walfridson, är att sponsra MiV och mitt arbete med 50:-- eller mer. För varje 50-lapp, har du en vinstchans.

Hur gör jag för att ha chans att vinna?!
Varje 50:-- ger dig en vinstchans när du frivilligsponsrar.
Betalar du in 100:-- har du 2 vinstchanser, 150:-- ger 3 vinstchanser etc.

OBS! Tävlingen gäller mellan 1/1 - 31/1 2012

Pengarna betalar du in på: BG 5797-0402

Glöm inte ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningskortet!
OBS! Vill du ha en bekräftelse på att du är med om utlottningen skriv då ut din mailadress.

Har F-skattsedel, så du kan få faktura/kvitto på ditt bidrag!


12-01-05 Grattis Erik Oscarsson, Piteå Bilriktning och Fredrik Tiger - Ni vann Rallyfilmer och Kidskåpor!
Erik Oscarsson och Piteå Bilriktning vann varsin Rallyfilm "Best of 2011" av Laago Foto och Fredrik Tiger Motorsport vann ett par Kidskåpor från Peltor.

Grattis till er tre!
Hör av er med adresser så skickar jag era vinster med post!

Varmt tack till alla Er som var med och frivilligsponsrade under 2011!


Tillbaka till startsidan